Науменко Марина Сергіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Науменко Марини Сергіївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Виробнича (зі спеціалізації) практика проходила на базі ЗДО № 672

МСНАУМЕНКО 15.12.2018 1.JPG

Завдання № 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1 Аналіз освітньої політики у ЗДО № 672 з питань впровадження ІКТ

З метою з'ясування освітньої політики ЗДО з питань впровадження ІКТ було проведено бесіду з директором - Аллою Костянтинівною Мельник.

Під час бесіди було з'ясовано, що у закладі на даний момент створені мінімальні умови для впровадження ІКТ. Проте адміністрація та колектив садочка позитивно підтримують впровадження ІКТ у свою роботу та вбачають в цьому велику необхідність. Садочок має на меті створити умови для оптимізації комунікації між співробітниками ЗДО та батьками вихованців. Важливою передумовою удосконалення ІТ політики в закладі є підвищення компетентності кадрів з цього питання та розширення матеріально-технічної бази закладу.

На сьогодні в закладі використовують ІТ сферу за такими напрямами, як управлінська діяльність директором закладу (оформлення необхідної документації за допомогою програм Microsoft Word / аналіз та педагогічних онлайн-ресурсів для підвищення кваліфікації, створення бази даних працівників ЗДО, дітей та батьків); методична діяльність здійснюється вихователем-методистом (інформаційне наповнення методичного кабінету корисними ресурсами створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів)).

1.2 ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для визначення у педагогів ІК-компетентності педагогів ЗДО було створено анкету. В опитуванні взяли участь 7 педагогів. Аналіз результатів анкетування виявив наступне: всі учасники опитування знають, що таке ІКТ і достатньо обізнані з тим, як працює компютерна техніка; серед гаджетів, якими вони користуються постійно переважна більшість обрала мобільний телефон та ПК; більшість має електронні скриньки, проте застосовують їх не так часто; 70 % опитаних вважають, що вік - це основна перешкода в освоєнні ними ІКТ та впровадженні їх у навчально-виховний процес; переважна більшість використовує ІКТ для полегшення роботи, друкуючи матеріали для заняття та створюючи мультимедійні презентації. Серед програм, з якими педагоги виявили бажання навчитися працювати переважають програми для створення та редагування відео, програми для створення цікавих завдань та ігор для дітей, програми для створення цікавих посібників, книжечок, програми для створення яскравих презентацій. Вдосконалення ІК-можливостей в закладі вбачають в збільшенні та оновленні наявної компютерної техніки, підвищенні кваліфікації працівників у сфері ІКТ, залученні до роботи в ЗДО молодик кадрів.

Згідно результатів анкетування можна зробити висновок що, під час проходжання виробничої практики за спеціалізацією «Менеджер електронного навчання», необхідним є поглиблення знань педагогів закладу у роботі з доступними сервісами для створення цікавих відео та дидактичних матеріалів для роботи з дошкільниками.

1.3 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу.

Апаратне та програмне забезпечення

Персональні системи та периферійне обладнання:

Персональний комп'ютер - 2 (в кабінеті директора та діловода); Ноутбук - 1 (в кабінеті вихователя-методиста). Принтер - 3; Проектор - 1; Колонки - 1 комплект. Персональні комп’ютери директора, вихователя-методиста, діловода - це типові ПК, до складу яких входять: системний блок, монітора, а також периферійне обладнання: клавіатура та мишка, що підключені до системного блоку через порти USB.

Мережева інфраструктура. В закладі є точка доступу до Інтернет, використовується роутер, що забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. та включення робочих місць директора, вихователя-методиста та діловода до локальної мережі. Це дозволяє спільно користуватися загальнодоступними робочими документами. Роутер знаходиться в кабінеті вихователя-методиста. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії cat5e.

Програмне забезпечення. Всі ПК працюють з використанням операційної системи Windows 10. Для роботи з документами встановлено пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat. Для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chromе, Mozilla Firefox. Корпоративна електронна скринька знаходиться на домені ukr.net

Мультимедійне обладнання. В методичному кабінеті знаходиться проектор.

Матеріально-технічна база закладу має мінімальну підтримку ІКТ, проте адміністрація та педагоги створюють нехобідні умови, щоб здійнювати ІКТ політику, а також проявляють креативність, винахідливість та творчість. Вони мають бажання розвиватися та вдосконалювати свої вміння роботи з ІК сервісами, збагачують свій досвід новими знаннями.


Завдання № 2. Блог консультацій для батьків

Для підвищення педагогічної культури батьків та надання їм необхідної інформації, а також як методичну скарбничку для педагогів було розроблено сайт "Сучасний дошкільник". Контент порталу містить корисну та цікаву інформацію, користувачі зможуть знайти відповіді на актуальні запитання щодо виховання та навчання дітей дошкільного віку.

З метою підвищення ІКТ компетентності створено спеціальний посібник "ІКТ в освіті: топ 5 кращих ресурсів", який містить рекомендації та інструкції по роботі з сучасними сервісами.

Завдання № 3. Семінар для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті

Для підвищення педагогічної компетентності співробітників в області застосування інформаційно-комунікаційних засобів в підготовці і проведенні освітньої діяльності в ЗДО проведено семінар-практикум «Застосування ІКТ-засобів у професійній діяльності педагога дошкільної освіти»

Мета: підвищення педагогічної компетенції співробітників в області застосування інформаційно-комунікаційних засобів в підготовці і проведенні освітньої діяльності.

Завдання:

- актуалізувати і розширити уявлення педагогів про можливості використання ІКТ-засобів в педагогічній діяльності вихователя; - сприяти формуванню усвідомленого позитивного ставлення до використання ІКТ-засобів в своїй педагогічній діяльності; - сприяти засвоєння практичних навичок створення відеоматеріалів виходячи з освітніх потреб з використанням програми редагування відео та створення інтерактивних історій для дітей.

Очікувані результати:

Педагоги усвідомлюють необхідність використання ікт-засобів у своїй професійній діяльності, бачать переваги їх використання в своїй роботі; знають основні правила використання ікт-засобів в роботі з дітьми; виявляють бажання включати в свою практичну діяльність і розробляти власні ікт-засоби; володіють початковими навичками редагування та створення відеоматеріалів виходячи з освітніх потреб.

Форма роботи: семінар-практикум з елементами тренінгу, практична робота. Устаткування і матеріали: SMART-дошка, проектор, комп’ютер

Структура семінару-практикуму:

1. Введення в тему семінару.

2. Вивчення теоретичних питань застосування ІКТ в роботі педагога дошкільного виховання.

3. Практична робота (створення інтерактивної історії для дітей, створення фрагменту відео).

4. Рефлексія.

Завдання № 4. Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

МСНАУМЕНКО 15.12.2018 3.JPG

Проектування ІОС в закладі дошкільної освіти передбачає оптимізацію ведення документації та здійснення управлінської діяльності, створення необхідних умов для комунікації всіх учасників освітнього процесу, удосконалення доробків з навчальними матеріалами та методичною інформацією.

  • Для здійснення управлінської та методичної діяльності: використовуючи сервіс Access можна створити просту базу даних співробітників закладу, вихованців, батьків; активно застосовувати у роботі додатки Google як для зберігання даних так і для спільного доступу, що значно полегшує роботу; активне використання сучасних Е-бібліотек, створення власної бібліотеки; створення опитувальників та анкет для моніторингу освітньої діяльності.
  • Комунікація між учасниками освітнього процесу: створення порталу закладу (наприклад на безкоштовних порталах Wix WordРress), створення груп, публічних сторінок в соціальних мережах для спілкування з батьками, використання можливостей google сервісів (наприклад: hangouts).
  • ІКТ підтримка у роботі з дітьми: створення та використання дидактичних ігор (LearningApps, Learning.ua), цікавих мультфільмів, навчальних відео, аудіо казок (канали на YouTube), створення презентацій (Microsoft Sway, Prezi), створення рухомих презентацій (Powtoon), навчальних матеріалів (Ed-ted, Quizlet), інтерактивних плакатів (ThingLink), історій (StoryJumper, ourboox).
МСНАУМЕНКО 15.12.2018 2.JPG


Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

  • Створення конференц-зали для проведення методичних заходів, обладнаної сучасною технікою: ПК, Smart Board, ПЗ SMART Notebook, проектор, аудіосистема; інтернет.
  • Створення безпечного інтерактивного середовища для роботи з дітьми з підтримкою ІКТ: Планшети (Один учень - один компютер), ПК, Smart Board, ПЗ SMART Notebook, проектор, аудіосистема; інтернет.
  • Оновлення існуючого фонду ІОС закладу та програмного забезпечення.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності вихователів установи

  • Моніторинг ІК-компетентності педагогічних працівників ЗДО.
  • Організація та взаємовідвідування заходів спрямованих формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво, конкурси).
  • Заохочувати педагогічний колектив до вдосконалення вмінь та поглиблення знань у сфері ІТ-освіти.
  • Сприяти самоосвіті та саморозвитку педагогів: проходження відповідних МООС, аналіз сучасної літертури на тему ІКТ.