Мазур Вікторія Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мазур Вікторії Володимирівни групи ПОм-1-16-2.2з другого освітнього (магістерського) рівня заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 06.11.2017р. до 26.11.2017р.

База для проведення практики: П’ятківська ЗОШ І-ІІІ ст. (Вінницька обл., с. П’ятківка, вул. Шкільна, 14)


Вступ

Нове приміщення школи збудовано і здано в експлуатацію в 1976 році за рахунок колгоспу "Комунар", який очолював В.Я.Гонтарук. Нині в школі діє кабінетна система: наявно 16 кабінетів, 4 класні кімнати, спортивна зала, їдальня на 60 місць, бібліотека, комбінована майстерня.

Діє 2 музеї - Бойової Слави та Історії села, який увійшов до списку 100 кращих шкільних музеїв України у 2009 році. Заснував музей вчитель історії Потутаровський Г.А. Наразі керівником музею є вчитель історії Гріщенко В.С. Школа є опорною в Бершадському районі з військово-патріотичного виховання.

Протягом тривалого часу школа веде екологічне виховання, проводячи операцію "Джерело". З 2004 року щорічно гуртківців нагороджуютьдипломами та грамотами президії Вінницької обласної ради товариства охорони природи.

Школа обслуговує 2 села - П'ятківку та Глинське. Підвіз дітей із Глинського здійснюється автобусом, який надано на реалізацію програми "Шкільний автобус" у 2010 році.

За період з 1976 року школу очолювали 4 директори. Впродовж цього часу у великий світ із стін школи вилетіло 732 учні, з яких 48 нагороджено золотими медалями,13 - срібними.

На даний час в школі навчається 108 учнів, яких навчають та виховують 19 педагогів.

Школа пятк.jpg

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Освітня політика з питань впровадження ІКТ закладу будується на неформальній освіті (проходження різних курсів он-лайн). Деякі вчителі вдаються до самоосвіти з цього питання.

ІК- компетентності вчителів, вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Для роботи було використано готову анкету, з якою можна ознайомитись тут.

На жаль, вчителі у цій школі рідко застосовують ІКТ на уроках, вони звикли до традиційних методів і засобів навчання.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

 • 2 комп’ютерні класи;
 • 1 smart-дошка,
 • 1 інтерактивні дошки;
 • 1 навісна плазма з USB-підключенням.

Оснащення комп’ютерами

Для управління:

 • директор (1),
 • заступники директора (2),
 • секретар (1),
 • кабінет психолога (1),
 • бібліотека (1)

Для навчання:

 • 2 комп’ютерні класи (по 15шт.)


Програмне забезпечення:

 • Microsoft office
 • Windows
 • Сходинки до інформатики

Розробка сайту ЗНЗ

Зараз сайт знаходиться у розробці, сторінку можна переглянути тут.

Для того, щоб сайт гарно розвивався, його необхідно наповнити:

 • контактами;
 • фото адміністрації закладу;
 • фото подій;
 • посиланнями на освітні сайти;
 • блоги вчителів;
 • тощо.

Сайт школи пятки.jpeg

Проведення тренінгу для вчителів щодо успішнього використання ІКТ в ЗНЗ

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Використання ІКТ потребує створення нової освітньої парадигми. Загальновизнано, що учень повинен бути активним учасником навча­льного процесу. Засобами інформаційних і комунікаційних технологій реально помістити цей принцип дидактики в основу всього навчально­го процесу в початковій школі. У результаті повинні змінитися відно­сини учень — учитель, учень — учень, учень — навколишнє середови­ще, учень — джерела інформації. Головним завданням навчання стає не передача учневі певної суми знань, а формування вмінь здобувати й опрацьовувати інформацію, формування навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати.

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють: зробити навчання більш інтенсивним і, головне, ефективним за ра­хунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу; індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різ­ними стилями навчання і різними можливостями сприйняття

ІКТ — це не тільки і не стільки об'єкт для вивчення в школі, ІКТ — це інструмент для створення навчального середовища в класі. Однак ІКТ — це ще і шанс створити вдома для школяра багате навчальне се­редовище, яке зможе відволікти його від проблем вулиці.

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Це підтвердили уроки, що продемонстрували вчителі початкової школи під час проведення семінару на тему «Використання комп'ютерних технологій на уроках в початковій школі».

На базі комунального закладу П'ятківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів було проведено методичний семінар-практикум для вчителів початкових класів вищої кваліфікаційної категорії з теми:«Успішне використання ІКТ в ЗНЗ». До вступного слова були запрошені директор закладу Багнюк Володимир Арсеньович, який окреслила проблеми та досягнення колективу школи у використанні ІКТ, завуч Джура Світлана Броніславівна звернула увагу на необхідність формування вміння роботи з інформацією у молодших школярів.

Я познайомила присутніх з можливостями використання квест-технологій в початкових класах. Далі ми презентували веб-квести створені вчителями закладу з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Методичні рекомендації

Успішна реалізація використання ІКТ у навчально-виховному процесі сприятиме удосконаленню системи шкільної іншомовної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України. Доведено, що використання інформаційних технологій на заняттях є одним із сучасних засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування його інформаційної культури.

Досвід використання ІКТ на уроках дає можливість сформулювати рекомендації для учителів щодо визначення основних пріоритетів у залученні учнів до навчання в інформаційному середовищі.

► Вміння учителя користуватися комп’ютерною технікою.

Для сучасних школярів комп’ютерна техніка – буденна річ. А чи стала вона такою для учителів? Так, якщо професія учителя є його покликанням, тоді він навчається упродовж усієї своєї педагогічної діяльності. Потреба в навчанні – це сенс його життя, шлях до вдосконалення професійної майстерності, проблемне питання для самоосвіти, мотивація для участі у навчальних семінарах, тренінгах, програмах, у спілкуванні з колегами з питань оволодіння комп’ютерною грамотністю. Підтверджується думка видатного мислителя Конфуція: «Тільки, розпочавши навчатися, дізнаєшся про власну недосконалість; тільки, розпочавши навчати, усвідомлюєш, що таке труднощі».

► Оволодіння учителем методикою використання ІКТ.

Наявність найсучасніших засобів не забезпечує позитивних результатів навчальної діяльності. Тільки вчитель, який добре володіє методикою використання ІКТ у навчальному процесі, бачить їх місце в системі засобів навчання, знає особливості використання на уроках різних типів і на різних їх етапах, розуміє переваги застосування ІКТ для реалізації цілей навчання і виховання, зможе не тільки домогтися позитивних результатів у навчанні молодших школярів, але й підготувати їх до викликів сучасного інформаційного суспільства і майбутнього суспільства знань. Необхідно поповнювати власне портфоліо методами, прийомами, формами використання ІКТ, переліком опрацьованих інформаційних джерел та таких, які планується дослідити, діючими електронними ресурсами навчального призначення та особисто створеними.

► Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі початкової школи відповідно до основної мети навчання, конкретних завдань, які вирішує вчитель у ході навчального заняття.

Кожен навчальний предмет, кожна тема уроку має потенційні можливості щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах уроку. Від майстерності учителя, його творчості залежить, який саме інформаційний ресурс він використає для досягнення конкретної мети і завдань навчального заняття.

► Врахування факторів і умов, які впливають на навчальний процес, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.

Обов’язковою умовою є формування захищеного хмаро орієнтованого навчального середовища, правильна організація особистої діяльності учня в Інтернет-середовищі.

► Спрямування учнів на пошук навчального контенту, заохочування їх до створення власних електронних ресурсів.

На уроці важливо створити атмосферу творчості, активізувати пізнавальну діяльність учнів, вмотивувати їх діяльність до саморозвитку і самоствердження, розміщуючи посилання на додаткові тематичні Інтернет-ресурси. Успішне навчання – це коли кожен учень досяг результату своєї праці. Нехай це буде виконана учнем мультимедійна презентація, повідомлення з використанням Інтернет-джерел, складений тест, гра тощо. Поступово такі завдання варто ускладнювати, по черзі доручати учням ролі помічника вчителя, створити для учнів класу та їх батьків власну спільноту.

► Постійний аналіз роботи з використання ІКТ на уроках.

Періодично необхідно аналізувати роботу з використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних уроках, виявляти недоліки й усувати їх, визначати рівень мотивації учнів до діяльності в інформаційному навчальному середовищі і намагатися підвищити його. Важливо з’ясувати, які методи, прийоми та форми, які матеріали та електронні ресурси викликають найбільший інтерес в учнів. Для цього проводиться анкетування, за наслідками якого провести навчання, консультації для учнів, удосконалити інструкції для здійснення тих чи інших дій тощо.


Таким чином, стрімкий інформаційний і технологічний прогрес сучасного суспільства зумовив появу різних методик і технологій навчання за допомогою комп’ютера. Сьогодні оволодіння комп’ютером, вміння використовувати ІТ-середовище у навчальній і практичній діяльності є такою ж важливою необхідністю, як звичайне вміння читати і писати сто років тому. Без володіння комп’ютерною грамотністю людина є неконкурентоспроможною у більшості сфер життєдіяльності. Разом з тим, комп’ютер – це засіб забезпечення індивідуалізації навчального процесу, реалізації сучасної «суб’єкт – суб’єктної» парадигми освіти.

Висновки

=== Саморефлексія виконаних завдань. ===