Лисиця Анна Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Лисиці Анни Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта». Практику проходили студенти: Лисиця Анна Олександрівна, Садрієва Анна Анатоліївна

Заклад дошкільної освіти № 583

Зміст

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Заклад дошкільної освіти № 583 - це місце творчості, радості і досягнень, улюблене середовище не тільки для дітей, а й для всієї родини. Діти люблять свій садок за те, що тут завжди цікаво, багато друзів, і чудові вихователі. В ЗДО активно впроваджується використання ІКТ та актуального освітнього-програмного забезпечення. Створюються умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Для всіх викладачів та вихователів активно проводяться майстер-класи, тренінги та індивідуальні консультації.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Загальні відомості про ЗДО: заклад дошкільної освіти № 583 санаторного типу для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, розташований за адресою: м. Київ - 02152, вул. Івана Миколайчука , 5/3 , розрахований на 12 груп з наповнюваністю 220 дітей. На даний час в закладі функціонує 11 груп з наповнюваністю 258 дітей: 2 групи раннього віку (3-й рік життя); 4 групи молодшого дошкільного віку (4-й рік життя); 2 групи середнього дошкільного віку (5-й рік життя); 3групи старшого дошкільного віку (6-го року життя). Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в закладі перебувають за режимом роботи груп: 10 груп з 12 годинним перебуванням, 1 група з 14 годинним перебуванням. В ЗДО № 583 працює 50 співробітників, 22 з них педагогічні працівники, 28 осіб - обслуговуючий та технічний персонал.

Кабінет директора ЗДО № 583
Кабінет директора ЗДО № 583
Кабінет директора ЗДО № 583
Кабінет директора ЗДО № 583

1.Персональний внесок керівника у підвищенні рівня організації виховного процесу у закладі дошкільної освіти

Вжиті директором закладу дошкільної освіти №583 заходи, щодо охоплення навчанням дітей 6-ти річного віку На виконання Закону України "Про дошкільну освіту", листа МОН України від 18.12.2000 року "Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в закладі дошкільної освіти протягом 2017-2018 року функціонувало 3 старші групи для дітей 6-го року життя, всього 72 дитини. Результати моніторингу рівня розвитку дітей відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти, перегляди занять, огляди -конкурси виставок методичних розробок до педрад свідчать про те, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі нетрадиційні методи та прийоми для розвитку і виховання дітей. Вихователі в своїй роботі використовують особистісно- орієнтований, диференційований і індивідуальний підхід до кожної дитини , показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи, щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес. Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі , яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу науково- методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. У закладі дошкільної освіти створені належні умови для розвитку і виховання дітей. Групові приміщення забезпечені необхідним ігровим обладнанням, дитячими меблями іграшками, посібниками, навчально - методичною літературою. Для покращення стану фізкультурно – оздоровчої роботи є в наявності спортивний зал та фізкультурні куточки в кожній віковій групі, які обладнані необхідним інвентарем. Для здійснення завдань формування творчої особистості в закладі дошкільної освіти є музичний зал, естетичне оформлення якого спонукає на розвиток творчих здібностей дошкільнят. Фінансово- господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється згідно з кошторисом, сформованим Київрадою. За рахунок коштів управління освіти були придбані: електром’ясорубка, очисний фільтр для води, ноутбук, газонокосарка. За підтримкою депутатів Київради Страннікова А.М., Рослякова В.В. було частково замінене асфальтове покриття на території закладу. Протягом цього навчального року були відремонтовані всі приміщення закладу дошкільної освіти

Залучення додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти та їх раціональне використання' Протягом 2017-2018 навчального року активно працювала Піклувальна Рада закладу. В складі піклувальної Ради є депутати Київради Андрій Странніков та Віталій Росляков. Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території закладу та проведенню ремонтних робіт.

Заходи щодо забезпечення закладу дошкільної освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. Аналіз якісного складу педагогічних працівників В ЗДО № 583 працює 50 співробітників, 22 з них педагогічні працівники, 28 осіб - обслуговуючий та технічний персонал . Кількісний склад педагогічних працівників складає – 22 педагога. Всі педагогічні працівники кожні п’ять років підвищують рівень фахової компетентності згідно встановленого графіку проходження курсової післядипломної освіти.

Аналіз педагогічного стажу педагогічних працівників У 2017– 2018 навчальному році за результатами атестації, рішенням атестаційної комісії атестовано 2 педпрацівника: на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії» -1 педпрацівник, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» -1 педпрацівник, В закладі діяла система гурткової роботи: англійська мова, театралізована діяльність, музичне виховання.

Методична робота.

Методичний кабінет ЗДО № 583
Методичний кабінет ЗДО № 583

Організація та результативність освітнього процесу. У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив працював над такими завданнями:

 • Продовження формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про

здоровий спосіб життя.

 • Продовження роботи по формуванню творчої особистості та розвитку творчих здібностей засобами музичної та театралізованої діяльності.
 • Формування основ національно-патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Пріоритетним напрямом роботи є розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музичної та театралізованої діяльності. Протягом 2017 – 2018 навчального року заклад приймав участь у районних та міських заходах:

 • вернісажі педагогічних ідей «Валеологічне виховання дошкільників»;
 • огляді-конкурсі навчально-методичних матеріалів з формування ціннісних орієнтацій особистості дошкільника;
 • фестивалі дитячої творчості «Співанкова райдуга дитинства»;
 • конкурсі дитячих малюнків «Мій друг – зелений рух »;
 • семінар для керівників району в форматі педагогічного діалогу «Лідерська позиція керівника закладу дошкільної освіти» стали учасниками проекту «Сприяння освіті» в рамках співпраці між Міносвіти України та Королівством Данії у сфері LEGO –технологій. На базі закладу дошкільної освіти відбувся тренінг з ознайомлення з методикою компетентнісного навчання «Шість цеглинок»

Методична робота з педагогічними кадрами планувалась з урахуванням рівня загальної і професійної культури педагогів. Для підвищення педагогічної майстерності педагогами опрацьована наукова та методична література з проблем фізичного, художньо-естетичного розвитку та формування національнопатріотичних цінностей дітей дошкільного віку. Протягом навчального року здійснювалось вивчення стану життєдіяльності вихованців дошкільного закладу.

Проаналізувавши планування роботи за освітньою лінією «Здоров’я та фізичний розвиток» виявилось, що фізкультурно – оздоровчі заходи плануються вихователями згідно вимог програми та проводяться щоденно. Вправи для фізкультхвилинок підібрані з урахуванням вікових особливостей дітей, пов’язані з темою заняття, зручні для виконання на обмеженій площі. Розвиток умінь і навичок дітей на достатньому рівні, що відповідає віковим особливостям дітей та вимогам програми. Таким чином, необхідно особливу увагу звернути на забезпечення роботи по зміцненню здоров’я та зниженню захворюваності дітей шляхом гартувальних і фізкультурно-оздоровчих заходів.

Кабінет англійської мови ЗДО № 583
Кабінет англійської мови ЗДО № 583

Аналіз планування музичної та театралізованої діяльності показав, що педагогами планується та систематично проводиться робота з дітьми. Вихователі працюють у тісному контакті з музичними керівниками: розробляють сценарії свят, розваг, музичних композицій та театралізованих дійств, виготовляють атрибути для музичної діяльності, створюють костюми, декорації. Заслуговують на увагу відкриті покази роботи по формуванню творчих здібностей дітей, які свідчать про знання уміння та навички, маніпулювання персонажами лялькового, пальчикового театрів, емоційної виразності літературних образів, музичних творів, співу та ритмічно-танцювальних рухів.

За результатами вивчення стану життєдіяльності дітей протягом навчального року було виявлено ряд недоліків: під час організації фізкультурно-оздоровчих заходів не в повному обсязі були створені оптимальні умови для фізичного розвитку дітей. Ранкова гімнастика проводилась з обмеженою кількістю дітей. В недостатній мірі проводились гартувальні процедури. Недостатньо уваги приділялось використано вправ пальчикової гімнастики, різновидам масажу. Проаналізувавши рівні засвоєння програмових завдань дітьми дошкільного віку, дійшли висновку, що робота вихователів велась на достатньому рівні . Підводячи підсумки організації освітньої роботи з дітьми в закладі дошкільної освіти , слід зазначити такі досягнення:

 • адаптація дитини в соціумі;
 • розвиток творчих здібностей дітей;
 • виховання національно-патріотичних цінностей дітей.
Кабінет медичної сетри ЗДО № 583
Кабінет медичної сестри ЗДО № 583


Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно - правовими документами з питань соціального захисту дітей. У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгових категорій дітей. З боку керівника закладу та медичного працівника здійснюється систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Продукти харчування та продовольча сировина надходила із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснювався відповідно до організації життєдіяльності кожної вікової групи. Вихователі дотримувались вимог у вихованні у дітей культурно – гігієнічних навичок. Для організації раціонального харчування дітей на основі перспективного меню складається щоденне меню. В закладі організоване дієтичне харчування (стіл дієта №5). Аналіз виконання норм харчування довів, що в цілому виконання норм за основними продуктами дотримується. Проте, рівень забезпечення харчування дітей такими продуктами як овочі, фрукти потребує покращення. Виконання плану по покращенню організації харчування постійно розглядалося на нарадах. Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводилась через бюлетені, бесіди, консультації. В групах проводилась консультативна робота з батьками, щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах закладу.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. На виконання річного плану роботи Управління Освіти Дніпровської районної в місті Києві адміністрації в ЗДО проводиться місячник безпеки дорожнього руху «Увага - діти на дорозі!» Двічі на рік на виконання річного плану роботи в ЗДО проводиться «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності та «День цивільного захисту». В ЗДО розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі, також в закладі є діелектричні килимки та калоші, які в 2017-2018році пройшли повірку, що підтверджується відповідними документами. В повному обсязі заклад забезпечений мийними та дезінфікуючими засобами, які вкрай необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму всього приміщення закладу дошкільної освіти.

Музична зала ЗДО № 583
Музична зала ЗДО № 583

Стан здоров'я та фізичний розвиток дітей Медичне обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти забезпечують:

 • лікар – педіатр;
 • старша медична сестра;
 • медсестра фізіотерапевтичного кабінету.

В закладі дошкільної освіти є медичний кабінет та ізолятор для надання першої невідкладної допомоги.

Створена лікувально – оздоровча база фізіотерапевтичного кабінету. За призначеннями лікаря педіатра медсестра ФТК проводить процедури ослабленим після хвороби дітям. Медичний персонал закладу тісно співпрацює з Центром первинної медико – санітарної допомоги № 2 Дніпровського району міста Києва. Велику увагу протягом навчального року колектив закладу дошкільної освіти приділяв зміцненню здоров’я та зниження захворюваності дітей шляхом гартувальних та фізкультурно – оздоровчих заходів.

Стан дитячого травматизму. Робота закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

 • поліпшення якості освітньої роботи з дітьми, щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів, щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;
 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

За 2017-2018 навчальний рік в нашому закладі травматичних та нещасних випадків не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями У закладі цілеспрямовано ведеться робота з батьками за такими формами роботи:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні та групові консультації;
 • бесіди;
 • анкетування;
 • пропаганда педагогічних знань.

Адміністрацією та вихователями ЗДО, ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім'єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Адміністрація та колектив закладу співпрацює з депутатами Київради.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування. Два дня в тиждень: вівторок та п'ятниця, проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності закладу. На таких зустрічах розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформується управління освіти про прийняті рішення, проводиться робота з педагогічним та обслуговуючим персоналом стосовно питань, які виникають в ході розглядання звернень. Всі надходження звернень реєструвалися за показниками класифікатора звернень громадян у відповідних журналах за встановленою формою, розподілялися за відповідною характеристикою. Щоквартально розглядалися з працівниками на нарадах при директорі.

Аналіз надходження звернень громадян за характеристикою звернення за 2017-2018 навчальний рік.

 • Влаштування дитини в ЗДО -130
 • Працевлаштування - 4
 • Скарги -0

Залишилися невирішеними проблеми:

 • ремонт асфальтованої території закладу дошкільної освіти;
 • ремонт місць загального користування трьох груп (№ 1,2,7);
 • заміна ленолеума в гупі №2, №4, №6;
 • ремонт покрівлі сараю (терміново);
 • ремонт плескального басейну на вулиці (терміново);
 • ремонт сходових клітин у трьох корпусах;
 • утеплення будівлі закладу.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:
 • принтер 2 шт.;
 • сканери 2 шт. ( 1 в метод. кабінеті 1 в каб. завідувача);
 • смарт дошка 1 шт.(в музичній залі);
 • проектор 1 шт.;
 • компютер 3 шт;
 • ноутбук 1 шт; (в методичному кабінеті);
 • ламінатор - 1 шт;
 • монітор 1 шт;
 • відеосистема 2 шт;
 • вай-фай роутер - 1 шт
Програмне забезпечення:
 • операційна система Windows XP;
 • антивірусна програма;
 • робота з документами в "Microsoft Office"
 • внутрішня корпоративна пошта Serafimovicha583@qmail.com

Розробити гугл-календар для співробітників

Гугл-календар для співробітників, керівників

Нами було розроблено та представлено можливість використання додатку Google Calendar з освітньою метою, а саме створення розкладу зустрічей педагогічних рад, тренінгів, батьківських зборів тощо в закладі дошкільної освіти № 583: https://calendar.google.com/calendar/b/1/r?tab=wc [1]

Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання ІКТ в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання

Виступ на тему: «Використання ІКТ в освітньому процесі у ЗДО»

Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Пере ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування будить думку і веде до розуміння. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – частовикористовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій впливає на систему освіти, викликаючи значні зміни в змісті, методах навчання. Перед сучасним вихователем постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу, враховуючи велику та серйозну зацікавленість дітей комп'ютером. Протягом останніх років відбуваються значні зміни в дошкільній освіті. Існує тенденція до пошуку нових підходів до виховання та навчання, реалізації інноваційних напрямків у діяльності дошкільних навчальних закладів. Саме на це спрямовують педагогічних працівників державні нормативні акти, «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». Так, у Законі України «Про дошкільну освіту» зазначена необхідність модернізації першої освітньої ланки, вдосконалення її змісту, осучаснення навчально-виховних технологій, приведення їх у відповідність до вимог сучасного життя. В усіх сферах освіти здійснюються пошуки способів інтенсифікації й швидкої модернізації системи підготовки, підвищення якості навчання з використанням нових методів й інформаційних технологій. Необхідними умовами успішного використання ІКТ в освіті та розвитку самої освіти є: створення нового знання; територіальна і тимчасова незалежність освітніх процесів; структурне й змістовне оновлення освіти; урахування освітньої специфіки установи; забезпечення відповідно технічними, економічними й кадровими ресурсами; розробка планів розвитку освітніх структур; врахування наслідків впливу ІКТ на освіту. Основні педагогічні цілі використання ІКТ в роботі з дошкільнятами:

 • розвиток особистості дитини, підготовка її до самостійної продуктивної діяльності;
 • розвиток конструктивного, алгоритмічного мислення;
 • розвиток творчого мислення за рахунок зменшення частини репродуктивної діяльності;
 • розвиток комунікативних здібностей на основі виконаних спільних проектів;
 • формування вміння приймати оптимальні рішення в складних ситуаціях;
 • розвиток навичок пошукової діяльності.

Комп’ютер використовується як засіб діяльності дитини. Вихователі використовують комп’ютерну техніку на різних видах і типах занять. Використовуються програми «Жива математика», «Грамота», «Довкілля», які допомагають виявити рівень знань дітей. Обов’язковим напрямом є робота з батьками. Батьківські збори проводяться саме в комп’ютерному класі, де демонструються комп’ютерні програми, фрагменти занять. Важливу роль у освоєнні дитиною дошкільного віку комп’ютера відіграє вихователь. Використання комп’ютерних технологій робить заняття цікавішим, яскравість сюжету захоплює малюків. Комп’ютерні технології дозволяють перекласти значну кількість роботи з вихователя на комп’ютер, але не можуть замінити роботу вихователя. Комп’ютер стає лише хорошим помічником, який допомагає дитині краще освоїти навчальний матеріал. Робота дитини за комп’ютером допомагає вихователю краще зрозуміти бажання дитини. У своїй роботі він може застосовувати нові методи навчання, спираючись на зацікавленість дітей, яку він бачить під час роботи за комп’ютером. Однак необхідно пам’ятати про гігієнічні норми і рекомендації роботи за комп’ютером

 • Максимальна одноразова тривалість роботи на комп'ютері не має бути більшою на день, ніж зазначено нижче:

Для дітей 6 років І-ІІ груп - 15 хв; Для дітей 6 років III групи - 10 хв; Для дітей 5 років І-ІІ груп - 10 хв; Для дітей 5 років III групи - 7 хв; Для дітей 6 років, які належать до групи ризику за станом зору, - 10 хв; Для дітей 5 років, які належать до групи ризику за станом зору, - 7 хв.

 • Частина доби, що рекомендована для занять на комп'ютері: перша половина дня - оптимальна, друга - допустима. Заняття з використанням комп'ютера у другій половині дня слід проводити в період другого підйому добової працездатності, в інтервалі від 15,5 год до 16 год 30 хв, після денного сну і полуденку.
 • Максимальна тривалість роботи, що рекомендована на комп'ютері протягом тижня для дітей 5 і 6 років, - 1-2 рази.
 • Дні тижня, що рекомендовані для занять на комп'ютері, - вівторок, середа. У п'ятницю займатися на комп'ютері небажано через тижневу втому.
 • З метою профілактики зорового стомлення доцільно проводити офтальмотренаж (спеціальні вправи для очей). Зорову гімнастику проводять двічі протягом розвивального заняття з використанням комп'ютера: перший раз - усередині роботи на комп'ютері (після 5 хв роботи для п'ятирічних і після 7-8 хв - для шестирічних дітей) та другий раз - після завершення роботи на комп'ютері або після завершення всього розвивального заняття з використанням комп'ютера.

Комп’ютер у життя дитини може увійти лише через гру, тому в дошкільних навчальних закладах розвивальне середовище функціонує як комп’ютерно-ігровий комплекс. Правильне використання комп’ютерних технологій у дошкільних навчальних закладах потребує застосування комп’ютерних програм. Слід відрізняти комп’ютерні програми та комп’ютерні ігри. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти, а найбільше полюбляють використання електронних фізкультхвилинок. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного дошкільного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Проектування інформаційного освітнього середовища:

 • Створення корпоративної пошти;
 • Оснащення інформаційними технологіями в кожній групі;

Модернізація ІТ інфраструктури

 • Ми рекомендуємо обладнати серверну кімнату;
 • Оновити апаратне забезпечення закладу на більш сучасне задля підвищення якості та швидкості роботи (комп'ютери, наприклад) та збільшити кількість апаратного забезпечення (наприклад, смарт дошок, проекторів тощо);
 • Завантажити окрім текстових, графічних та табличних редакторів MS Office такі редактори, як наприклад, Adobe Photoshop, Fox pro, Tux Paint тощо для урізноманітнення програмного забезпечення. З працівниками закладу необхідно провести навчальні курси по роботі з цими програмами;

Формування ІК-компетентності вихователів освітньої установи

 • Співпраця з батьками через телефонні дзвінки, бесіди, обміном інформацією через соц.мережі;
 • Взаємовідвідування педагогами показових занять один одного;
 • Відвідування тренінги, майстер-класи, семінари тощо з використання ІКТ;
 • Надання інформації про електронні сервіси для роботи з дітьми дошкільного віку (наприклад, про Google Class, Mind Map тощо).