Маренець Ольга Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Маренець Ольги Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

Інтерв’ю з керівником навчального закладу

- Які саме ІКТ використовуються в нашому НВК? Найчастіше це звісно використання мультимедійних пристроїв для роботи на уроках, для організації семінарів та тренінгів. Проведення свят та виховних заходів також не обхожиться без них.

- Чи підготовлені вчителі до активного використання ІКТ? Так, звісно. Наші вчителі активно навчаються працювати з інформаційними технологіями. Адже на даному етапі розвитку інформаційного суспільства це є надзвичайно важливим.

- Адміністрація використовуєте ІКТ у своїй діяльності? Так, звичайно. Це надає чудові можливості для полегшення роботи адміністрації закладу:

 • ведення шкільної бази;
 • складання розкладу уроків;
 • Ведення різноманітної документації(ведення та оформлення);
 • Ведення та оформлення внутрішньошкільної документації;
 • моніторинг діяльності вчителів;
 • Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками, юридичними консультаціями тощо;
 • Оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо;
 • Психологічне тестування працівників школи та дітей;

- Як особисто ви використовуєте ІКТ технології? Проведення методичної ради школи, засідань творчих та проблемних груп, методоб’єднань, батьківських лекторіїв та інших заходів ми не уявляємо без мультимедійних презентацій, у яких представлені аналітичні дослідження,проведення засідань педради результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів та багато іншої інформації.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

В школі працює кабінет інформатики, в яких функціонують сучасні комп'ютери зі сканерами та принтерами. Також, комп’ютери оснащені у кабінетах: *директора (1);
 • заступників (3);
 • секретаря (1);
 • бібліотеки (1).

Школа забезпечена:

 • Компютерними класами
 • Ноутбуками
 • Інтерактивними сенсорними дошками
 • Телевізорами
 • Проекторами з екраном
 • Ламінаторами
 • Сайт школи

http://www.s111.kiev.ua/


Анкетування вчителів з метою визначення ІТ-компетентності

https://docs.google.com/forms/d/1-dUMo9v9mxlJqFkbRz25JtvOL8KJI5cbkMjdklK2fjM/edit Аналізуючи результати проведення анкетування можна сказати, що більшість вчителів вміють користуватися інформаційно-комунікаційними технологіями, але застосовують їх у своїй діяльності не часто через те, що підготовка до таких уроків займає багато часу, також вчителям не вистачає кваліфікованої підготовки. Але всі готові підвищувати свій рівень обізнаності, вчитися і впроваджувати ІКТ в роботу.

 • Результати анкетування у вигляді таблиці

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OBzVbfdsRORow2XqmElmIU47gmrgTGmEXxciAXWTtyc/edit#gid=1189813847

 • Результати анкетування у вигляді діаграм

https://docs.google.com/forms/d/1-dUMo9v9mxlJqFkbRz25JtvOL8KJI5cbkMjdklK2fjM/edit#responses

Гугл- календар для співробітників, керівників

Календар – це функціональний помічник вчителя! тут впорядковані всі шкільні події, можна легко знайти заплановані заходи.

  https://calendar.google.com/calendar?cid=cGZvZjJraGJ1czBlcWM5dHBvM2NwYnIzdTBAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ

Проведення семінару для вчителів про можливості та перспективи online навчання.

Конструктор LEGO як освітній ресурс 21 століття у початкових класах

«Шість цеглинок» - це технологія, яка допоможе учням тренувати пам'ять, розвивати моторику і творчо мислити. Через гру учні зможуть навчитися таким важливим, передбаченим НУШ умінням як, наприклад, вирішення проблемних завдань. Під час тренінгу ми знайшли відповіді на такі запитання:

 • Як побудувати взаємодію з дітьми?
 • Як перетворити освітній простір?
 • Як діяти в різних обставинах?
 • Які освітні інструменти працюють?
 • Який спосіб спілкування повинен використовувати педагог?
 • Яка різниця між монологом і діалогом?
 • Чим відрізняються закриті запитання від відкритих запитань?
 • Чому важливо поставити відкриті запитання?
 • Що розвиває гра?
 • Педагог-фасилітатор? Який він?

У процесі активної взаємодії педагоги початкової школи розглянули характеристики гри, отримали Цікаві факти про LEGO, познайомилися з Концепцією «Шість цеглинок» та програмою «Безмежний світ гри З LEGO». Протягом роботи було зроблено висновок про те, що розвивальна гра з LEGO:

 • це потужний інструмент для розвитку декількох умінь одночасно;
 • це тренажер гнучкості мислення;
 • передбачає відкрите закінчення;
 • легко адаптується;
 • можливість повторювати знову і знову – відчувати впевненість і власний успіх!

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища освітньої установи.

Однією з необхідних умов успішної реалізації модернізації освіти на сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього середовища на всіх рівнях із забезпеченням їх інтеграції.Створення єдиного освітнього інформаційного середовища сприяє розвитку навчальної, педагогічної, управлінської й обслуговуючої діяльності навчального закладу, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології, що дозволяють підвищити якість і доступність навчального процесу. Крім того розвиває здібності учнів, задовольняє їхнім потребам і готує до майбутнього самостійного життя. Які саме можливості відкриваються перед навчальним закладом, якщо в ньому організований єдиний освітній навчальний простір:

  • керівництву навчального закладу це дозволить:
 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;
  • педагогічним працівникам це дозволить:
 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу$
 • здійснювати самостійне навчання$
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки.

Якщо використовувати ті можливості, що наразі має школа, то доцільно було б створити:

 • Електронні форми для заяв, довідок;
 • Створення електронного щоденника;
 • Створення електронного календара для вчителів, де можна було б слідкувати за подіями школи;
 • Ведення блогу (вчителі могли б обмінбватися матеріалами, досвідом, ідеями);
 • Створення корпоративної пошти школи.

Модернізації ІТ інфраструктури.

ІТ-забезпечення школи потребує модернізації. Школа забезпечена ІКТ на недостатньому рівні. Потрібно облаштувати ще один інформатичний клас. Тому що інколи виникають труднощі та незручності під час проведення уроків. Також школа потребує додаткового мультимедійного обладнання. Не вистачає Смарт-дошок та проекторів. Модернізувати ІТ-інфораструктуру можна ще так:

 • Електронне навчання. Інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу учням, творити і надихати одне одного, а також співпрацювати під час навчання в межах навчального закладу, держави чи всього світу.
 • Керування дослідженнями. Хмарна платформа для спільних досліджень із широким спектром інструментів для аналізу, розробки та створення матеріалів. Надання групам ефективних засобів для співпраці, дослідження, аналізу, розробки та створення матеріалів.
 • Ефективність навчальних закладів. Загальний аналіз діяльності навчального закладу, рішення для контролю звітності і створення звітів. Спрощення звітності й керування планами на майбутнє завдяки миттєвому доступу до інформації і докладному огляду джерел даних.
 • Операційна ефективність. Програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі. Ефективне керування ІТ-інфраструктурою і її захист з одночасним зменшенням непрямих витрат на інформаційні технології.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

ІК-компетентності сьогодні виділяють як окрему складову професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Для того що б підвищити ІК- компетентності вчителів нашої школи необхідно:

 • участь у інтернет-марафонах та вебінарах;
 • проходження онлайн-курсів на сайтах EdEra, Prometheus;
 • підготовка презентацій, відеоматеріалів, онлайн завдань на уроки;
 • використання сайтів типу "Kahoot!", "LearningApps" тощо;
 • активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки *зображень, табличних процесорів тощо;
 • постійне використання Інтернет-ресурсів під час підготовки до уроків;
 • формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.