Наконечна Аліна Валеріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Наконечної Аліни Валеріївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».
ЗАВДАННЯ 1
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
1. Інтерв'ю з директором ЗЗСО № 72 м. Києва Ткаченко Світланою Василівною
- Доброго дня! Світлано Василівно, чи не могли б Ви відповісти на декілька запитань з приводу ІКТ технологій в ЗЗСО №72?

- Добрий день! Звичайно, залюбки з Вами поспілкуюся на дану тему.

- Яка мета впровадження ІКТ у школі?

- Головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі - підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у будь-якому освітньому закладі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ в управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу: Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації; Складання розкладу уроків; Створення та використання бази даних учителів та учнів; Моніторинг діяльності вчителів; Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо; Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо; Пошук та збір інформації за допомогою Інтернету (від нормативно-правової до інформації про придбання навчально – методичного забезпечення); Використання електронної пошти та «хмарних» сервісів для зв'язку; Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами; Психологічне тестування працівників школи та дітей; Створення рейтингів педагогічних працівників; Оформлення робочих місць і створення локальної мережі між директором, заступниками, секретарем, бібліотекою, кабінетом інформатики, педагогами.

- Як ви впроваджуєте ІКТ в школі?

- Колектив нашої школи працює над впровадженням ІКТ в навчально – виховний процес вже не один рік. Ми розуміємо, що величезний потік інформації вже не можливо вмістити до шкільної програми. Втрачає сенс необхідність перенавантажувати пам’ять дитини додатковими знаннями, необхідно навчати дитину знаходити їх і користуватися ними. Тому дієвим інструментом поліпшення якості освіти визначають застосування компетентнісного підходу до освіти, який на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань розв’язувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Щоб навчити цього дітей, потрібно змінити технологію навчального процесу. Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання такого засобу комунікації, як сайт школи.

- Як особисто Ви використовуєте ІКТ технології?
- Проведення засідань педради, методичної ради школи, батьківських конференцій та інших заходів. Ми не уявляємо наш робочий процес без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження, результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації.

- Як Ви вважаєте чого бракує школі для максимального використання ІКТ технологій?

- Вкрай обмежене фінансування призвело до старіння комп’ютерного обладнання, електронних програмових засобів. Тому робота щодо впровадження ІКТ в навчальний процес, управлінську діяльність - це кропітка, наполеглива, щоденна праця кожного небайдужого вчителя і, зазвичай, у «вільний» від основної роботи час. В найближчих планах – створення локальної мережі в системі: директор - заступники директора – секретар - кабінет інформатики – шкільна бібліотека – педагоги, а також запуск корпоративної пошти для вчителів.

- Дякую Вам за таке змістовне інтерв'ю! Підводячи підсумки, що Ви хотіли б сказати?

- Дякую Вам, мені також дуже приємно було з Вами поспілкуватись. Організація освітнього процесу у будь-якому освітньому закладі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій сприяє успішній адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві. Простір для діяльності надзвичайно широкий і вимагає від нас цілеспрямованої творчої праці самовдосконалення. А це під силу тільки потужному, творчому, небайдужому, професійному педагогічному колективу, який постійно розвивається.

2. Аналіз ІК-компетентності вчителів
В ЗЗСО № 72 в початковій школі викладають 12 вчителів. З метою визначення їхньої ІК-компетентності було розроблено анкету https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPJrurHDhsCM1jXX_G_4SVKBVvrSlSTG2BC3lhRJDezPFGQ/viewform?usp=sf_link та проведено анкетування. Результати анкетування https://docs.google.com/forms/d/1d40OaAysc8ZxuJb2Gf7aRYv2q9jlGZIyv2HsUdNuxpc/edit#responses засвідчили наступне:

 • 91,7% опитаних користуються Інтернетом кожного дня;
 • 91,7% опитаних користуються Facebook, 25% - Instagram;
 • 91,7% опитаних отримують доступ до Інтернету з телефону та комп'ютеру, 41,7 % - з планшету;
 • 91,7% опитаних пошуковий сервіс Google;
 • 91,7% опитаних користуються гугл-поштою та гугл-перекладачем, 66,7% - гугл-документами і гугл-картами, 41,7 % - гугл-калнендарем і гугл-формами;
 • 58,3% опитаних не знають всі можливості SMART-дошки, 33,3% - не вміють користуватися SMART-дошкою, 8,3% - вміють користуватися SMART-дошкою;
 • 83,3% опитаних не знають сервісу для створення дидактичних матеріалів;
 • 33,3% опитаних знають Learning Apps$
 • 22,2% опитаних знають JigsawPlanet;
 • 11,1% опитаних знають Flashcard Mashine, Wixie, Zondle та Study Stack;
 • 58,3% опитаних використовують ІКТ в освітньому процесі, 33% - не використовують і 8,3% - використовують рідко;
 • 100% вчителів потребують підвищення ІК-компетентності.

Анкету і результати анкетування наведено у файлі: Файл:Анкета і результати Наконечна.docx

3. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:
 1. Ноутбуки - 7 штук;
 2. Комп'ютери - 23 штуки;
 3. SMART-дошки - 10 штук;
 4. Телевізори - 2 штуки;
 5. Принтери - 5 штук;
 6. Проектори - 12 штук;

Програмне забезпечення:

 1. Smart Notebook;
 2. Microsoft Office;
 3. Lazarus;
 4. Screetch;
 5. PowerPoint;
 6. Сходинки до інформатики;
 7. Paint;
 8. Windows.

Інформаційне забезпечення:
Інформаційне забезпечення представлене сайтом ЗЗСО № 72 http://www.school72.edukit.kiev.ua/
Навчально-наукове забезпечення:
В ЗЗСО № 72 інформатика активно вивчається з 2 класу. В початковій, середній та старшій школах всі учні забезпечені підручниками за оновленою програмою. На уроках інформатики всі учні забезпечені доступом до комп'ютерів та до мережі Інтернет. Також кабінети інформатики оснащені головним (локальним) комп'ютером. В штаті працює два вчителя інформатики. На уроках використовуються наочні матеріали, фото-, відеоматеріали та можливості SMART-дошки.

ЗАВДАННЯ 2
Розроблення гугл-календарю для співробітників ЗЗСО № 72
Гугл-календар для вчителів та керівництва ЗЗСО № 72 https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2018/11/1?tab=oc включає:

 • Наради в початковій школі;
 • Наради загальношкільні;
 • Педагогічні ради;
 • Відкриті уроки;
 • Батьківські конференції;
 • Семінар для вчителів;
 • Виховні заходи;
 • Свята.

Гугл-календар наведений у файлі: Файл:Гугл-календар Наконечна.docx
Також було створено групу "Вчителі початкової школи" та запрошено учасників цієї групи на семінар "Підвищення ІК-компетентності". Посилання на групу і подію наведено у файлі: Файл:Посилання на групу і подію Наконечна.docx


ЗАВДАННЯ 3 
Провести семінар для вчителів з використання ІКТ в освіті.

27 листопада 2018 року для вчителів початкової школи ЗЗСО № 72 було проведено семінар з підвищення ІК-компетенції вчителів на тему "Робота з сервісами для створення дидактичних матеріалів".
Семінар включав наступні питання:

 1. Робота з сервісом Flashcard Machine;
 2. Робота з сервісом JeopardyLabs;
 3. Робота з сервісом JigsawPlanet;
 4. Робота з сервісом LearningApps;
 5. Робота з сервісом Wixie;
 6. Робота з сервісом WordLearner;
 7. Робота з сервісом Zondle;
 8. Робота з сервісом PurpozeGames;
 9. Робота з сервісом Study Stack.
     Хід семінару.
 • Онлайн сервіс Flashcard Machine створений для підготовки дидактичних матеріалів в ігровій формі у вигляді наборів карток. Матеріали на картках можуть бути у вигляді тексту, зображень, звуку, посилань. Питання готового набору карток при запуску тасуються випадковим чином. Для початку роботи необхідно зареєструватися. Сервіс підтримує кирилицю. Є можливість виступати в ролі вчителя, студента і організувати групову роботу з картками. Є велика колекція готових карток, розкладена по темам, віком. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashcard-machine
 • Онлайн сервіс JeopardyLabs призначений для генерації тематичних вікторин. Для початку роботи на сервісі не потрібно реєструватися. Тільки ввести пароль для редагування. Сервіс підтримує кирилицю. Після заповнення даними сервіс запропонує посилання для роботи з вікториною. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jeopardylabs
 • Онлайн сервіс для генерації пазлів з вихідних графічних зображень (фотографій) JigsawPlanet. Для початку роботи необхідно зареєструватися. Потім користувач створює альбом (и) і завантажує тематичні зображення, з яких сервіс пропонує створити різні за складністю та формою пазлів ігри. Створені роботи можна зберігати на сторінках сайтів у вигляді альбомів і як окремі роботи. Можна поділитися роботами в соціальних сервісах і за допомогою електронної пошти. Роботи можна створювати з загальним доступом (публічні) - для тих, хто має посилання, і приватні. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jigsawplanet
 • Сервіс LearningApps призначений для створення інтерактивних навчально-методичних посібників з різних предметів. Сервіс заснований на роботі з шаблонами (заготовками) для створення роботи. Тематика різноманітна: від роботи з картами до розгадування кросвордів і створення карт знань. Сервіс підтримує кілька мов (російська мова підтримується на окремих шаблонах при заповненні контенту). Для початку роботи необхідно зареєструватися. Є велика колекція робіт, російською мовою зустрічаються тільки поодинокі матеріали, тому можна розраховувати тільки на свої роботи. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/learningapps
 • Wixie дозволяє малювати, додавати текст, додати картинку, і багато іншого. Це дає вам можливість спробувати Wixie (повна версія орієнтована на навчальні заклади) і апробувати в практичній діяльності. Безкоштовна версія не вимагає реєстрації і підтримує кирилицю. Школярі можуть використовувати в Wixie інструменти малювання, змінювати параметри тексту, картинок і вбудовувати голосові записи при розробці електронних публікацій і флеш-анімації. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wixie.
 • Онлайн сервіс для створення дидактичних матеріалів (робочих листів, головоломок, вправ, карток та ігор) WordLearner. Для початку роботи необхідно зареєструватися (як студент, педагог, представник освітнього закладу). Сервіс англійською мовою, підтримує кирилицю. Є можливість створювати групи, класи, реєструвати школярів і вести статистику роботи в групі. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wixie
 • Освітній сайт Zondle не тільки надає безкоштовні онлайн дидактичні ігри для початкової та середньої школи, а й пропонує вчителю проявити творчість, підготувати захоплюючі ігри за допомогою одного з навчальних предметів. Досить зареєструватися в Zondle, вибрати тему і створити список обраних ігор.

На сайті створено спільноту вчителів, яке обмінюється створеними ресурсами. Для початку роботи необхідно зареєструватися, створити матеріали, позначити клас, і почати працювати з використанням нових можливостей. Втім, ви можете скористатися ресурсами навіть без реєстрації. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/zondle

 • Сервіс для створення тематичних ігор онлайн PurpozeGames. Для початку роботи необхідно зареєструватися. Сервіс підтримує кирилицю. За результатами гри ведеться рейтингування. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/purpozegames
 • Онлайн сервіс Study Stack для створення дидактичних матеріалів для освіти. Порядок роботи з вашими матеріалами: це робота з текстом (питання і відповіді) і робота з графічними зображеннями та коментарями до них. Набравши один раз комплект запитань і відповідей, ви отримуєте декілька варіантів для генерації дидактичних матеріалів в ігровій формі. Готові роботи легко можна вмонтувати на сторінки сайтів, блогів, поділитися інформацією в соціальних мережах. Для початку роботи необхідно зареєструватися або скористатися аккаунтом від Facebook. Сервіс підтримує кирилицю. Крім ваших робіт ви можете скористатися колекцією робіт, створених педагогами світу. Опис і інструкція роботи з сервісом: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/study-stack

ЗАВДАННЯ 4
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи, модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів школи
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи:

 1. Сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно–комунікаційних технологій в освітньому процесі.
 2. Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби.
 3. Інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання інформаційно–комунікаційних технологій.
 4. Удосконалювати інформаційно–методичне забезпечення освітннього процесу.
 5. Оптимізувати освітній менеджмент на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та освітньому процесі.<br /
 6. Активізувати роботу шкільного web-сайту як єдиного освітньо–інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.
 7. Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».
 8. Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web–сайту чи блогу.

Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури:

 1. Постійне оновлення апаратного, програмного, інформаційного, навчально-наукового забезпечення освітнього процесу.
 2. Придбання необхідної кількості обладнання: комп'ютери, смарт-дошки, ноутбуки, проектори та програмне забезпечення для цієї техніки: (комп'ютери - 3 шт. (початкова школа) та 5 шт. (старша школа), проектори - 3 шт. (початкова школа) та 5 шт. - (старша школа), смарт-дошки - 2 шт. (початкова школа), ноутбуки - 2 шт. (початкова школа), принтер - 2 шт. (початкова школа) та 5 шт. (старша школа), програмне забезпечення для смарт-дошки - 2 шт.

Формування ІКТ-компетентності вчителів:

 1. активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 2. систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 3. постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентацій, табличних процесорів тощо;
 4. забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
 5. формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
 6. розробка проектів із використанням ІКТ;
 7. підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів засобами неформальної освіти:
 • МООС:
 1. Word та Excel: інструменти і лайфхаки - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-101+2017_T1/about
 2. Основи програмування - https://edx.prometheus.org.ua/courses/KPI/Programming101/2015_T1/about
 3. Основи інформаційної безпеки - https://edx.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about
 4. Як створити масовий відкритий онлайн-курс - https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/MOOC101/2016_T1/about
 5. Інтернет-медіа - https://edx.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_T2/about
 6. Цифрові комунікації в глобальному просторі - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about
 7. Алгоритми і проекти Scratch - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:KPI+Scratch101+2017_T1/about
 8. Медіаграмотність для освітян - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+MEDIA101+2018_T3/about
 9. Критичне мислення для освітян - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
 10. Навчаймось вчитись: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів - https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+LHTL101+2018_T3/about
 11. Наука повсякденного мислення - https://courses.prometheus.org.ua/courses/UQx/THINK101/2016_T2/about
 • Майстер-класи:
 1. Використання ІКТ в навчальному процесі - https://www.youtube.com/watch?v=_Udo9yuz1Ss
 2. Вебінар Сучасні ІКТ в діяльності вчителя початкових класів. Хмарні технології (Назаренко В.С.) - https://www.youtube.com/watch?v=yaBzaul6A_U
 3. Вебінар: "Ігрова феєрія для учнів початкових класів" - https://www.youtube.com/watch?v=k0Hbzsb11vI
 4. Конструктор занять в програмі Smart Notebook 11 - https://www.youtube.com/watch?v=y1oS4q5qkHQ
 5. Прийом "Чарівна таблиця" в програмі Smart Notebook 11 - https://www.youtube.com/watch?v=nuTwxAGXWxs
 6. Створюємо інтерактивні навчальні матеріали в середовищі PowerPoint - https://www.youtube.com/watch?v=wTuziWrCnqA
 7. Як створити навчальну презентацію-гру? - https://www.youtube.com/watch?v=1ic7gQHyI5c
 8. Вебінар: Онлайн-сервіси для створення дидактичних матеріалів (карточки, кросворди, пазли) - https://www.youtube.com/watch?v=Xor5FVjR-P4
 • Семінари, тренінги, відкриті уроки.