Легенда

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Сучасні словники

I -и, ж. ЛЕГЕНДА 1, и, жін. 1. Народне сказання або оповідання про якісь події чи життя людей, оповите казковістю, фантастикою. Майстерно й поетично оповідав він усім відомі й усім дорогі легенди люду (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 292); Здавалось малому чи снилось малому, не знаю, Чи, може, легендою стало у нашому краю, Як Ленін проходив між люди, заходив до хати (Андрій Малишко, Запов. джерело, 1959, 51); Це була легенда про лебедів, у яких нібито існує великий закон: самець і самка паруються раз, на все життя (Олесь Гончар, III, 1959, 179); * У порівняннях. Слова батьківські рівні, оповідь спокійна, плине, наче давня легенда, а насправді то живе його життя (Василь Кучер, Дорога.., 1958, 13); // Вигадана, прикрашена розповідь про що-небудь. Може, то тільки легенда край той, осяяний сонцем, край той, куди я збиралась болі свої віднести? (Леся Українка, I, 1951, 309). 2. Що-небудь вигадане, неправдиве. Велика Жовтнева соціалістична революція вщент розбила реакційну легенду, ніби народні маси не здатні управляти державою (До 40-річчя Великої Жовтневої.. революції, 1957, 6); — Ага, так то звідси легенда, що комуністи вбивають священиків? (Ірина Вільде, Сестри.., 1958, 373). ("Словник української мови. Академічний тлумачний словник" (1970—1980))

ІІ-и, ж. 1) Напис на монеті. 2) Сукупність умовних знаків і пояснень до карти, плану, малюнка і т. ін. 3) муз. Інструментальна п'єса, зазвичай спокійно-оповідного, драматичного характеру.("Тлумачний словник української мови")

ІІІ АРХАЇКА ДАВНИНА́ (події, звичаї, пам'ятки тощо далекого минулого), СТАРОВИНА́, СТАРИНА́ рідше, СТАРОЖИ́ТНОСТІ, ДРЕ́ВНОСТІ книжн., АРХА́ЇКА книжн., МИНУ́ВШИНА заст., СТАРОСВІ́ТЩИНА. ("Словник синонімів української мови")

ІV Леге́нда – 1) леге́нда, пере́каз (-зу); срв. Преда́ние, Пове́рие. [Згада́вся пере́каз про бі́лу бра́нку, що втопи́лася з нудьги́ за Украї́ною (Загірня)]; 2) (выдумка) ви́гадка, небили́ця; срвн. Вы́мысел; 3) на́пис (-су), леге́нда; 4) поя́снення. ("Російсько-український академічний словник 1924–33рр." (А. Кримський, С. Єфремов))

V Іменник жіночого роду

Зображення

Images (2).jpg Images.jpg

(виконала: Сас Анастасія)

Див. також