Новак Марина Анатоліївна.

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Mcaticon.png
Інформація про студента

Група - ПВШм-1-20-1,4з

Спеціалізація - Педагогіка вищої школи

Практика - Виробнича практика (спеціальний блок)

Рівень - ІІ (магістерський)

Курс - VI

Новак Марина Анатоліївна

Місце проходження практики

Бучанська загальноосвітня школа №1

Директор навчального закладу - Мохненко Ольга Волидимирівна

Заступники директора з навчальної частини - Фінчук Ірина Анатоліївна, Богач Тетяна Сергіївна

Адреса навчального закладу - вулиця Антонія Михайловського, 74, Буча, Київська обл., 08292


Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти

Основний вміст блоку, який формуєте ВИ

Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти

Інтерв'ю із заступником Бучанської ЗОШ №1 - Богач Тетяна Сергіївна

1. Ви використовуєте ІКТ для підвищення якості навчання?

Так

2. Які саме ІКТ Ви використовуєте для підвищення якості навчання?

Редактори (мультимедійні, текстові), сайти/блоги, мобільні технології, онлайн-ресурси, тренажери

3. Як проходить чи проходила організація інформаційно-комунікаційного простору в навчальному процесі?

Вибір єдиної платформи для освітньої діяльності + альтернативні варіанти

4. На Вашу думку, який рівень користувацьких навичок педагогічного колективу у використанні інформаційних технологій?

Вчителі мають достатній та високий рівні опанування інформаційними технологіями

5. Чи виявляє бажання педагогічний колектив вдосконалювати свої навички у використанні ІКТ під час уроків?

Так, виявляє. Сьогодення вимагає постійного покращення своїх навичок.

6. Ви допомагаєте викладачам опанувати комп'ютерні технології? Як саме?

Індивідуальна допомога на запит вчителя. Розглядали варіанти онлайн-ресурсів на методичній студії. Обмін досвідом, новинками між колегами.

7. Чи є відповідальна особа в закладі за роботу ІКТ під час навчального процесу?

Конкретної відповідальної особи нема

8. На сьогоднішній день, якою із платформ користується навчальний заклад?

В закладі відсутня освітня платформа. Робота здійснюється з використанням Zoom та Viber

Покликання на анкету: https://docs.google.com/forms/d/1xoGWxcDM2xrCxMp-sZjewY952p5W5rJqVjrBRVbFgzA/edit#responses

ЦК-компетентності педагогічного колективу

Анкета для педагогічних працівників

https://docs.google.com/forms/d/1w2UdTXlyLBUnk8177iIyda0ECR4nOuAfDv8nlyEbuSo/edit#responses


Висновки

Опрацювавши результати анкети "Цифрові компетентності педагогів" можна зробити наступні висновки. Викладачі використовують ІКТ в своїй роботі, оволодівши технологією самостійно або в інституті післядипломної освіти. В педагогічній діяльності ІКТ використовують у переважній більшості для проведення занять. Це в свою чергу робить заняття більш цікавим для учнів. Також і не забувають педагоги про самоосвіту. За допомогою ІТ готують матеріали для публікацій, а також розробляють наочні матеріали для роботи на уроках. Але все таки є викладачі, які хотіли б більше удосконалювати свої вміння у використанні ІТ, так як розвиток не стоїть на одному місці.

Аналіз ІТ інфраструктури закладу

А наліз ІТ інфраструктури проводився у Бучанській ЗОШ №1

Апаратне забезпечення

Комп'ютерний кабінет - 1

Комп'ютери та мультимедійні пристрої - в кожному кабінеті

WiFi - покрита вся територія приміщення

Відеоспостереження - зовнішнє та внутрішнє


Програмне забезпечення

Microsoft ofice

Windows 10

програми для вчителів

Інформаційне забезпечення

Вся інформація про життєдіяльність навчального закладу розміщена на шкільному сайті http://b-school.in.ua/


Навчально-наукове забезпечення

Державний стандарт освіти

Навчальні плани

Підручники та посібники


Mcaticon.png
Створення е-ресурсу. Сайт школи.

Бучанська ЗОШ №1 має свій сайт, але хотілося б трішки його оновити і додати інформації на сайт.

Покликання на сайт: https://sites.google.com/kubg.edu.ua/nma/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0


Mcaticon.png
Семінар. Впровадження е-ресурсу в навчальний заклад

Проведення даного семінару було спрямоване на ознайомлення з двома платформами для навчання, які будуть найдоречнішими в час розвитку ІКТ, та простими у використанні не тільки для батьків та дітей, але й на сам перед для вчителів. На семінарі я представляла два електронні сервіси це :

Moodle та NZ.UA. Чому саме ці платформи я обрала? Виходячи з інтерв'ю з заступником директора, та провівши анкетування безпосередньо працівників навчального закладу, я зробила висновки, що їм не вистачає електронних платформ для забезпечення якісного навчання під час сьогоднішньої пандемії. В зв'язку з цим була розроблена презентація та представлена під час проведення педагогічної ради.

Покликання на презентацію: https://docs.google.com/presentation/d/1WiDtCXzESBjFU963BP2NJ0QD7NDBfYTN/edit#slide=id.p1


Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища закладу

  • Освоєння інструментальних можливостей ІКТ
  • Освоєння педагогічних можливостей ІКТ
  • Дослідно-експериментальна діяльність по включенню ІКТ в освітній процес
  • Впровадження ІКТ в педагогічну практику
  • Використання ресурсних можливостей ІКТ

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Підвищення операційної ефективності і вдосконалення функціональних можливостей

2. Зниження загальної вартості володіння ІТ-інфраструктурою та витрат на її підтримку

3. Комплексна інтеграція між корпоративними системами і напрямками бізнесу

4.Впровадження серверного обладнання в рамках проекту модернізації обчислювальних інфраструктур

5. Модернізація і впровадження сучасних систем зберігання даних

Формування цифрової компетентності вчителів закладу

1. Розуміння необхідності вирішення поставленого завдання

2. Уміння знаходити дані, необхідні для реалізації задуму

3. Здатність створювати прообраз творчої діяльності відповідно задуму

4. Володіння інформацією про можливості цифрових технологій;здатність вибрати ту технологію, що відповідає характеру творчої професійної діяльності

5. Здатність до самонавчання (прагнення до оволодіння новими технологіями)

6. Здатність до прогнозування (планування) різноманітних підходів до реалізації задуму

7. Уміння створювати та підтримувати позитивну почуттєво-емоційну атмосферу

8. Відповідальне ставлення до виконання поставленого завдання

9. Здатність оцінювати продукт та отриману інформацію з точки зору реалізації в професійній діяльності