Луценко Юлія Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Матеріали практики Луценко Юлії Анатоліївни, студентки VI курсу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Юлія Луценко

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

База практики: Олевський ДНЗ №2 "Малятко" Місце проходження практики: Олевський ЗДО №2 "Малятко", м.Олевськ; вул.Володимирська,40

Електронна адреса закладу: z_d_o_2_olevsk@ukr.net

Використання ІКТ В Олевському ЗДО №2 "Малятко:

Управлінська діяльність:

 • Електронний документообіг;
 • Опрацювання нормативно-правової документації;
 • Організація педагогічних рад, форумів, вебінарів, чатів, конференцій.

Методична робота:

 • Оформлення конспектів занять;
 • Оформлення атестаційних матеріалів, портфоліо педагогів;
 • Оформлення стендів, інформаційних куточків;
 • Створення та транслювання презентацій до педагогічних рад, консультацій, круглих столів тощо;
 • Самоосвіта та підвищення кваліфікації на різноманітних ресурсах у мережі Інтернет.

Робота з батьками:

 • Надання онлайн-консультацій;
 • Проведення батьківських зборів;
 • Надання індивідуальних завдань, рекомендацій відповідно до фізіологічних норм та санітарних вимог.


Інтерв’ю з керівником освітнього закладу.

Наталія Дубченко, завідувачка Олевським ДНЗ №2 "Малятко"

Наталія Дубченко.jpeg

Яке Ваше, Наталіє Анатоліївно, особисте ставлення до впровадження ІКТ у підлеглому Вам ЗДО?

Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у дітей бажання вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при впровадженні ІКТ в навчально-виховному процесі у дошкільних закладах, як правило, виникає ряд проблеми.

На Вашу думку, який рівень володіння навичками ІКТ мають педагоги Вашого ЗДО?

Деякі наші педагоги мають високий рівень навичок використання комп’ютерних технологій і застосовують їх у своїй професії. Разом із тим є працівники, для яких діджиталізація є надскладною задачею, що виводить їх із «зони комфорту». Як Ви вважаєте, чи достатньо обладнаний Ваш заклад технічним та програмним оснащенням для вільного користування ІКТ педагогами? Можливо не на 100 %, але ми робимо все можливе для цього. Наші педагоги мають можливість користуватися комп'ютерами, мультимедійним проєктором, принтерами, програмним забезпеченням MS Office та мережею Internet. Усі свої уміння та знання вони використовують у своїй роботі як дітьми, так і з колегами та батьками.

Чи потребує Ваш заклад, його педагогічний склад зокрема, додаткової допомоги у напрямку вдосконалення навичок користування ІКТ?

Так, звісно. В умовах пандемії використання ІКТ набуло надзвичайної актуальності. Передусім нам усім хотілося би створити власний онлайн-кабінет закладу з можливістю вести чат та обмінюватися необхідною документацією, а також навчитися користуватися одним із найпопулярніших хмарних сховищ Google Диск, який забезпечує можливість створення і збереження документів у «хмарі», до того ж вносити зміни в документ можна з будь-якого пристрою — комп’ютера, планшета, мобільного телефона тощо.

Дякую Вам, пані Наталіє, за приділений мені час та змістовні відповіді на запитання!

Інтерв'ю із завідувачкою Олевським ЗДО №2 "Малятко" Наталією Дубченко


ІК-компетентності науково-педагогічних працівників та вихователів закладу. Створення анкети.

Перелік запитань анкети, запропонованої педагогам закладу, та результати отриманих

відповідей :

1. Знання про можливості комп'ютера, призначення його телекомунікаційних пристроїв

2. Знання про призначення програмних продуктів (Windows, MS Office тощо)

3. Знання про існування комп'ютерних мереж (у тому числі Internet)

4. Уміння набирати текст у Word

5. Уміння створити електронну таблицю Excel

6. Уміння створити презентацію до доповіді, виховного заходу у форматі PowerPoint

7. Уміння знаходити, оцінювати, відбирати та демонструвати інформацію на комп'ютерній та мультимедійній техніці

8. Уміння знаходити та зберігати необхідну інформацію з мережі Internet (текст, відео, аудіо)

9. Уміння обирати та використовувати програмне забезпечення для оптимального представлення різного роду матеріалів, необхідних у навчально-виховному процесі (Текстовий редактор, Табличний редактор, Програма для створення буклетів, Платформа для створення сайтів, Ресурси для створення онлайн-зустрічей, Програма для створення відео-презентацій)

10. Уміння ефективно будувати засобами ІКТ процес спілкування з різними учасниками освітньо-виховного процесу

11. Прагнення до самоосвіти з ІКТ

Проведення анкетування.

Анкета "Виявлення рівня ІК-компетентності педагогічних працівників ЗДО"

Аналіз результатів анкетування

Аналіз Визначення рівня ІК-компетентності педагогічних працівників Олевського ЗДО №2 "Малятко"


 • Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
СХЕМА ІКТ-ІНФРАСТРУКТУРИ ЗДО.jpg

Схема ІКТ-інфраструктури Олевського ЗДО №2 "Малятко"

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Завдання на вибір

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).

Для виконання завдання визначено ресурс, який буде створено для користування педагогів Олевського ЗДО №2 "Малятко", а саме

 • Гугл-групу для відображення основної діяльності установи
  Гугл-група ярлик.jpg
Обговорення у групі.jpg

Як створити Гугл-групу

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Надати підтверджувальні матеріали (Фото, відео заходу; використані презентації тощо)

Гугл-група.jpg

Відео Створення Гугл-групи педагогів Олевського ЗДО №2 "Малятко"

Гугл-група Олевського ЗДО №2 "Малятко"

Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до

 • проектування інформаційного освітнього середовища установи,
 • модернізації ІТ інфраструктури.
 • формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи
Методичні рекомендації.jpg

Методичні рекомендації щодо удосконалення ІКТ-політики Олевського ЗДО №2 "Малятко"

Пам'ятка ІКТ в ЗДО

Пам'ятка Упроваджуємо ІКТ в освітній процес ЗДО

Пам'ятка Цифровий кейс вихователя

Пам'ятка Гаджети у роботі з дітьми

Пам'ятка Як знизити шкідливість комп'ютера

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання
 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.
Власні матеріали практики на Гугл-Диску
Гугл-диск.png