Набільська Ірина Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Набільської Ірини Ігорівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База для проведення практики: Середня загальноосвітня школа №74

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Середня загальноосвітня школа № 74 м. Києва. Школа працює у 5-ти денному режимі.

Директор школи - Марушевська Олена Олегівна, вчитель української мови, вчитель вищої категорії, старший викладач.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Школа працює над впровадженням ІКТ в навчально–виховний процес вже не один рік.

З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

В процесі проходження практики було проведено інтерв’ю з директором школи - Марушевською Оленою Олегівною. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. На думку Олени Олегівни, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі.Головною метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі. Олена Олегівна вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Впродовж кількох років педагогічний колектив школи підвищує ефективність навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій навчання та здійснення особистісно–зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні підростаючого покоління.

Вчителі школи систематично використовують ІКТ на своїх уроках.

Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

З 1-го класу школярі навчаються первинним навичками роботи за комп'ютером. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, учні зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності.

У школі є:

 • 2 комп"ютерних класи;
 • 10 навісних плазм з підключенням до ПК;
 • 5 інтерактивних дошок;
 • Оснащення комп"ютерами

Для управління:

 • Директор (1);
 • заступник директора (3);
 • психолог (1);
 • бібліотека (1).


Школа має:

 • Комп'ютерні клас для початкової школи
 • Комп'ютерні клас для старшої школи
 • Доступ до мережі інтернет у кожному класі
 • Кабінети оснащені мультимедійними комплексами
 • Вчителі використовують у своїй роботі сервіси Google та Office 365

Всі початкові класи забезпечені комп"ютерами, 1 класи - інтерактивними дошками.

Програмне забезпечення:

 • Microsoft offise;
 • Windows;
 • Сходинки до інформатики.

Розробка Google-групи для вчителів

Група

Розробка Google-календаря

Календар /calendar/r/month/2018/12/1?tab=mc&pli=1

Семінар "Використання ІКТ в освіті: можливості онлайн навчання"

АФ.jpg

Сучасний світ не можливо уявити без інформаційних технологій, віртуального спілкування та взаємодії. Але найчастіше використання інформаційних технологій на уроках зводиться до демонстрації презентацій чи електронних посібників. Поспілкувавшись з вчителями, я зрозуміла, що вони мають бажання по іншому заохочувати до навчання своїх учнів за допомогою інформаційних технологій але деякі з них не знають, які сервіси можна використовувати, щоб урок став цікавішим, але при цьому не втратив високу продуктивність. Я вирішила детально ознайомити вчителів хоча б з одним чудовим онлайн сервісом, який створений спеціально для навчання. Це сервіс learningapps. В ньому можна створювати навчальні вправи та використовувати їх на уроках, вбудовувати до власних веб-ресурсів, залучати учнів до активного навчання та засвоєння матеріалу в ігровій формі.

Готуючись до семінару, перед собою я поставила такі завдання:

 • Ознайомити з можливостями сервісу learningapps та його місцем в навчальному процесі;
 • Навчити створювати інтерактивні вправи різних типів для використання на уроках та самостійної роботи учнів поза класом;
 • Навчити сплановувати використання інтерактивних онлайнових вправ в освітньому процесі.

Учасники семінару дізналися:

 • про можливості сервісу learningapps;
 • як використовувати інтерактивні онлайнові вправи на уроках;
 • як створювати он-лайнові вправи за допомогою сервісу learningapps;
 • як вбудувати створені вправи у власний блог чи сайт, надсилати учням;
 • як перетворити навчання учнів в цікавий захоплюючий процес.


У процесі підготовки вчителя для використання інформаційних технологій не лише на заняттях з інформатики, але й у всьому освітньому просторі, особлива увага приділяється розвитку рис новаторства, креативності, адже педагог має підготувати учня до відповідальних, свідомих і розумних дій в умовах технічного прогресу, швидкого розвитку техніки, інформаційних технологій, раціональної самоосвіти і технічного та інформаційного навчання.

Підвищення кваліфікації у сфері інформатики вчителів інших предметів – набагато складніша проблема, ніж підготовка самих учителів інформатики. Проте її можна розв’язати, підвищуючи кваліфікацію вчителів у двох напрямках:

 • підготовка вчителів до викладання інформаційних предметів;
 • підготовка вчителів до використання інформаційних медіа як засобів ефективного викладання інших шкільних предметів.

Учителі початкових класів або вчителі – предметники, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, і викладачі інформатики мають вибудовувати весь процес навчання так, щоб він забезпечував, поряд із засвоєнням предметного змісту, формування відповідних технологічних та інформаційних умінь і навичок, які застосовуються в різних життєвих ситуаціях: навчальних, виробничих, особистих. Одним із результатів процесу інформатизації навчальних закладів має бути можливість використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією як в навчально-виховному процесі, так і для інших потреб.

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи, проведення моніторингу навчального закладу за такими критеріями:

 • Елемент маркованого списку
 • завантаженість комп’ютерних аудиторій;
 • використання можливостей корпоративної мережі в навчальному процесі та управлінській діяльності;
 • робота інформаційно-освітнього середовища;
 • наявність та підтр* имка електронного документообігу.

модернізації ІТ інфраструктури

 • закупівля достатньої кількості технічного забезпечення (комп'ютери,інтерактивні комплекси, плазмові телевізори);
 • забезпечення школи більш якісним провайдером та точками доступу Wi-Fi .

формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • курси підвищення кваліфікації ІКТ-компетентності;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • активна участь у семінарах, конференціях майстер-класах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • самоосвіта за допомогою МООС;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.