Магула Лариса Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Магули Лариси Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».


Магула ЗДО.png

Дошкільний навчальний заклад №590 – заклад компенсуючого типу, спеціальний для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату перебуває у підпорядкуванні Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації.

Дошкільний навчальний заклад розміщений в окремо збудованому приміщенні за адресою: 04212, м.Київ, вул. Богатирська, буд. 2-Б, тел.:413-33-63

Функціонує з 1977 року згідно рішення КМВК №805 від 06.06.1977р. В 1994 році розпорядженням Оболонської районної державної адміністрації м. Києва дошкільний навчальний заклад загального типу перепрофільовано в дошкільний навчальний заклад спеціальний для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. В ньому перебуває 213 дітей, 11 груп 2 з яких групи короткотривалого перебування 1 ясельна група загального типу.

В ДНЗ працює 59 працівників: 32 педагогічних працівників, 6 медичних та 21 обслуговуючого персоналу. Згідно з Законом України “Про мови” вся освітньо-виховна робота ведеться українською мовою. Дошкільний навчальний заклад працює з 7.00 до 19.00 за п’ятиденним робочим тижнем.


Завдання №1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Методист та В.о Директора Дошкільного навчального закладу №590 – компенсуючого типу, спеціальний для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ взяла інтерв'ю в в.о. Директора ЗДО №590.

- Яку мету Ви ставите перед собою, впроваджуючи ІКТ?

Головна мета—впровадження в дитячому садочку електронного інформаційно-освітнього простору навчання, який би забезпечував ефективну мережеву взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу — вихованцями, батьками й вихователями. Тому найважливішим завданням інформатизації освітнього простору є підготовка виховатилів і дітей із метою Мета: забезпечити сприймання дітьми нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно–ігрового комплексу; формування у старших дошкільників первинних уявлень про комп’ютер, як освітній ресурс; розвиток інтелектуальних здібностей та пізнавальних процесів; виховання мотиваційної спрямованості до пізнання.

- Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми?

Комп'ютер для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри, соціального педагога.

- Як Ви вважаєте, як ще можна використовувати ІКТ в дитячому закладі?

ІКТ ефективно й успішно використовують під час використання різної форми роботи педагогів: • тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес; • майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій; • педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій; • навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів.

Адміністрація дитячого ЗДО весь документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі на високому професійному рівні оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів, занять, виховних заходів.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників кафедри. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування'

                             Анкета 

Використання ІКТ педагогами у своїй професійній діяльності

Ваш вік:

18-25 25-35 35-50 інше


Чи є у Вас комп'ютер дома?

1.Так, є! 2.Є невмію ним користуватися 3.Ні тільки смартафон 4. Ні в разі необхідності, заходжу в мережу інтернет на роботі.

Як Ви використовуєте ІКТ у педагогічній діяльності?

1.друкую на комп’ютері матеріали для занять 2.шукаю інформацію у мережі інтернет 3.проводжу заняття з використанням комп’ютерної техніки 4.використовую інформаційні технології у проектній діяльності інше


Що з переліченого є в Вашому кабінеті?

1.принтер; 2.інтерактивна дошка; 3.проектор; 4.відсутня техніка.


Чи використовуєте Ви ІКТ для самоосвіти та узагальнення педагогічного досвіду?

Якщо використовуєте, то як? 1.готуюся до виступів (текст, наочні матеріали) 2.використовую матеріали з мережі інтернет 3.готуюсь до занять з дітьми.


Чи погоджуєтесь Ви, що використання ІКТ полегшує підготовку до занять?

1. Так 2. Ні 3.частково надаю перевагу книзі.

Чи були Ви на комп'ютерних курсах? Якщо були то на, яких:

1. на курсах підвищення кваліфікації по ІКТ; 2. семінар по використанню ІКТ; 3. не проходила.


Чи створені у Вашій навчальній установі умови використання ІКТ? Якщо створені то які:

1.інтерактивна дошка; 2.комп'ютери; 3.проектор; 4.локальна мережа Інтернет.

Які засоби ІКТ Ви застосовуєте? ( потрібне підкреслити) 1. текстовий редактор; 2. електронні таблиці; 3. мультимедійні диски; 4. спеціалізовані програми; 5. Інтернет; 6. інше (вкажіть).


                        ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

Результати діагностики рівня ІКТ-компетентності педагогів

При аналізі результатів анкетування були виділені чотири групи педагогів, що характеризуються різним рівнем прийняття значимості інформаційних технологій в безперервному підвищенні педагогічної компетентності в залежності від рівня ІКТ - компетентності та мотивації застосування даних технологій у виховально-освітньому процесі

Група 1- 2 % педагогічного складу - рівень роботи на комп'ютері - нульовий, мотивація відсутня — використовують у своїй педагогічній діяльності традиційні формами навчання, то немає необхідності в рішенні педагогічних завдань із залученням ІТ.

Група 2 - 8 % педагогічного складу рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - низька - технології настільки різноманітні і динамічні, що вимагають великих тимчасових (і не тільки) витрат, ніж традиційні форми навчання наприклад бібліотека.

Група 3 - 47 % педагогічного складу роботи на комп'ютері - базовий, мотивація - висока використовує у своїй діяльності інформаційно-комунікативні технології, що дозволяють реалізувати індивідуальний стиль навчання і особистий професійний ріст.

Група 4 - 43 % рівень роботи на комп'ютері - базовий, мотивація — висока, існує безпосередній зв'язок між успішністю педагогічної діяльності та рівня ІКТ - компетентності педагога, тому є потреба у безперервному розвитку інформаційної культури. Готовність застосовувати нові технології у виховально-освітньому процесі

Оскільки групи 1 і 2 відрізнялися скептичним ставленням до можливостей інформаційно-комп'ютерних технологій, то формою співпраці я б обрала нетривалі за часом і проблемні за змістом форми підвищення кваліфікації, наприклад майстер-класи про застосування інформаційно-комп'ютерних технологій у виховально-освітньому процесі, спілкуванні та самоосвіті. Для груп 3 і 4 запропонувала б індивідуальні освітні стратегії. Критеріями сформованості стратегій були визначені: обізнаність у галузі інформаційно-комп'ютерних технологій, впровадження їх у освітній процес, ефективність вибору форм самоосвіти в галузі ІКТ. Педагогічне управління розглядалося з позиції сприяння та взаємодії. Загалом, відповіді радують, тому що інформаційні технології стали невід"ємною частиною, яку педагоги використовують у роботі (для підготовки до занять, для наукової діяльності).


Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення

• Персональні комп'ютери • проектор; • Принтери (МФУ), факс.


Програмне забезпечення

• Microsoft office • Windows • Антивірусна програма


Інформаційне забезпечення

Представлено сайт установи та группа у соціальній мережі.


Навчально-наукове забезпечення

Skype веб-дизайн (Photoshop), курс Microsoft Windows, Microsoft office.


Завдання №2 Розробити блог консультацій

МагулаБлог.jpg

https://magula590.blogspot.com/

Гугл- календар для співробітників, керівників https://calendar.google.com/calendar/embed?src=9hgt863dhml4k9hflj7agivtdk%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FKiev


Завдання №3 Провести семінар (тренінг) для співробітників з використання ІКТ в освіті або виступ на засіданні кафедри щодо можливостей онлайн навчання.

План проведення семінару:

 • Вступне слово.
 • Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у ЗДО
 • Застосуванню ІКТ педагогами у ЗДО № 590.
 • Створення мультимедійної презентації на тему використання ІКТ
 • Вплив використання ІКТ-технологій на інтелектуальний, емоційний та моральний розвиток дітей.
 • Підвищиння рівня професійної компетентності педагогів
 • Створення інтерактивних дидактичних ігор для педагогічних працівників
 • Ознайомити педагогів з можливостями сервісів WEb 2.0 у контексті створення дидактичних матеріалів для роботи з дітьми

Обладнання:

 • Комп'ютер з підключенням до інтернету, аудіосистема
 • Презинтація
 • Демонстраційні матеріали використання ІКТ у дошкільній освіті: відео
 • Приклади дидактичних матеріалів, створених за допомогою сервісів Web 2.0: інтерактивна книжка, дидактична гра, хмара слів.

Використання мультимедійних технологій, у навчально-виховний процес не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри. Учасники тренінгу дізналися про особливості інформатизації ДНЗ на сучасному етапі розвитку суспільства; апаратні і програмні засоби, доцільні для впровадження в навчально-виховний процес; сутність мультимедійної технології та її різновиди, актуальні для ДНЗ – презентації, навчально-ігрові програми, мультфільми; розглянуто можливості використання кожного з зазначених засобів, продемонстровано наглядні приклади. Окрім того, вихователям був запропонований банк навчально-ігрових програм, презентацій та мультфільмів, які вони зможуть використати в подальшій роботі з дошкільнятами, враховуючи надані рекомендації. Проведений захід викликав резонанс в учасників, які висловили бажання й готовність до подальшого розвитку власних компетентностей щодо використання мультимедійних технологій в роботі з вихованцями.

Проведення семінару у ДНЗ №590
Завдання №4 Підготувати методичні рекомендації до: проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи.

Проектування інформаційного освітнього середовища навчальної установи

Основні завдання для побудови ІОС:

• розвиток та модернізація матеріальної бази інформатизації (придбання комп‘ютерів, розробка програмного забезпечення; • створення корпоративної мережі, підключення до мережі Інтернет, обладнання відповідних приміщень); • створення організаційної структури управління процесом інформатизації (внесення змін до посадових обов‘язків працівників установи, призначення відповідального); • розробити МОЗом рекомендації з використанням ІКТ у ЗДО (ШДС); • організувати коп'ютерні курси для вихователів; • створення єдиної корпоративної бази даних; • укомплектування спеціальними комп'ютерними меблями; • увести фахівця з обслуговувальної комп'ютерної техніки.

Змістовним та структурним наповненням ІОС дошкільного закладу може бути:

1. індивідуальні портфоліо керівника та вихователів; 2. віртуальний методичний кабінет; 3. е-бібліотека 4. сторінки логопеда, психолога, медичної сестри 5. е-меню 6. створення та зберігання документації 7. зв'язок батьки-вихователі-адміністрація 8. електронна черга у ДНЗ

Технологічна складова:

1. Система засобів, що забезпечує проведення робіт з усіма видами навчальної інформації, яка включає механізми її обробки, збереження, оперативного пошуку та тиражування. 2. Розгорнута система засобів масової інформації. 3. Система, що забезпечує введення в експлуатацію, сервісне обслуговування, ремонт і модифікацію використаних у роботі з освітньою інформацією технічних засобів. Інформація взята: http://ito.vspu.net/ENK/2015-2016/ikt_magistri/lections/lection_3.htm#2

Модернізації ІТ інфраструктури

1.Ми рекомендуємо обладнати серверну кімнату. 2.Оновити апаратне забезпечення закладу на більш сучасне задля підвищення якості та швидкості роботи (комп'ютери, наприклад) та збільшити кількість апаратного забезпечення (наприклад, смарт дошок, проекторів тощо). Завантажити окрім текстових, графічних та табличних редакторів MS Office такі редактори, як наприклад, Adobe Photoshop, Fox pro, Tux Paint тощо для урізноманітнення програмного забезпечення. З працівниками закладу необхідно провести навчальні курси по роботі з цими програмами.

Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи Формування ІК-компетентності вихователів можливе через такі заходи як:

1. Тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя; 2. Забезпечити ширше використання електронних сервісів (наприклад, корпоративна пошта, веб-сайт закладу, групи у соціальних мережах (наприклад Facebook, Vkontakte і т.п.), хмарні сервіси Google, Microsoft Office тощо) . 3. Співпраця з батьками через телефонні дзвінки, бесіди, обміном інформацією через соц.мережі. 4. Відвідування тренінги, майстер-класи, семінари тощо з використання ІКТ. 5. Підвищення кваліфікації з ІКТ компетентності. Проходження різноманітних онлайн-курсів. 6. Підвищення ІКТ компетентності за допомогою методичних об’єднань, курсів підвищення кваліфікації, професійної літератури, методичних посібників, ресурсів Інтернет. 7. Надання інформації про електронні сервіси для роботи з дітьми дошкільного віку (наприклад, про Google Class, Mind Map тощо). 8. Система дистанційного навчання.