Мазурок Оксана Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Мазурок Оксани Володимирівни, Дом 3-19-1.4з, VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


Виробничу практику було пройдено в ЗДО №746.

ДНЗ № 746

Народився: 1984 року

Дошкільний навчальний заклад працює з 7:00 до 19:00 при п’ятиденному робочому тижні.

Завдання дитячого садка:

створення комфортних умов для гармонійного розвитку дітей. Пріоритетними напрямок роботи - "Краєзнавчий розвиток дошкільників, спрямований на забезпечення виховання любові і поваги до рідної країни, закладання основ патріотизму та гуманної поведінки, виховання творчої особистості в контексті рідної мови та обрядовості".

Колектив:

молодий, творчий, завзятий

В закладі 12 груп.

Приймаються діти з 1.6 років.

Керівництво дошкільним навчальним закладом

здійснює директор Хачієва Вікторія Ігорівна


Завдання 1

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно - комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу. Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.


'1.1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з директором навчального закладу

Адміністрація та співробітники закладу використовують ІКТ для організації роботи за такими напрямками:

Управлінська діяльність:

- ведення бухгалтерського обліку;

- робота з документацією;

- опрацювання та поширення нормативно-правових документів;

- розрахунок стажу роботи працівників;

- створення бази даних працівників та вихованців ЗДО;

- співпраця іншими дошкільними закладами;

- участь у форумах, чатах, конференціях;

- створення портфоліо педагогічних працівників.


Методична діяльність:

- ведення ділової документації;

- оформлення конспектів занять, матеріалів педагогічних рад;

- оформлення атестаційних матеріалів;

- оформлення стендів, інформаційних куточків;

- збір статистичних даних та оформлення результатів у вигляді діаграм,таблиць,тощо;

- створення презентацій до методичних заходів (семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів);

- робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.


Освітній процес:

- мультимедійний супровід дітей на заняттях;

- самоосвіта педагогів.


При впровадженні ІКТ в ЗДО, можна очікувати такі результати:

1. Розширити використання ІКТ в освітньому процесі.

2. Розробити систему консультативної методичної підтримки педагогів з метою підвищення їх комп'ютерної компетентності.

3. Систематизувати, оновити й поповнити інформаційні ресурси освітнього процесу.

4. Розробити й використовувати технології мультимедійного супроводу освітнього процесу.

5. Створити банк комп'ютерних навчальних програм, дидактичних та методичних матеріалів із використання інформаційних технологій у роботі дошкільного закладу.

6. Створити комплексну інтегровану модель інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу в дошкільному закладі.

7. Підвищення ефективності процесу навчання дошкільників;

8. Активізації високої пізнавальної діяльності дітей;

9. Забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку інформатизації дошкільного навчального закладу.


Інтерв'ю з директором ЗДО №746 Хачієва Вікторія Ігорівна Інтерв'ю


Інтерв’ю з директором закладу дошкільної освіти №746 з питань впровадження та використання ІКТ

1. Вікторія Ігорівна, на вашу думку, інформатизація сучасної системи освіти є позитивним чи негативним явищем? І чи готовий наш заклад до таких змін? На мою думку, тут є як позитивні, так і негативні сторони. Єдине, що можу сказати із впевненістю - це те, що використання ІКТ у роботі з дітьми є вимогою часу, вимогою сучасного суспільства. Інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності нашого дитячого садка. Щоправда, ІТ-інфраструктура закладу потребує вдосконалення.

2. Чи потрібні нашому дошкільному закладу ІКТ-технології?

Так. потрібні! Дошкільний заклад має відповідати потребам сучасного суспільства. Адже, вихованцями дитячих садків є діти - наше майбутнє! Тож першочерговим завданням ЗДО є створити всі умови для розвитку дошкільників.

3. Вікторія Ігорівна, а як ефективно використовувати ІКТ у роботі з дітьми? Електронні пристрої сприятимуть розвитку дитини, якщо вони наповнюють її діяльність новим змістом, а не замінюють її. Завдання дорослих - не забороняти дітям користуватись гаджетами, а створити умови, аби з їхньою допомогою розвивати дітей і не шкодити їхньому здоров’ю.

4. Як Ви вважаєте, підвищення ІК-компетентності педагогів є важливою складовою освітньої політики з питань впровадження ІКТ у навчальному закладі? Чи створені у ЗДО №746 умови для підвищення компетентності педагогічних працівників з питань ІКТ? Звісно, в наш час вихователі обов’язково мають використовувати ІКТ, хоча б на початковому рівні. Для підвищення рівня ІК-компетентності ми організовуємо для педагогів нашого закладу семінари, тренінги, практикуми, крім того вихователі можуть у будь-який час звернутись для надання їм індивідуальної консультації. Ми прагнемо, щоб кожен педагог нашого дитсадка був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності.

5. Чи забезпечений наш дитячий садок ІКТ-технологіями у повній мірі?

В загальному можу сказати, що засобів для впровадження та ефективного використання ІКТ в нашому закладі недостатньо. Наразі, ноутбуками та комп’ютерами забезпечені лише кабінети адміністрації. У методкабінеті є мультимедійна дошка з проекторами. Звісно, хотілось би, щоб такі пристрої були у кожній дитячій групі.

Висновок: отже, керівник закладу підтримує впровадження ІКТ-технологій в освітній процес та робить все можливе для технічного забезпечення. Але педагоги дошкільної ланки закладу в недостатній мірі використовують ІКТ в своїй діяльності, оскільки не мають достатніх для цього теоретичних та практичних знань, умінь і навичок. Діти дуже зацікавлені новими технологіями, які потрібно ще більше розвивати та впроваджувати. Ми маємо надію, що поставлені цілі завідувачем закладу будуть досягнені!


1.2 ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

З педагогами ЗДО №746 було проведено анкетування для визначення рівня володіння та використання ІКТ

Анкетування педагогів


Результати анкетування показали, що більшість вихователів (68,4 % з числа опитаних) використовують ІКТ у роботі з дітьми, більшість використовує щодня. Але в основному, педагогічні працівники закладу можуть працювати лише з текстовим редактором та шукати інформацію в мережі Інтернет. Більшість вихователів (78,9%) у роботі з ІКТ хоче навчитись створювати інтерактивні ігри та завдання для дітей. Отже, можна зробити висновки про те, що педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес, але більшість з них потребую методичного супроводу з даного питання.


З результатами можна ознайомитися тут: Результати анкетування


'1.3 Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення ЗДО №746:


- Персональний комп’ютер - 5 шт;

- Принтер - 3 шт;

- WI-FI роутер - 2 шт;

- Магнітофон - 5 шт;

- Smart-дошка - 1 шт;

- Проектор - 1 шт.


Програмне забезпечення ЗДО №746:

- Пакет драйверів ПО;

- ОС Windows 7;

- ОС Windows 10;

- Антивірус Dr.Web;

- Microsoft Office 2013;

- Браузер Chrome;

- Movavi Video Suite відеоредактор.


Інформаційне забезпечення ЗДО № 746:

- Відсутнє;


Навчально-наукове забезпечення ЗДО № 746:

- Відсутнє.


Завдання 2

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу .

Сайт установи Сайт ЗДО№746


Завдання 3

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Семінар для вихователів

Використання ІКТ в ЗДОЗавдання 4

Підготувати методичні рекомендації до:

проектування інформаційного освітнього середовища установи,

модернізації ІТ інфраструктури.

формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

1. На протязі року сприяти формуванню інформаційного освітнього середовища яке забезпечує якісну освіту у закладах дошкільної освіти.

2. Забезпечити методичний супровід для впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в освітній процес в ЗДО.

3. На протязі року здійснювати моніторинг на визначення рівня володіння інформаційно- комунікаційними технологіями педагогічних працівників під час освітнього процесу в ЗДО.

4.Проводити методичні заходи (навчальні та тематичні семінари, семінари - практикуми, курси для підвищеня кваліфікації) щодо формування ІКТ-компетентності,та з метою удосконалення умінь та навичок педагогів в дошкільних закладах.

5. Проводити заходи для педагогів ДНЗ щодо взаємодії з батьками шляхом використання Інтернет-технологій соціальних комунікацій.

6. Надавати методичну допомогу закладам дошкільної освіти щодо узагальнення досвіду роботи з питань використання ІКТ в освітнбому процесі, управлінській і методичній роботі.

7. Протягом усього року розвивати власні навички володіння ІКТ, займатись самоосвітою використовуючи якісні джерела – Інтернет-адреси, наукову літературу про застосування ІКТ в закладах дошкільної освіти .

Для успішного створення єдиного інформаційного середовища ДНЗ слід виконати такі умови:

1) забезпечити комп'ютерами всі блоки інформаційного простору;

2) розвинути мотивацію використання інформаційних систем у кожного з виконавців на своїй ділянці роботи;

3) забезпечити підвищення кваліфікації в галузі інформаційних технологій усіх співробітників;

4) розподілили весь обсяг інформації за виконавцями;

5) організувати локальну мережу в закладі;

6) обладнати мультимедійний кабінет;

7) забезпечити вільний доступ до Інтернету;

8) організувати обмін досвідом у самому дошкільному закладі.


'== Завдання 5 ==


Презентація виконання

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.