Натоптана Анна Віталіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Натоптаної Анни Віталіївни групи ДОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна освіта» Педагогічного інституту з 16.10.2017р. до 05.11.2017р.

Зміст

 1. Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
 2. Завдання 2 В допомогу вихователю
 3. Завдання 3 Тренінг
 4. Завдання 4 Методичні рекомендації

Загальні відомості

Де садок.jpg
Завідувач Феніна Лариса Валеріївна
ДНЗ 2/4 (ясла-садок) "Чебурашка"
адрес: бул. Лесі Українки 28а, Киев 
тел:286-57-72
Групи:
 • ясла
 • молодша
 • середня
 • старша

Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

ДНЗ (ясла-садок)2/4 "Чебурашка" має не достатній рівень використання інформаційно-комп’ютерних технології. ІКТ застосовуються для реалізації:

1. Створена база данних документів які потрібні при роботі завідуючої;
2. Створена база данних батьків, дітей, та працівників ДНЗ;
3. Оформлення матеріалів для атестації;
4. Допомога в приготуванні занять вихователям ( пошук картинок в інтернеті);
5. У роботі з батьками ( приготування презентації, стендів на роздруківку).

Засоби корпоративної комунікації:

Viber групи
сайт:https://sadik.ua/kiev/pecherskiy/detskiy-sad-2-4-cheburashka

ІТ інфраструктура дошкільного закладу:

2 персональних Комп'ютера;
1 кольоровий принтер;
1 ксерокс;
1 аудіопрогравач

Анкета - визначення рівня ІТ-компетентності вихователів. Файл:Анкета.docx

За результатами опитування можна дізнатися що рівень знань вихователів ІТ низький. Працівники можуть виконати 
елементарну роботи з комп'ютером, увімкнути його, показати фото чи відео. Деякі в мію працювати у Microsoft Word з документами. нажаль далі працювати або не має  бажання, або не вистачає часу на навчання чи немає можливості вільно користуватися комп'ютером. Отже, Дошкільний заклад, прийнявши до уваги такого роду опитування працівників,але не
взяв за мену впроваджувати ІТ технології в роботи вихователів.

Завдання 2 Гугл- календар для співробітників, керівників

створений календар розкладу події вихователя - календар

Завдання 3

Проведення тренінгу для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір.Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу,пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.

Вихователі дізнались наскільки потрібне впровадження ІКТ в роботу садка та, що без нього, на даному етамі неможна функціонувати.Також педагоги дізнались як можна використовувати Компютер на занятті наскільки це цікаво та повчально для дітей тай для самих вихователів. Звісно лишається відкрита проблема недостатньості ресурсів на придбання цих технологій, та це ускладнює роботу впровадження ІКТ.Проте завідуюча висловила бажання в майбутньому вирішити це питання.

Завдання 4 Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • електронних освітніх ресурсів навчального призначення і комп’ютерно орієнтованих систем оцінювання навчальних досягнень, що доповнюють традиційні;
 • соціальних мереж навчального призначення, що підтримують відкрите ІКТ-середовище навчання у співпраці;
 • електронних портфоліо організаційно-педагогічного призначення, що відображають характер навчальної діяльності педагога та його вихованців;
 • інноваційних педагогічних технологій, що базуються на використанні засобів ІКТ, комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання, що уможливлюють нову організацію навчання.
 • створення партфоліо ігор, свят,зянять в електронному варіант для полегшення пошуку матеріалів.

Модернізації ІТ інфраструктури:

 • придбання компютерів;
 • придбання аудіосистеми;
 • створення бази данних в допомогу вихователю;
 • встановлення wi-fi на території садочку.
]]

Формування ІК- компетентності вихователів установи:

 • сформувати інформаційну культуру та компетентність керівних, мето­дичних, педагогічних кадрів, вихованців гуртків, творчих об’єднань,

батьків, сприяти їх інтеграції в інформаційний простір держави та світу;

 • проведення тренінгів,семінарів,лекцій для педагогів закладу;
 • проведення лабараторних робіт з вихователями;
 • перевірки знань роботи компютера та потрібних для роботи програм.

Завдання 5