Наумець Валерія Валеріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Я проходила практику у навчально – виховному комплексі «Вишгородській районній гімназії «Інтелект» - загальноосвітній школі І ступеня»

 • Науково—методична проблема, над якою працює НВК:

«Створення психолого – педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування ключових компетентностей та загальної культури учнів»

 • У навчально – виховний процес впроваджуються новітні освітні технології:

особистісно зорієнтоване навчання та виховання;
колективно – групове навчання;
проектні технології;
інформаційно – комп’ютерні технології;
інтегроване навчання.

 • Організація роботи педколективу в умовах впровадження інноваційних методик:

постійно діючий науково – методичний семінар з проблеми;
психолого-педагогічний семінар з проблеми;
методичний практикум;
майстер – класи.

 • Експериментально—дослідна робота в НВК:

Участь у науково—педагогічному проєкті “Інтелект України” (1-9 класи);
Участь у міжнародному проєкті “Уроки для сталого розвитку”

Інтерв’ю з керівником НВК "Гімназії "Інтелект"

 • Добрий день, Інно Василівно! Чи можу я поставити Вам декілька запитань щодо впровадження ІКТ в НВК «Гімназії «Інтелект»?

Так, звісно. Я радо відповім на будь-які запитання з цієї теми.

 • Як Ви вважаєте, використання ІКТ в закладі освіти ускладнюють чи полегшують навчальний процес?

На мою думку, вони полегшують навчальний процес.

 • Чому Ви так вважаєте?

Ну тому, що завдяки ІКТ вчителям наразі легше організувати освітній процес. А особливо, це стосується мотивації дітей до навчання. Використання ІКТ допомагає створити оптимальні умови для успішного оволодіння дітьми навчальним матеріалом і заохотити до подальшої роботи.

 • Як Ви вважаєте, ІКТ є необхідністю в наш час? Чи все таки, можна подавати навчальний матеріал без ІКТ?

Мені здається, що ІКТ є потребою часу. І особливо зараз, в період карантинного обмеження, ми зрозуміли, наскільки важливо вчителеві володіти і вміти використовувати ІКТ в педагогічній діяльності. Ми навіть не можемо уявити, якби ми організовували наше дистанційне навчання без таких допоміжних технологій.

 • Яка Ваша думка з приводу того, чи потрібно використовувати ІКТ на кожному уроці?

Варто сказати, що в нашому НВК «Гімназії «Інтелект» є класи, які навчаються за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». За цією програмою на кожному уроці вчитель використовує ІКТ. І варто додати, що на даний момент простежується успішна реалізація проекту і позитивні результати учасників проєкту.

 • І скажіть, будь ласка, самого обладнання (ноутбука, комп`ютера) буде досить задля успішному використання ІКТ на уроці?

Звісно ж, ні! Тільки одного обладнання замало, тут потрібен компетентний вчитель, який зможе ефективно застосовувати обладнання та створювати найоптимальніші організаційно-педагогічні умови задля успішного використання ІКТ на уроці.

 • Дуже дякую Вам за те, що приділили час та відповіли на мої запитання!

Завжди, будь ласка! Звертайтесь.

ІК-компетентність науково-педагогічних працівників закладу

Анкета
Результати анкетування

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу

ІТ інфраструктура НВК "Гімназії "Інтелект"

Завдання 2. Завдання на вибір

Створення блогу "Підвищення рівня ІК-компетентності працівників ЗЗСО"
Блог

Завдання 3. Тренінг(семінар)

Надаю доступ до підтверджувальних матеріалів → Тренінг

Завдання 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • розробити та створити електронні портфоліо керівників, педагогічних працівників і вихованців позашкільних навчальних закладів, що уможливлює презентацію професійних або особистісних досягнень суб’єктів освітньої взаємодії, визначення подальших перспектив їхнього творчого розвитку та вдосконалення;
 • створити віртуальну бібліотеку – це електронна бібліотека з навчальною, навчально-методичною, методичною літературою, каталогами інших електронних бібліотек, особливо гостро це питання відчули працівники школи в умовах дистанційного навчання;
 • організувати структуровану медіатеку – тематична колекція фото-, відео-, аудіоматеріалів, веб-ресурсів, друкованої продукції, що забезпечує максимальну візуалізацію навчально-виховної, науково-методичної, дозвіллєвої діяльності закладу, задовольняє інтереси реальних і потенційних споживачів освітніх послуг щодо змісту освітньої діяльності його гуртків, творчих об’єднань;
 • можна впровадити дистанційні навчальні курси або їх елементи, це чудова форма організації і реалізації освітньої діяльності та самоосвіти вихованців із використанням ІКТ;
 • можна розробити віртуальний методичний кабінет та мережеві методичні об’єднання педагогічних працівників, що дозволяє усім учасникам освітнього процесу обмінюватися актуальною інформацією, представляти свої власні методичні напрацювання та використовувати передовий досвід колег.

Модернізації ІТ інфраструктури:

 • необхідно створити ще один клас інформатики, адже інколи вчителі початкової школи не мають можливості провести урок "Інформатика" в інформатичному класі;
 • сторити єдину платформу для дистанційного навчання, яка включатиме кожен клас та спростить роботу і учням, і вчителям, і адміністрації;
 • не забувати постійно оновлювати та вдосконалювати інформацію на сайті школи;
 • доповнити апаратне забезпечення школи інтерактивними дошками.

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • брати активну участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; •
 • брати участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • постійну використовувати у педагогічній діяльності цифрових технологій та інструментів;
 • розроблювати та втілювати проекти із використанням ІКТ.

Приклади платформ задля формування цифрової компетентності педагогів:

Курс "Цифрові комунікації в глобальному просторі"
Курс "Медіаграмотність для освітян"
Курс "Інтернет-медіа"

Курс "Про дистанційний та змішаний формати навчання"
Курс "ОСНОВИ ВЕБ-РОЗРОБКИ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)"
Курс "“НАВЧАЙСЯ. ГРАЙ. ПРАЦЮЙ.”"
Курс "Ключові уміння 21-го століття"

Вебінар "Як педагогічні працівники можуть створити безпечний онлайн-простір для учнів"
Вебінар "Організація інтерактивних квестів під час дистанційного та очного навчання"
Конференція "Інтернет-ресурси у навчальному процесі"
Конференція "Практичний інтенсив: Інтернет-ресурси в роботі вчителя"
Конференція "Безпека в інтернеті"
Конференція "Інтерактивні інструменти, технології та методи в освіті"
Курс "Медіаграмотність та критичне мислення: від теорії до практики"
Курс "Онлайн-тестування у школі"