Мехедова Ніна Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Завдання 1

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Інтерв’ю з керівником навчального закладу

Юлія Володимирівна, на Вашу думку, чи важливо впроваджувати ІКТ в закладі дошкільної освіти?

- Безперечно, не просто важливо, а невідворотньо. Сучасна швидкість отримання та передачі інформації, зміни в формах та методах роботи з використанням не тільки технічних засобів, а й елементів дистанційної освіти, є частиною освітньо-виховного процесу. Ми не можемо виховати гармонійно розвинену особистість, якщо будемо обмежувати її потреби, тому потрібно використовувати ІКТ-технології.

Яку мету та завдання ІКТ-політики Ви перед собою ставите?
- Головна мета — створення електронного інформаційно-освітнього середовища, простору для взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу — вихованцями, батьками й вихователями. Тому в нашому ЗДО активно проводиться підвищення кваліфікації педагогів з використання ІКТ-технологій, ці питання розглядаються на педрадах, педагоги самостійно вивчають інформації на вебінарах. Кожен з педагогів використовує у своїй практиці елементи ІКТ-технологій, проводяться заняття та святкові заходи із використанням мультимедійного обладнання. Це дозволяє цікаво та захоплюючи пояснити дітям навчальний матеріал. В умовах карантину, широко використовуєється робота в різних месенджерах та освітніх платформах.

Які проблеми у в проваджені ІКТ-Політики існують на вашу думку?
На мою думку, на сьогодні, проблема ефективного впровадження ІКТ-технологій більшою мірою залежить від фінансового забезпечення, адже, вихователі мають бажання та бачать нагальну необхідність у використанні ІКТ-технологій, але не завжди мають можливість повністю реалізувати свої задуми.Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • -комп”ютер - 5 шт;
 • -принтер – 2 шт;
 • -ноутбук -1 шт;
 • - мультимедійний комплекс - 1 шт;
 • -ламінатор 2 шт.
 • - інтернет комунікації Wi-Fi;

Програмне забезпечення:

 • -операційна система Windows 10;
 • -антивірусна програма Avast Professional Edition;
 • -пакет програм Microsoft Office;ІК-компетентності науково-педагогічних працівників закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Після ознайомлення із політикою з питань впровадження ІКТ в нашому дошкільному закладі була створена анкета для вихователів, питання стосувались рівня залучення ІКТ-технологій та інтернет сервісів у своїй професійній діяльності, а також мотивації вихователів до подальшого підвищення кваліфікації та впровадження інновацій.

[ Анкета https://docs.google.com/forms/d/1Y3w8B1YzYiE9-nklG_1oNbCv9zSwb-a_LLbNpi2oZSk/edit].

Результи анкетування:Кількість відповідей: 21 відповідь.

За результатами анкетування можна зробитин наступні висновки:

 • вихователі ЗДО використовують ІКТ-технології у своїй професійній діяльності та бажають отримувати знання та навички з даного питання
 • велику зацікавленість та бажання оволодіти навичками використання викликають сервіси із створення дидактичних матеріалів та анімації

Завдання 2

Розробка БЛОГУ для онлайн консультацій батькам

Пропоную ознайомитись із власним блогом. В ньому представлені матеріали для батьків, налагоджено взаємообмін досвідом БлогЗавдання 3

Проведення семінару (тренінгу) для вихователів з використання ІКТ в закладі освіти

 • За запитами педагогів було проведено семінар на тему "Сервіси для створення анімацій"

Презентація до семінаруЗавдання 4

Методичні рекомендації

Рекомендації щодо формування ІКТ-компетентності вихователів ЗДО:

 • Курси підвищення кваліфікації педагогів у використанні ІКТ в практичній діяльності
 • Самоосвіта вихователів
 • Вебінари, онлайн курси, перегляд відео уроків використання ІКТ в ЗДО.
 • Майстер-класи, стажування у педагогів компетентних в ІКТ

Рекомендації щодо налагодження інформаційно-освітнього середовища та ефективного адміністрування:

 • індивідуальні е-портфоліо керівника та вихователів;
 • віртуальний методичний кабінет та е-бібліотека
 • сторінки логопеда, психолога, медичної сестри
 • е-меню
 • створення та зберігання документації
 • зв'язок батьки-вихователі-адміністрація