Михацька Алла Валер’янівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.JPG
Михацька Алла Валер’янівна
Рейтинг на 2018 рік: 50
(#0 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Факультет інформаційних технологій та управління
Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління (Суміщення)
Посада
Декан факультету, Професор кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Кандидат педагогічних наук. Без звання.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

Харківський інженерно-педагогічний інститут, 1990 р.
Державний інститут інтелектуальної власності, 2008 р.,
Класичний приватний університет, 2009 р.

Перелік місць роботи

експертно-аналітична та управлінська діяльність на посадах в освітніх установах і навчальних закладах; науково-педагогічна діяльність

Теми дисертацій (захищених)

Проектування системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Громадська активність

Участь у складі робочої групи з розробки Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (2015 р.)
Участь у складі робочої групи Програми"Столична освіта. 2016-2021", напрям: управління столичною освітою (2015 р.)

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність