Назаренко Людмила Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (зі спеціалізації) практика студентки Назаренко Людмили Олександрівни групи ПВШм-1-19-1.4д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності 011 Науки про освіту (освітня програма: Педагогіка вищої школи) Педагогічного інституту.

База проходження практики: Вишгородська СШ «Сузір`я» (Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 15)

Емблема школи


Зміст

1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1.1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв'ю з директором школи – Горготою О. Б.

Директор школи


1. Чи є, на Вашу думку, ІКТ однією з умов модернізації освіти?

- Так, звичайно. ІКТ дозволяє розширити межі викладацької діяльності та покращити освітній процес.

2. Як керівництво школи сприяє розвитку ІКТ в навчальному закладі?

- Ми постійно вдосконалюємо наші технічні можливості. Забезпечуємо вчителів неохідними матеріалами та ресурсами.

3. Як саме підвищують свою кваліфікацію з цифрових технологій вчителі?

- Керівництво та викладацький склад нашого навчального закладу у постійному процесі вдосконалення знань з ІКТ. 
Деякі вчителі проходили курси, деякі самостійно вивчали певні питання з цієї сфери.

4. Чи впливають цифрові технології на навчальну діяльність учнів?

- Поки що, лише позитивно. Вони покращують засвоєння матеріалу та допомагають  краще зрозуміти навчальний матеріал.

5. Чи плануєте Ви і надалі підтримувати ІКТ політику у Вашому навчальному закладі?

- Так, безумовно. Це одна з найголовніших цілей. 


1.2. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Анкета для визначення ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу: https://forms.gle/xBhjKi4dtMGs6XeH7

Результати (в опитуванні прийняло участь 7 вчителів): https://docs.google.com/document/d/1If7zEfKoHH8iwrxx7E_aQUC0SbXXpZkGUI1I3Bpopy0/edit?usp=sharing

1.3. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне, програмне та навчально-наукове забезпечення:

У кабінеті математики, кабінеті іноземної мови, кабінеті інформатики та 12 класних приміщеннях початкової школи встановлено мультимедійні комплекси. У кожному приміщенні, де навчаються учні початкової школи, та у кабінеті іноземної мови встановлено багатофункціональні пристрої.

У даних кабінетах інформатики встановлені навчальні комп’ютерні комплекси 12+1 з ліцензованим програмним забезпеченням. Усі комп’ютери знаходяться в локальній мережі та підключені до мережі Internet. Кабінети інформатики відповідають вимогам чинних Державних санітарних правил та норм влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30 грудня 1998 р. №9 та Положенню про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 р. №407. Члени адміністрації використовують 6 комп’ютерів. Крім того, установлено 3 комп’ютери в бібліотеці.

У школі працюють 2 точки доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi технології. Завдяки підключенню до мережі Інтернет заклад здійснює електронний документообіг з Департаментом освіти, відділом освіти, методичним кабінетом, іншими загальноосвітніми закладами та установами.

Школ.jpg

Інформаційне забезпечення:

Електронна адреса закладу: vshsuzirya@ukr.net.

Сайт закладу: https://vshsuzirya.com.ua.

1.4. Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)

Під час проходження практики було охарактеризвано освітньо-інформаційне середовище університету Бориса Грінченка.

Е-навчання — навчання на основі використання е-контенту (в тому числі ЕНК – електронних навчальних курсів) та е-співпраці всіх учасників освітнього процесу на основі створеного е-середовища Університету. Для входу на портал електронного навчання (http://elearning.kubg.edu.ua/) необхідно авторизуватись – ввести відповідний логін та пароль, який ви отримали у методиста навчального відділу. Далі слід обрати потрібний інститут (факультет) або коледж та, скориставшись меню навігації порталу, перейти до розділу Мої курси.

Інституційний репозиторій - призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів наукового загалу університету, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет- технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науково-освітньому просторі.

Електронні видання – зосередженно електронні видання університету. Це види періодичних журнальних видань, які подають публікації у певних електронних форматах.

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка – це ресурс, єдиний бібліотечний фонд якого становить близько 349 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях, серед яких лише навчальних видань – 246 500 прим., наукових – 13 487 прим., літературно-художніх – 49 960 прим.

Більш детально з Е-середовищем нашого університету можливо ознайомитись за посиланням: https://kubg.edu.ua/resursi/%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/rusursi.html

2. Завдання на вибір

2.1. Серія навчальних відео-роликів

ОсвітА.jpg

Важливою та актуальною проблемою у впровадженні ІКТ є ознайомлення та навчання працівників освіти саме цифровим технологіям, правильне та розумне використання їх в освітньому процесі.

Проаналізувавши та поспілкувавшись з вчителями, було розроблено серію навчальних відео-роликів, де зібрано актуальні, сучасні матеріали, які можуть допомогти краще освоїти ІКТ. Також, дуже важливим є те, що у цій серії відео-роликів не тільки теоретичні матеріали, але й представлено практичне використання цифрових технологій, що дає змогу краще зрозуміти на чужому прикладі всі аспекти такого викладання.

Серія навчальних відео-роликів за темою «Впровадження ІКТ В освітній установі»: https://www.thinglink.com/scene/1375232324899176450

3. Онлайн-семінар (тренінг)

Під час проходження практики мною було проведено тренінг для викладачів: «ІКТ та інтерактивні технології».

Всі знають, що ІКТ – це невід`ємна частина сучасної школи.

ІКт.jpg

Тож головним завданням тренінгу було оновити знання з використання цифрових технологій саме під час інтерактивного уроку.

Було рекомендовано універсальну схему зі структурою інтерактивного уроку, де всі разом визначали, які ресурси можна використати під час кожного етапу такого уроку.

Також дивились навчальні відео з завданнями. Аналізували урок з використання ІКТ, що дало змогу всім разом визначити недоопрацювання в такому викладі матеріалу, а також виділити цікаві завдання, які можуть бути використані при проведенні інших дисциплін.

Загалом, можна сказати, що більшість викладачів прихильні до ІКТ і їм цікаво дізнаватись щось нове. Протягом тренінгу було визначено слабкі сторони цифрових технологій в школі, а також проаналізовано, той шлях, який вже було пройдено.

Матеріали до семінару:

https://docs.google.com/document/d/11LfcAr0gj_4y6yfGQdiy1f23eFobwfPzwRgVOCqTC_c/edit?usp=sharing

https://infogram.com/timeline-dark-infographic-1h0n25n8dvmo2pe?live

https://docs.google.com/presentation/d/1_0ISrSvRRHC0mUZhdkThLbNqDT_lZyKaE6AiPp82OKE/edit?usp=sharing

Представлені відео для обговорення:

1. https://youtu.be/F7fEpx6BRm4

2. https://youtu.be/Q47cmoVqUI4

3. https://youtu.be/_Udo9yuz1Ss

4. Методичні рекомендації

4.1. Проектування інформаційного освітнього середовища установи

• на початку, потрібно проробити мету та цілі, які меє виконувати освітнє середовище установи;

• потрібно запровадити інформаційно-комунікаційні технології управління;

• важливе повне або часткове технічне забезпечення та регулярна технічна підтримка;

• забезпечення доступу до електронних навчальних матеріалів викладачів та учнів;

• можливість онлайн-консультування;

• постійний контроль за освітньою платформою.

4.2. Модернізації ІТ інфраструктури

• постійно підвищувати рівень володіння ІКТ;

• використовувати новітні платформи для навчання;

• ввести спільний он-лайн розклад, який матимеме можливість оновлювати автоматично;

• намагитись максимально автоматизувати ІТ-інфраструктуру.

4.3. Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

• підвишувати рівень системної компетентності;

• формувати технологічні вміння (робота з різними програмами, онлайн-ресурсами і т.д)

• забезпечення всіма ресурсами для ІКТ навчання;

• організувати спільні майстер-класи, тренінги, семінари з вивчення цифрових технологій.