Носова Світлана Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу групи ДОм-3-19-1.4з Носової Світлани Сергфївни. Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності « Дошкільна освіта». Практику проходила за листом-клопотанням в Закладі дошкільної освіти №197 "Родзинка". Директор Клименко Наталія Вячеславівна

Телефон

Електронна адреса

Режим роботи: 12 годин.Початок о 7.00 завершення 19.00

Кількість груп на сьогоднішній день:

 • 1 - раннього віку
 • 5- дошкільного віку

На данний момент в садочку 127 дитини.

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу.

1. Чи знаєте ви, що таке ІКТ ?

Звичайно. Це компьютери та різноманітні програми, які дають змогу людині отримати інформацію та систематизувати її.

2. Яке ваше ставлення до впровадження ІКТ в закладах дошкільної освіти ?

Я бачу лише позитивні сторонни цього впровадження.

3. Як ви вважаєте, чи достатньо обладнаний ваш заклад технічним та програмним оснащенням ?

На сьогодняшній день, на жаль недостатньо. Педагоги використують у роботі власні технічні засоби.

4. Який рівень володіння навичками ІКТ мають педагоги вашого закладу ?

Нижче середнього.

5. Чи потребує ваш педагогічний коллектив допомоги у вдосконаленні навичок користування ІКТ ?

Звичайно. Ми усі були б дуже вдячні за таку допомогу.

Аналіз ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_NPVzSFULp_M-GJ6dIGUzvpJgTdBFW1rdZAb3y1fNt6lYkA/viewform?usp=sf_link

 • Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

В ході опитування було виявленно: що 80% вихователів розуміють, що таке ІКТ, 20% - ні; 100% вихователів мають вдома компˈютер з виходом до мережі інтернет; всі опитані педагоги вільно володіють інтернетом та текстовими редакторами, 60% - електронними презентаціями, 40% - електронними таблицями; більшість педагогів у своїй роботі використовують You Tube,Microsoft Offise та соціальні мережі; 80% опитаних постійно використовують ІКТ у своїй роботі, 10% - не використовує і 10% - дуже рідко; 60% - вважає, що заклад не достатньо забезпечений ІКТ і на думку 30% достатньо оснащений; 90% вихователів хочуть підвищити свою компетентність в данному питанні.

===== Апаратне забезпечення: =====

 • Портативний проектор - 1шт.
 • Ноутбук - 1шт.
 • ПК - 4шт.
 • Прінтер - 3шт.
 • Переносний проектор - 1шт.

В основному цю техніку використокує адміністрація закладу.

Використання можливостей доступу до мережі Internet:

Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7 та антивірусної програми Avast Professional Edition. Для роботи з документами встановлено Microsoft Officе 7. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе. Доступ до мережі мають лише користувачі ПК.

Використання ІКТ в управлінській діяльності
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота в освітній мережі ;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
Використання ІКТ у методичній роботі
 • Оформлення ділової документації;
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.
 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури.
 • Оформлення атестаційних матеріалів;

Засоби корпоративної комунікації:

Viber групи.

Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва.

Завдання 2

Завдання на вибір

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).

Я створила блог для ЗДО 197 «Родзинка»

https://zdo197.webnode.com.ua/pro-mene/


Завдання 3

Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вихователів з використання цифрових технологій в освіті

Надати підтверджувальні матеріали (Фото, відео заходу; використані презентації тощо)

https://drive.google.com/file/d/1L367j5Of-4XiqAWOgSoWFxb1FqHCEWVK/view?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1rhT4hgFoOyfAB2OPuTj8ddjG91_9bd13kbucvzQ7uqM/edit?usp=sharing

Завдання 4

Методичні рекомендації

Для модернізації ІТ інфраструктури ЗДО:

 • Оновлення матеріально-технічної бази та програмного забезпечення;
 • Підвищення кваліфікації співробітників для можливості використання ІКТ в роботі
 • Удосконалити програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології;

Для формування ІК- компетентності вихователів ЗДО

 • Можливість підвищити свою кваліфікацію за допомогою безкоштовних курсів Prometheus
 • Відвідування навчально-практичних семінарів, тренінгів та дистанційних курсів
 • Дистанційні курси;
 • Розробка педагогами заняття на яких будуть застосовувати завдання та ігри на ПК

Завдання 5

Презентація результатів практики на Вікі-порталі