Макаренко Наталія Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Макаренко Наталії Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта» База практики

Вступ

Школа №326.jpg

Структура

Початкова школа № 326 – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня (1-4 класи) з українською мовою навчання. Адреса: м. Київ вул.. Вишгородська, 44-в, тел.: 430-20-39, 430-82-67 obolon_326@i.ua тел.: 430-20-39, 430-82-67 obolon_326@i.ua

Форма власності: комунальна.

Режим роботи початкової школи: 8.30- 13.00- уроки, 13.00-19.00 – ГПД. У режим дня учнів перших класів входить сон.

Для учнів 2-4 класів обладнані ігрові кімнати. Створено сімейну атмосферу виховання учнів.

З 1 класу в школі поглиблено вивчається англійська мова.

Якісний склад вчителів

У школі працює перспективний педагогічний колектив.

Один вчитель має звання «вчитель - методист», один вчитель - має звання «старший вчитель». З 14 вчителів:

вищу категорію мають 8 вчителів;

І категорію мають 2 вчителі;

ІІ категорію має 1вчитель;

спеціаліст – 1 вчитель;

молодих спеціалістів – 2 вчителів.

Досвідчений і професійний педагогічний колектив послідовно і ефективно впроваджує ідеї демократичного виховання в освіті.

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з директором

Висновок Школа забезпечена мультимедійними комплексами на задовільному рівні. Не в усіх класах є проектори, смарт дошки та ПК. Але директор дуже переймається цим питанням і шукає способи розв`язання данної проблеми.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета для визначення ІК-компетентності вчителів

Результати анкетування

Опитування було спрямоване на діагностику ІК компетентності вчителів. Опитування пройшло 7 респондента, всі вчителі початкових класів та один вчитель англійської мови. З підсумків результатів ми бачимо: найбільш часто педагогі, у своїй ІКТ діяльності, використовують ІК на уроках для пояснення нового матеріалу. Анкетування показало, що вчителі мають не достатній рівень ІК компетентності.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення: 1.Комп'ютерні класи – 1

2.Мультимедійні комплекти (проектор, смарт дошка, ноутбук) – 4

3.Принтери – 15

4.Навісні плазми – 4

Інтернет - має адміністрація

Ігрова кімната з інтерактивною проекцією на підлогу - 1

Програмне забезпечення:

1.Microsoft Office

2.Сходинки до інформатики

3.Windows

4.Операційна система – Linux

5.Антивірусна програма - АВІРА

6.Libre Office

Інформаційне забезпечення:

Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику – сайт школи

Навчально-наукове забезпечення:

 • Gimp
 • Gcompris
 • Scratch
 • сервіси Google
 • Microsoft Оffice
 • НМК Friends and Family

Блог

ПЛАТФОРМИ КПК ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

Семінар (тренінг)

Під час проходження практики, мною був проведений семінар для вчителів, який передбачав ознайомлення з сучасними методами використання ІКТ у початковій школі, їх можливостями використання на уроці. Ознайомитися з семінаром можна за

План заходу

1.Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства.

2.Вимоги до вчителя початкових класів в умовах інформаційного суспільства

3.Можливості застосування комп'ютерної техніки та ІКТ в початкових класах.

посиланням

Методичні рекомендації

проектування інформаційного освітнього середовища установи

Було б цікавим організувати вебінари, відкриті skype конференції для підвищення компетентностей вчителів з використанням ІКТ. Для того, щоб підвищити ефективність спільної роботи вчителів можна ввести електронний документообіг, а для ефективного спілкування - використовувати Бітрікс24. Для контролю знань після вивченої теми вчитель може використати Google форми, Kahoot!, ClassMarker, Plickers та ін. Для оцінювання знань на уроці вчитель може використовувати Learningapps. Який пропонує широкий вибір завдань, які можна виконувати як на уроці та вдома. Навчальні матеріали вчитель може розміщувати в Google класі, на Google Диску, Padlet, в соціальних мережах (створивши групу). Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал). Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності. Також можна ефективно використовувати Інтернет-технології в організації додаткової освіти; використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять; застосовувати тренувальне тестування; брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах; обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу; навчитися працювати з інформацією, робити повідомлення, доповіді на задану тему. Створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність). А також створити електронну бібліотеку. Це дозволило б всім учасникам освітнього процесу мати доступ до інформації в будь якому місці і будь який час.

модернізації ІТ інфраструктури

ІТ- забезпечення школи потребує певної модернізації та поліпшення. Школа забезпечена ІКТ на достатньому рівні, але мати йти у напряму нових сучасних технологій. Для більш ефективного залучення й використання мобільних пристроїв, доцільно упровадити бездротові локальні мережі (Wi-Fi), що дозволить забезпечити й оптимізувати доступ до Інтернет з більшості навчальних класів. Також ввести електронне навчання. Це зробить освітній процес більше ефективним та допоможе відсутнім учням здобувати інформацію вдома самостійно, готуватися до контрольних і т.д.

формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

ІКТ-компетенції вчителя визначають як здатність педагога розв’язувати професійні завдання з використанням засобів і методів інформатики й ІКТ, а саме:

 • здійснювати інформаційну діяльність зі збору, обробки, передавання, зберігання інформаційного ресурсу, з продукування інформації з метою автоматизації процесів інформаційно-методичного забезпечення;
 • оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього призначення і розподіленого в мережі Інтернет інформаційного ресурсу освітнього призначення;
 • рганізовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального процесу й інтерактивним засобом, який функціонує на базі засобів ІКТ;
 • створювати і використовувати психолого-педагогічні методики контролю і оцінювання рівня знань учнів, їх просування в навчанні;
 • здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ в аспектах, що відображають особливості конкретного навчального предмета.

Науковці, які розробляють цю проблему, наголошують на тому, що вчитель, який використовує у своїй діяльності ІКТ, повинен психологічно бути готовим до постійного вдосконалення своїх знань. У зв'язку з цим ще в стінах ЗВО (заклад вищої освіти) у майбутнього вчителя необхідно формувати і професійну готовність до постійної самоосвіти і підвищення кваліфікації в галузі ІКТ у технологічному плані та спеціальну підготовку викладачів у галузі інформатики та ІКТ. Стає очевидним, що професійні якості вчителя істотно залежать від готовності освоювати і використовувати у своїй роботі нові методи, форми і засоби навчання, у тому числі на базі ІКТ

Презентація виконання

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.