Лябах Оксана Юріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (фахова) практика студентки Лябах Оксани Юріївни VІ курсу другого (магістерського) освітнього рівня заочної форми навчання спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі" Факультету інформаційних технологій та управління.

Організація тьюторства в системі Moodle

Серед найсучасніших освітніх технологій, що активно розвиваються і поширюються, особливе місце займають дистанційні технології навчання. Супроводжуючу роль у дистанційному навчанні виконує тьютор, який управляє сферою того, хто навчається. Тьюторська діяльність актуалізується, набуваючи принципово нових рис, що зумовлені передусім прогресуючим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій.
Тьютор – особа, яка полегшує процес навчання, роль якої - бути знаючим партнером своїх слухачів.
Тьютор – це викладач-консультант, який контролює навчальний процес у дистанційній формі й виконує одночасно функції викладача, консультанта й організатора (менеджера) навчального процесу.
Завдання сучасного викладача-тьютора – не стільки надати студенту знання відповідно затвердженого навчального плану, але і забезпечити його життєво важливими навичками роботи з інформацією, умінням ефективно взаємодіяти з колегами, в тому числі через Інтернет, а також постійно розвиватися і вчитися самостійно.
Основною метою діяльності тьютора зі створення навчальних курсів з використанням дистанційних технологій навчання є розміщення якісної інформації навчального характеру для її викладання та доступу до неї слухачів.
Курс у Moodle є областю, де тьютор надає навчальні ресурси і заходи для своїх тьюторантів, з метою їх засвоєння та закінчення курсу.

Навчальне відео

Теоретична частина

Практична частина

Зворотній зв`язок

ОПИТУВАННЯ