Литвиненко Марина Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика


Mcaticon.png
База практики


НВК "Домінанта"

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” — це дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І ст. – суспільно-гуманітарна гімназія – спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури.

Наша адреса:

Україна, 02192, Київ-192, вул. Юності, 3
Директор: Уфімцева Світлана Василівна
Тел. (044)543-22-29
E-mail: nvkdominanta@ukr.net
Сайт: http://nvkdominanta.kiev.ua/

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Інтерв'ю з заступником директора початкової школи Острожинською Ларисою Сергіївною
Посилання: інтерв'ю

Інтерв`ю з заступником директора школи дало змогу зробити наступні висновки:

 • Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.
 • У школі комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій досить часто використовуються при вивченні більшості навчальних предметів.
 • ІКТ дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.
 • У школі активно ведеться робота з впровадження та використання ІКТ в освітньому процесі.
 • Школа наполегливо працює над вирішенням проблеми забезпечення класів необхідною технікою та обладнанням для успішного використання ІКТ в процесі навчання

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування


Моніторинг вчителів з приводу використання ІКТ у вигляді анкетування.
Анкета
Результати анкетування


Висновки
Використання ІКТ надає широкі можливості для суттєвого підвищення якості навчального процесу, підвищує як рівень засвоєння знань, так і інтерес до навчання в цілому. Уроки із застосування ІКТ набувають іншого характеру та стилю, потребують нових методичних підходів. Педагоги із заохоченням використовують ІКТ на уроках. З впевненістю можна стверджувати, що ІКТ на уроках створює умови для розвитку вмінь та навичок, необхідних для життя, тобто формують ключові компетентності учнів. Проаналізувавши результати опитування, ми дійшли висновку, що педагогічні працівники, які брали участь в опитуванні готові впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності і прагнуть удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички і надалі.


Mcaticon.png
Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)


Апаратне та програмне забезпечення Персональні системи та периферійне обладнання. Персональні комп’ютери директора, заучів, завгоспа, вчителів. Представляють собою типові ПК, що складаються із системного блоку та монітора. З периферійного обладнання кожен ПК оснащений клавіатурою та мишкою, що підключені до системного блоку через порти PS/2., та принтерами з USB-інтерфейсом. Крім того, комп’ютери заучів та директора оснащені сканерами та мультимедійними колонками, так як ці пристрої їм необхідні у повсякденній діяльності (а саме – підготовку методичних матеріалів, ознайомлення з методичними розробками, матріалами, у т.ч. і аудіо-візуальними, знайденими у мережі Інтернет та ін.). Для періодичного копіювання та збереження документів використовується портативний зовнішній жорсткий диск Western Digital, який зберігається у директора.
Мережева інфраструктура. В якості точки доступу до Інтернет використовується роутер виробництва компанії TP-Link. Він забезпечує швидкість передачі даних до 100Мбіт/с. Крім того, він забезпечує включення всіх робочих місць. Це дає можливість користувачам цих ПК, наприклад, спільного використання загальнодоступних робочих файлів. Фізично роутер розміщено у кабінеті директора. Мережа прокладена кабелем типу «вита пара» UTP категорії 5, характеристик якого цілком достатньо для побудови локальної мережі такого обсягу.
Програмне забезпечення. Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7. Крім того, на ПК встановлено типові пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat для роботи з різного виду (формату) документами. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе, для електронного листування використовується программа Microsoft Outlook. Інформаційне та навчально-наукове забезпечення Інформаційне та навчально-наукове забезпечення визначається переліком функцій, які забезпечують базовий рівень функціонування установи в цілому та виконання співробітниками школи своїх безпосередніх обов’язків відповідно до їх
Посадових інструкцій. До таких функцій відносяться: Створення та ведення організаційно-розпорядницької документації; Підготовка матеріалів методичного характеру Розробка дидактичних матеріалів для роботи з дітьми
Облік матеріальних цінностей Забезпечення комунікації та документообігу між посадовими особами в межах їх посадових інструкцій Комунікація з зовнішнім світом шляхом листування email чи використовуючи інші канали (месенджери, соціальні мережі та ін.


Апаратне забезпечення:

 • 20 ноутбуків
 • 12 комп'ютерів
 • 3 роутера
 • 18 камер відеоспостереження
 • 5 принтерів
 • 6 смарт-дошок
 • 8 проекторів
 • 4 телевізора

Програмне забезпечення:

 1. Microsoft office
 2. Windows
 3. Сходинки до інформатики
 4. Антивірусна програма
 5. Текстові редактори
 6. Графічні редактори
 7. Браузери
 8. програми для швидкості набору
 9. навчальні програми для молодших школярів

Інформаційне забезпечення:
Офіційний сайт школи: http://nvkdominanta.kiev.ua/
Сторінка Fasebook: https://www.facebook.com/dominanta.kiev

Навчально-наукове забезпечення:

 • державні стандарти освіти;
 • навчальні плани;
 • навчальні програми з усіх навчальних дисциплін;
 • підручники та навчальні посібники;
 • матеріали поточного та підсумкового контролю;
 • методичні матеріали.

Особливу увагу приділяють вивченню англійської мови, фізичної культури,математики та інформатики.

Mcaticon.png
Завдання на вибір

Електронний навчальний курс для підвищення цифрової компетентності співробітників установи


Кожен чудовий вчитель та кожен чудовий навчальний заклад постійно працює над покращенням умов для навчання.
Ми сподіваємось, що наші учні будуть навчатись протягом життя, тож і ми як вчителі маємо постійно вчитись та самовдосконалюватись. Цей курс Массачусетського технологічного інституту створено для освітніх лідерів (від вчителів до директорів шкіл), які хочуть впроваджувати інновації у своїх навчальних закладах. В рамках цього курсу педагогічний колектив пройдете крізь навчання, експериментування та самоаналіз, які допоможуть вам набути впевненості і навичок, необхідних щоб очолити вдосконалення освітнього процесу у навчальному закладі. За допомогою практичних вправ ви разом із колегами створите спільне бачення якісно нового рівня роботи вашої організації, зробите перші кроки для реалізації цього бачення і навчитеся вимірювати прогрес на вашому шляху. Особливу увагу буде приділено розвитку потенціалу школи із акцентом на співпрацю та побудову партнерських відносин із зацікавленими людьми на всіх рівнях. Цей курс засновано на досвіді роботи Джастіна Рейча (Teaching Systems Lab, Массачусетський технологічний інститут) та Пітера Сенджа (Школа управління Слоуна, Массачусетський технологічний інститут). Наприкінці цього курсу ви розпочнете впровадження ініціативи з покращення навчального процесу у вашому навчальному закладі та навчитесь краще розуміти себе як лідера та агента змін. Ви познайомитесь та налагодите зв’язки із колегами-освітянами, які також займаються цією важливою роботою.
Цей курс створений за фінансової підтримки Microsoft в рамках програми Microsoft K-12 Education Leadership, заснованої для того, щоб надати можливості для розвитку шкільним лідерам в усьому світі.
Оригінал курсу доступний на платформі edX.

перейти до курсу можна тут

Створений блог для вчителів початкових класів


Блог

Семінар(тренінг)

я провела тренінг для вчителів початкової школи на тему “Онлайн освіта для вчителів”,
переглянути його можна тут
презентацію тут
фото звіт


Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

 • Продовжувати впроваджувати в повсякденну діяльність школи нові інтернет ресурси (наприклад віртуальні журнали та газети, довідкові електронні бібліотеки і тд)
 • Забезпечити вільний доступ педагогів закладу до редагування сайту школи, шляхом вправадження особистих кабінетів з метою наповнення віртуального методичного кабінету.
 • Розробити поетапний план трансформації паперової документації в цифрову (наприклад Єдина школа)
 • Впровадити роботу над спільними напрацюваннями за допомогою Google додатків та соціальних мереж.
 • Підвищити зацікавленість батьків у взаємодії їх з закладом освіти. (Наприклад, це форуми, проведення онлайн консультацій, онлайн конференцій, онлайн звітів через популярні програми Skуpe, Google Hangouts, Google Talk)
 • Популяризувати діяльність освітнього закладу. (наприклад діяльності дітей, перемоги в конкурсах, проведені заходи демонструвати на сайті або групі в соціальних мережах)

Модернізація ІТ інфраструктури

 • Забезпечити доступ до мережі Інтернет у всіх класних кімнатах, шляхом введення в дію додатковаї Wifi-мережі.
 • Вчасно оновлювати програмне забезпечення.
 • Продовжувати розширювати технічне забезпечення школи (смарт дошки, "живі" підлоги і тд)
 • Оновлювати технічну базу навчального закладу (комп'ютери, телевізори, камери..)
 • Інтергувати в роботу адміністрації програми для створення розкладу
 • Розширювати перелік додаткового програмного забезпечення для вчителів та здобувачів знань
 • Підвищення кваліфікації співробітників для можливості використання ІКТ в роботі
 • Розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • Ввести в плани роботи МО засідання на теми, що підвищуватимуть ІК-компетентність вчителів
 • Забезпечити взаємовідвідування уроків з використанням іноваційних технологій
 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, тижні педагогічної майстерності)
 • Індивідуальні консультації співробітників
 • Заохочення співробітників щодо формування ІКТ-компетентності
 • проходження курсів на EdEra, Prometheus та Сoursera для отримання знань та сертифікату для підвищення в ІКТ:
 • Оволодіння прийомами організації мережевої взаємодії;
 • Вивчення і узагальнення досвіду ефективного використання ІКТ у педагогічній діяльності.


Mcaticon.png
Презентація результатів

Презентація результатів практики на Вікі-порталі