Мисенко Вікторія Андріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Альтернативна демократична школа Dixi. Адреса: м.Київ, вул. О.Пчілки,5

База практики: https://parkschool.com.ua/


Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

В результаті проведеного інтерв`ю з керівником школи було зроблено висновоки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Інтерв’ю з керівником освітнього закладу

- Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашій школі?

- Звичайно. В умовах інформаційного суспільства надважливо формувати в учнів навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

- Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу?

- ІКТ успішно використовують під час проведення занять, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Це і доступ до бібліотечних матеріалів, і користування різноманітними навчальними програмами, відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти в Інтернеті, дистанційне навчання, створення власних презентацій, віртуальні екскурсії музеями і виставковими залами, можливість інтерактивного спілкування з мешканцями будь-якого куточка планети, ефективна обробка та збереження інформації тощо. Різноманітні збори проводяться з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація закладу документообіг веде в електронному вигляді. Вчителі використовують мультимедійний супровід на заняттях.

- Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ?

- Так, звичайно. Адже сучасної школи не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, щоб кожна група була забезпечена комп'ютерами, доступом до мережі Інтернет тощо. Прагнемо, щоб і вчителі, і учні, і батьки були активними користувачами та отримали нові знання з використання ІКТ.

  • У висновку можна узагальнити , що школа добре забезпечена ІКТ-технологіями. Вчителі постійно намагаються використовувати під час уроків, свят, гутрків, а також при самопідготовці. З почутого можна стверджувати, що педаогічний колектив намагається забезпечити комфортне електронне спілкування з батьками.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вчителів закладу.

Основний змістовний аспект ІК-компетентності педагога полягає у:

  • наявності знань щодо особливостей інформаційних потоків у своїй предметній галузі;
  • володінні основами аналітико-синтетичної переробки інформації;
  • засвоєнні технологій підготовки педагогічної інформаційної продукції;
  • володінні конкретними навичками з використання технічних засобів в освітньому процесі та в самостійній роботі з підвищення професійної кваліфікації.

Компоненти ІК-компетентності педагога:

  • знання системи послуг для здобуття поточної та ретроспективної інформації й регулярного звернення до неї, у тому числі через глобальної мережу Інтернет;
  • здатність оцінити для задоволення різних інформаційних потреб цінність, ефективність і надійність інформації, отриманої з різних джерел;
  • володіння основними навичками здобуття інформації в автоматизованих системах і зберігання власної інформації

Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Анкету можна побачити натиснувши тут

Результати анкетування можна побачити натиснувши тут

Висновки:Проаналізувавши результати опитування, були зроблені висновки про те, що школа частково потребує додаткового обладнання (інтерактивних дошок, проекторів). Проте, має досить високий рівень оснащення ІКТ. В кожному класі є ноутбуки, принтери та доступ до мережі інтернет. Працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.

Аналіз ІТ інфраструктури закладу демократичної школи Dixi

18.10.20.png

Висновок: школа достатньо забезпечена ІТ інфраструктурою. Але для більш комфортного та продуктивнішого навчання необхідно збільшувати програмне забезпечення школи.

Завдання на вибір

Блог "Сучасний вчитель початкових класів"

Для вчителя.jpg

Блог для вчителів можна побачити тут

Dixi школа орінтована в першу чергу на розвиток дитини як вільної свідомої щасливої особистості, також на її самостійне навчання. Створення блогу допоможе полегшити підготовку вчителв до уроків.

Семінар (тренінг)

Тренінг для вчителів з використання ІКТ в освіті

Презентацію тренінгу можна побачити тут

Наші учні — діти вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості вчителів, які виросли, здобули освіту та досягли певних кар’єрних успіхів за часів суспільства індустріального. Саме тому бачення мети та засобів навчання часто в учителів та учнів не збігаються. І учні цілком виправдано вважають своїх учителів не здатними дати їм те, чого вони потребують, уроки в школі нудними, а знання, які вони отримають на уроках, непотрібними. Діти рухаються в ногу з часом, ми ж, учителі,намагаємось їх наздогнати і при цьому зберегти певний статус. Ще однією особливістю сучасного суспільства є гостра потреба, можна навіть сказати необхідність,безперервного навчання протягом усього життя. Особливо це стосується вчителів, які як лакмусовий папірець повинні реагувати на нові виклики та потреби суспільства, що змінюється, пам’ятаючи, що вони не просто дають знання своїм вихованцям, вони готують їх до життя у цьому суспільстві, а значить, зобов’язані зробити все, аби їхні учні могли легко в ньому адаптуватися.

Завдання тренінгу:

*ознайомити вчителів з ІТ технологіями
*поглибити знання в використанні під час навчального процесу
*визначити ефективність ІТ технологій

План-хід заходу:

І. Привітання

ІІ. Ознайомлення з темою та завданнями тренінгу

ІІІ. Ознайомлення з термінами:

1. "Мікрофон"

2.Аналіз запропованих фраз

ІV.Запропонуйте та обґрунтуйте модель педагога сучасності „Вчителя, якого чекають”

V.Змоделюйте (запропонуйте) структуру нестандартного уроку (на вільну тему, з будь-якого предмету), використовуючи ІКТ.

VІ.Переваги та недоліки використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі

VII.Підсумки:

1. Рефлексія

Переглянути презентацію тренінгу можна переглянути тут

Фото проведення онлайн-тренінгу( так як школа в даний час на карантині):

міні]

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

Pngtree-decorative-bird-flying-element-feather-vector-png-image 1805791.jpg

► налаштувати мережеву інфраструктуру закладу: знінити інтернет-провайдера на іншого, так як дуже низька швидкість інтернету.

►створення оптимальних матеріальних психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і кадрових умов, які сприятимуть реалізації комплексу найважливіших заходів ►покращення системи електронного документообігу - почати користуватися https://vchasno.ua/ ( цей сайт дуже зручний у використанні)

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

Pngtree-decorative-bird-flying-element-feather-vector-png-image 1805791.jpg

► Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;

► Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;

► Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у навчальному закладі;

► Проведення практичних занять для педагогічних працівників щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет; - www.sitepoint.com

► Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей- проходження онлайн курсів на https://prometheus.org.ua/ , https://vseosvita.ua/course

► Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в навчальному закладі тощо);

► Формування баз даних дітей; - https://quintadb.com.ua/

► Відслідковування результатів атестації педпрацівників;

► Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях; - https://ispic.ngo-seb.com/

► Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.

► Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу дітям, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.

Методичні рекомендації до формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Pngtree-decorative-bird-flying-element-feather-vector-png-image 1805791.jpg

► Вміння учителя користуватися комп’ютерною технікою.

► Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи відповідно до основної мети навчання, конкретних завдань, які вирішує вчитель у ході навчального заняття. - https://windyty.com , uk.duolingo.com,uk.khanacademy.org

► Врахування факторів і умов, які впливають на навчальний процес, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

► Спрямування учнів на пошук навчального контенту, заохочування їх до створення власних електронних ресурсів.

► Постійний аналіз роботи з використання ІКТ на уроках.

Презентація до практики

Презентацію можна переглянути тут