Осовська Оксана Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу Студентки Осовської Оксани Виробнича практика (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням»)/ База практики ДНЗ №31 Дарницького району м.Києва

              Завдання 1 

Моніторинг впровадження ІКТ в закладі дошкільної освіти

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв`ю з директором закладу дошкільної освіт

Створення анкети.

Проведення анкетування.

Аналіз результатів анкетування.

Аналіз ІТ-інфраструктури закладу дошкільної освіти (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове).
             Завдання 2 

Створеня Блогу

             Завдання 3 

Семінар (тренінг).

             Завдання 4 

Методичні рекомендації. Проектування інформаційного освітнього середовища закладу дошкільної освіти. Модернізація ІТ інфраструктури закладу дошкільної освіти. Формування ІТ-компетентності вихователів закладу дошкільної освіти.

Садочокккккккк.jpg
                              Завдання 1
 1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв`ю з директором закладу дошкільної освіти
Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв`ю з директором закладу дошкільної освіти
Інтерв'ююю.jpg

В ході розмови з директором закладу дошкільної освіти №31 Дарницького району м.Києва було встановлено, що керівництво даного закладу розуміє необхідність впровадження ІКТ у виробничу діяльність закладу та освітню роботу з дітьми, оскільки сучасне суспільство перебуває під їх постійним впливом у всіх сферах життя і діяльності. Тому на часі здійснення комп’ютеризації всієї системи освіти, і дошкільної зокрема. Залучення інформаційних технологій у освітній процес дошкільного закладу потребує суттєвих змін педагогічної теорії та практики, що, в свою чергу, потребує коригування змісту професійної підготовки, який має відповідати сучасним вимогам до фахівця дошкільної освіти. ІКТ дедалі впевненіше стають частиною освітнього процесу, що, в свою чергу, суттєво підвищує його ефективність. Саме тому вирішальними показником оцінювання дієздатності сучасного закладу дошкільної освіти є кадрове та методичне забезпечення освітнього процесу, а також рівень його комп’ютеризації. Інформаційне середовище стає дедалі ефективнішим засобом взаємодії учасників освітнього процесу (педагогічного колективу дошкільного закладу, батьків та вихованців), а сам комп’ютер вже став для педагогів важливим технічним засобом навчання, який може замінити собою багато інших засобів (магнітофон, епіпроектор, телевізор, CD-програвач тощо). З використанням комп’ютера значно розширилися навчальні можливості педагогів, стало можливим створення бази навчальних програм для дітей дошкільного віку. Зараз спеціальні комп’ютерні (навчальні, розвивальні, діагностичні, розважальні, ігрові) програми у своїй роботі можуть використовувати всі педагогічні працівники закладу дошкільної освіти (методист, вихователі, музичний керівник, фізінструктор, психолог, дефектолог, логопед). Комп’ютерні ігри та програми, здебільшого, містять у собі елементи новизни, сюрпризності, незвичності. В них широко використовуються засоби заохочення. А все це дуже подобається дітям. Використання комп’ютерної техніки, мультимедійних та інформаційних технологій як дидактичних засобів відбувається з метою підвищення рівня мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та створення сприятливого емоційного фону. Також використання мультимедійних засобів у навчанні суттєво прискорює передачу інформації дітям і підвищує рівень її засвоєння. І, звісно ж, сприяє вдосконаленню пізнавальних психічних процесів (відчуттів, сприймання, мислення, пам’яті, уяви та уваги), розвитку кольорового та композиційного сприймання. А також бере участь і сприяє всебічному розвитку особистості. Використання комп’ютерної та іншої інтерактивної техніки сприяє розширенню та збагаченню змісту знань, вмінь та навичок дитини, інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, зміні динаміки процесу психічного розвитку. Також директор зазначила, що інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються і у освітній діяльності педагогів, і в управлінській, і у методичній роботі, і у роботі психолога, дефектолога, логопеда та інших фахівців, що працюють у закладі дошкільної освіти (заступника директора з адміністративно-господарчої роботи, комірника, медичної сестри, асистента вихователя).

  Створення анкети. Наявність у закладі дошкільної освіти відповідної комп’ютерної техніки не означає, що проблеми інформатизації вирішено. Це можливо лише за наявності грамотних користувачів. Для виявлення наявного рівня комп’ютерної грамотності у педагогічного колективу закладу дошкільної освіти було проведено анкетування.

   Проведення анкетування.

https://docs.google.com/forms/d/1_AI3qnQhhXKkwfOoRWi80DQQyl0KsAUq4cjC6VdWRdk/edit?usp=sharing %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_.png %D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82_2_%D1%87%D0%B0%D1%81..png

      Анкета

для визначення рівня володіння інформаційними технологіями Шановні колеги! Дайте відповідь на такі питання: 1. На якому рівні ви володієте інформаційно-комунікативними технологіями 2. Чи використовуєте ви ІК-технології (потрібне підкреслити): - при підготовці до заняття; - на занятті; - для самоосвіти; - інше (вкажіть) 3. Які засоби ІК-технологій ви використовуєте (необхідне підкреслити): - текстовий редактор; - електронні таблиці; - мультимедійні диски; - спеціалізовані програми; - Інтернет; - Інше (вкажіть) 4. Як часто ви використовуєте ІК-технології (необхідне підкреслити): - щодня; - 1 раз в тиждень; - 1-2 рази на місяць; - 1-2 разів на квартал; - інше (вкажіть) 5. Чи вважаєте ви, що використання ІК-технологій суттєво полегшує підготовку до занять і дозволяє урізноманітнити їх зміст? 6. Які засоби ІК-технологій ви знаєте і використовуєте при підготовці і проведенні освітньої діяльності? 7. Як ви вважаєте, чи потрібно використання ІКТ у професійній діяльності педагога дошкільного закладу? 8. Які проблеми найчастіше виникають при використанні ІКТ? 9. З яких питань використання ІКТ ви хотіли б отримати інформацію (відзначте 3 пункти): Microsoft PowerPoint - засіб створення презентацій - створення презентацій; - вставляння у слайд малюнків та анімації при демонстрації; - вставляння у слайд звуку і керування тривалістю звуку; - збереження презентації з вкладеними об'єктами. Movavi Video - засіб редагування і створення фільмів - створення фільму з картинок - вставляння музики, звуку в фільм - редагування готового фільму (вирізування або вставляння нового фрагмента) - додавання тексту в фільм - збереження в різних форматах Дякую за співпрацю!  


 Аналіз результатів анкетування.

800px-%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_1_.png 768px-%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_3-4.png

Анкетування дозволило визначити наявний рівень володіння та використання педагогічним колективом ІКТ. За результатами анкетування: 1. вдома мають ПК – 78,6%; 2. з метою самоосвіти та для роботи з дітьми використовують ІКТ – 50%; 3. використання ІКТ суттєво полегшує підготовку до занять і дає можливість їх урізноманітнити - 100%; 4. адміністрація закладу дошкільної освіти заохочує використання ІКТ у освітній роботі з дітьми – 64,3%; 5. потребують консультативної допомоги для ефективного використання ІКТ у своїй діяльності – 100%.

 1.3 Аналіз ІТ-інфраструктури закладу дошкільної освіти (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове).

Станом на 01.09.2020 року у закладі дошкільної освіти є 12 одиниць комп’ютерної техніки, 4 комп’ютери, 8 ноутбуків, 4 принтери, 3 МФУ-принтери, 3 ламінатори. Цією технікою користуються як адміністрація закладу, так і всі фахівці. У методичному кабінеті всі вихователі мають вільний доступ до комп’ютера, принтера і ламінатора. З метою формування інформаційного освітнього середовища, впровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси; інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження електронного документообігу Для розв’язання поставлених завдань у закладі створюється власна мережа. Вона буде складається з локальної мережі кабінетів завідувача, заступника з адміністративно-господарчої роботи, медичної сестри, методиста, діловода та спеціалістів. Використання можливостей доступу до мережі Internet: до мережі Internet заклад був підключений через провайдера «Укртелеком» у 2016 році. Постійний доступ до мережі мають діловод і медична сестра. У 2018р. був підключений методичний кабінет.

          Завдання 2 
  Створення Блогу "Поради для батьків"

https://poradi-batkam0.webnode.com.ua/

   800px-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3_.png
          Завдання 3

  Семінар (тренінг). Застосування ІКТ-засобів у професійній діяльності


    Мета: підвищення ІКТ компетентності педагогічних працівників щодо застосування відповідних засобів в процесі підготовки і здійснення освітньої діяльності.
    Завдання:

- актуалізувати і розширити уявлення педагогів про можливості використання ІКТ-засобів в педагогічній діяльності вихователя; - сприяти формуванню усвідомленого позитивного ставлення до використання ІКТ-засобів в своїй педагогічній діяльності; - сприяти засвоєння практичних навичок створення відеоматеріалів виходячи з освітніх потреб з використанням програми редагування відео.

   Прогнозовані результати: 

- педагоги усвідомлюють необхідність використання ІКТ-засобів у своїй професійній діяльності, бачать переваги їх використання в своїй роботі; - знають основні правила використання ікт-засобів в роботі з дітьми; - виявляють бажання включати в свою практичну діяльність і розробляти власні ікт-засоби; - володіють початковими навичками редагування та створення відеоматеріалів виходячи з освітніх потреб.

   Форма роботи: семінар-практикум з елементами тренінгу, практична робота.

Попередня робота: анкетування співробітників на предмет виявлення сформованих ІК-компетентностей і потреб у вивченні питань використання ікт в своїй педагогічній діяльності

    (Додаток 1)

Обладнання і матеріали: дошка, маркери, аркуші паперу, проектор, ноутбук, колонки, інструкції з виконання практичної роботи, папка з матеріалами для виконання практичної роботи, попередньо встановлена на ноутбуці для кожного учасника семінару.

                      Структура семінару-практикуму:

1. Введення в тему семінару. 2. Вивчення теоретичних питань застосування ІКТ в роботі педагога дошкільного виховання. 3. Практична робота (розробка можливого використання ІКТ-засобів в освітньому процесі; створення відеоролика фізкультхвилинки «Ракета»). 4. Рефлексія.

1. Введення в тему семінару, постановка проблеми, цілей і завдань. Гра-презентація «Про космос» (демонстрація на екрані проектора). Аналіз проведеної гри (спільне обговорення відповідей на питання): 1. Для чого ми зараз грали в гру? 2. Що було в цій грі? 3. Які види діяльності були організовані? 4. Якими засобами була проведена гра? 5. Чому, на Вашу думку, саме ці засоби були обрані? 6. Яка робота може бути організована після цієї гри? 7. На скільки, на ваш погляд, може бути застосована дана форма у вашій діяльності? Насамперед, цією грою ми хотіли показати один з варіантів організації входу в тему тижня, використовуючи при цьому засоби ІКТ, створення мотивації на подальшу спільну діяльність. По суті, ця гра відображає і тему нашого семінару: застосування інформаційно-комунікативних засобів у професійній діяльності педагога дошкільної освіти. 2. Вивчення теоретичних питань застосування ІКТ в роботі педагога дошкільного виховання.

     Перед нами стоять ряд питань:

ЧОМУ ми повинні використовувати і включати ікт кошти в освітній процес? ЯКІ ІКТ-засоби ми можемо включати в освітній процес? ЯК ми можемо використовувати ці засоби? ДЕ брати ці засоби? Розбившись на групи, впродовж 5 хвилин педагогам пропонуємо подумати над відповідями на ці питання і записати їх на аркуші паперу. Після відведеного часу, представник від групи вивішує своє питання з відповідями на дошку для обговорення. На що слід звернути увагу педагогів під час обговорення питань: 1. Чому ми повинні використовувати і включати ІКТ у освітній процес? 2. Які вміння необхідні для цього?

           Володіти ІКТ-компетентностями:

- ІКТ-компетентність як користувача; - загальнопедагогічна ІКТ-компетентність; - предметно-педагогічна ІКТ-компетентність. 3. Які ІКТ педагог дошкільної освіти може включати в освітній процес? - комп'ютер - проектор - відеокамера - інтерактивна дошка - принтер - сканер тощо. 4. Як педагог дошкільної освіти може використовувати ІКТ-засоби? а) ІКТ в роботі з дітьми: - фотографії, - відеоролики, - відеофрагменти (фільмів, казок, мультфільмів), - презентації, - дитячі розвиваючі комп'ютерні ігри. б) ІКТ в роботі з батьками: - можливість продемонструвати будь-які документи, відео і фотопрезентації; - можливість оперативно отримати інформацію; - можливість використовувати ІКТ на батьківських зборах; в) ІКТ в роботі ДНЗ: - дозволяє публічно представити педагогічний досвід; - брати участь в майстер-класах, семінарах, тренінгах, засіданнях круглих столів тощо; - накопичувати фото і відеоматеріали про життя закладу, груп, відкриті заняття; - використання презентацій. 5. Де педагог дошкільної освіти може взяти ІКТ-засоби? - Інтернет-ресурси, що мають корисну інформацію для працівників дошкільної освіти - Навчальні диски і програми. - Медіатека дошкільного закладу. - Створити власні (?).

 3. Практична частина.
   1 частина.

Пропонуємо трохи поміркувати. Зовсім скоро проходитиме тиждень, присвячений Дню космонавтики «Хочу бути космонавтом». Впродовж тижня можуть бути організовані різні форми спільної діяльності вихователя і дітей. Пропонуємо вам розділитися на чотири команди. Кожній команді буде запропоновано один захід. Ваше завдання - за 5 хвилин придумати, які інформаційно-комунікаційні засоби можна використати при його проведенні і де ви плануєте його взяти. 1 група. Конструювання «Космічні кораблі». 2 група. Виставка малюнків «Цей загадковий космос». З група. Бесіда «Що я можу побачити в космосі?» 4 група. Розповідь про С.П.Корольова. Обговорення - захист.

  2 частина.

Пропонуємо вам зробити фізкультхвилинку для очей «Космос» з використанням програми редагування фільмів MovaviVideo. Робота виконується за інструкцією індивідуально кожним співробітником. Паралельно на екрані проектора демонструються окремі етапи. 4. Рефлексія. Вихователям пропонується відповісти на питання анкети.  Метод рекоменд.jpg
   Завдання 4
                  3. Методичні рекомендації.
                    3.1 Проектування інформаційного освітнього середовища закладу дошкільної освіти.

Для створення інформаційно-освітнього середовища закладу дошкільної освіти вважаємо за необхідне: - розробити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного і технічного забезпечення освітньо-виховного процесу закладу; - інтегрувати та впровадити інформаційні технології у процеси виховання і навчання дошкільників, в педагогічну та управлінську діяльність закладу; - створити банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів щодо можливостей використанню інформаційних технологій в роботі закладу дошкільної освіти; - розробити особистісно-орієнтовані форми взаємодії суб'єктів (дітей, батьків, педагогів) закладу, що обумовлюють підвищення рівня професійної компетентності фахівців і оволодіння інтегрованими способами розвитку особистості дитини; - підвищити рівень зацікавленості батьків у взаємодії їх з дошкільним закладом. Необхідне також ресурсне забезпечення: Нормативно-правове: розроблення нових локальних актів, що регламентують діяльність закладів дошкільної освіти (наказів, положень, правил), укладення договорів з партнерами; Науково-методичне: - функціонування ініціативної групи по реалізації даного завдання в закладі дошкільної освіти; - розроблення механізму, критеріїв і показників оцінювання результативності створення інформаційно-освітнього середовища; - впровадження системи методичних консультацій процесі створення інформаційно-комунікативного середовища; - забезпечення педагогів методичною допомогою і рекомендаціями щодо використання ІК-технологій у роботі з дітьми. Кадрове: - створення умов для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки фахівців, для роботи в ІК-технологіями; - залучення необхідних фахівців ззовні; - створення творчих груп; Інформаційне: - формування банку даних щодо створення ІК-середовища; - моніторингові заходи; - організація заходів щодо інформування громадськості про хід реалізації даного завдання; Матеріально-технічне: - придбання додаткових технічних і дидактичних засобів навчання; - оснащення закладу дошкільної освіти необхідними технічними засобами: мультимедійними проекторами, ноутбуками, кольоровими принтерами, відеокамерами, цифровими фотоапаратами; Фінансове: - кошторис витрат ДНЗ; - спонсорська і благодійна допомога.

                            3.2 Модернізація ІТ інфраструктури закладу дошкільної освіти.

Під час проходження практики в ІКТ-структурі дошкільного закладу було виявлено ряд проблем: - незабезпеченість робочих місць педагогів комп’ютерами; - недостатній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності працівників дошкільного закладу; - відсутність спеціалізованих програм для обслуговування робочого місця завідувача, медичної сестри, вихователя-методиста, комірника, заступника директора з адміністративно-господарчої роботи; - вихователі не мають можливості користуватися мультимедійним супроводом на заняттях та під час режимних процесів через відсутність відповідного обладнання у групі; - відсутність інтерактивної дошки; - велика кількість дітей у групах; - відсутність комп’ютерного класу для дітей дошкільного віку; - недостатній рівень володіння методикою проведення занять з використанням ІКТ; - відсутність у штатному розкладі спеціаліста з питання ІКТ. Тому для модернізації ІТ-інфраструктури даного закладу дошкільної освіти пропоную: • забезпечити доступ до мережі Internet в усіх приміщеннях дошкільного закладу; • об’єднати у мережу комп’ютери завідувача, методиста, заступника з адміністративно-господарчої роботи, діловода, медичної сестри; • придбати інтерактивну дошку з програмним забезпеченням та переносний проектор для використання на заняттях; • в перспективі створити комп’ютерний клас для дітей дошкільного віку; • систематично проводити тренінги, семінари для підвищення ІК компетентності педагогів і адміністрації.


                      3.3 Формування ІТ-компетентності вихователів закладу дошкільної освіти.

1. Здійснити моніторинг рівня професійної майстерності педагогів закладу дошкільної освіти щодо використання ІКТ у роботі з дітьми. 2. Створити механізм ефективного управління процесом підвищення ІТ-компетентності педагогів. 3. Розробити Положення про роботу закладу дошкільної освіти в даному напрямку. 4. Створити творчу групу з питань ІКТ і скласти план її роботи. 5. Оформити та розмістити інформацію за змістом реалізації даного завдання на інформаційному стенді «Разом з комп'ютером». 6. Інформувати колектив і батьків вихованців закладу дошкільної освіти про хід реалізації завдання щодо підвищення ІТ-компетентності педагогів. 7. Вивчення нормативно-правової документації і науково-методичної літератури відповідного змісту. 8. Розробити структуру впровадження ІКТ у освітній процес закладу дошкільної освіти. 9. Організувати постійнодіючій семінар-практикум «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти». 10. Сформувати банк методичних ідей щодо використання ІКТ у роботі з дітьми. 11. Придбати мультимедійну апаратури та МФП 12. Налагодити взаємодію з батьками через Інтернет (сайт дошкільного закладу). 13. Організувати індивідуальні та групові консультації педагогів з проблемних питань використання ІКТ в роботі. 14. Організувати збори, консультації, відкриті покази занять з використанням ІКТ для батьків. 15. Провести порівняльний моніторинг в групах щодо використання ІКТ у роботі з дітьми. 16. Створити та відкоригувати банк конспектів, презентацій і мультимедійних матеріалів для роботи з дітьми,батьками. 17. Узагальнити досвідів педагогів щодо використання ІКТ в роботі з дітьми і батьками.