Мієр Тетяна Іванівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.jpg
Мієр Тетяна Іванівна
Рейтинг на 2021 рік: 751
(#21 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Факультет педагогічної освіти, Кафедра початкової освіти
Посада
Професор кафедри
Вчене звання / Науковий ступінь
Доктор пед. наук. Професор.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

У 1985 році закінчила  Кіровоградський державний
педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна зі спеціальності
«Педагогіка і методика початкового навчання» (диплом з відзнакою). Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі
Інституту педагогіки НАПН України.

Перелік місць роботи

Протягом 1985-1995 рр. працювала вихователем
закладів дошкільної освіти; здійснювала розроблення авторських методик
підготовки дітей до школи (м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград). 

У  1995-2003 рр. працювала вчителем

початкових класів Навчального науково-педагогічного комплексу СЗШ №8 (м.

Кіровоград). 

У 2003-2007 рр. працювала викладачем кафедри

теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти Кіровоградського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2007-2009 рр. працювала на посадах

старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільного виховання та
початкової освіти та доцента кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя

Сухомлинського.

Протягом 2010-2013 рр. працювала ученим
секретарем Національного центру «Мала академія наук України» (м. Київ).
Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки
НАПН України.

Теми дисертацій (захищених)

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з теми «Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти»).

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового

ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з теми «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших

школярів».


 

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність