Ламаш Ольга Федорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу групи ДОм-3-19-1.4p Ламаш Ольга Федорівна Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності « Дошкільна освіта». Практику проходила за листом-клопотанням в Дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №721 комбінованого типу (м. Київ, р-н. Деснянський, вул. Милославська 23-а ).

Директор: Калита Олена Миколаївна

Телефон: (044)5300676

E-mail: dnz721@i.ua

Режим роботи: 12 годин. Початок о 7.00 завершення 19.00

Кількість груп на сьогоднішній день:

 • 2 групи для дутей раннього віку;
 • 8 груп для дітей дошкільного віку;
 • 4 групи для дітей з вадами мовлення.

На данний момент в садочку - 270 вихованців

Зміст

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу.

1. Як на вашу думку чи готовий заклад дошкільної освіти впроваджувати інформаційно комунікаційні технології?

- Так, готовий.

2. Що на вашу думку потрібно в садочку з ІКТ?

- Забезпечити кожну групу закладу ПК, МФС, аудіо та відео засобами. Забезпечити ПК кожний кабінет адміністрації закладу. Організувати внутрішню мережу з доступом до інтернету для кожного кабінету закладу. Забезпечити музичний та спортивний зали оновленими аудіо, відео системами.

3. Чи готовий колектив до впровадження інфомаційних технологій?

- Колектив переважно готовий до впровадження інформаційними системами.

4. Чи користуються ваші вихователі ІКТ підчас навчального процесу?

- Вихователі використовують доступні їм засоби ІКТ.

5. Яка ваша думка з приводу використання цифрових інструментів на заняттях?

- Наші діти живуть у сучасному світі, який насичений різноманітними засобами ІКТ, тому ми не можемо ігнорувати їх використання під час занять у дошкільному закладі, адже навіть у такому віці ми маємо прищеплювати культуру використання та споживання засобів ІКТ, враховуючи при цьому гранично допустиме навантаження.

6. Чи має ваш садок свій власний сайт або сторінку в соціальних мережах?

- Так, має.

7. Щоб ви розміщувєте на сайті садочка ?

- Основні відомості та контакти закладу, нормативно правові документи та інформаційні матеріали щодо організації життєдіяльності дітей в дошкільному навчальному закладі.

 • ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета для вихователів:

https://docs.google.com/forms/d/1kLYPw5Y5L4swEtCMTWkKFE54cQ8r-4lVmsvJITbzu5s/edit
 • Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

За результатами анкетування:

В ході опитування було виявленно: що 100% вихователів вважають доцільним використовувати ІКТ техології на заняттях. 91,7% вихователів вважають, що Ікт приносить користь для дітей і лишень 8,3% вважають, що частково є користь від ІКТ. "Які використовуєте Ви телефоні додакти у своїй роботі?"- на це запитання 83,3% - Viber відповіли , а 16,7% - відповіли Пошта. Для самоосвіти 100% вихователів використовують для комп*ютерну техніку для пошуку інформації, 91,7% - використовують матеріали з мержі інтернет і лише 8,3% - готуються до виступів. На запитання про хмарні сервіси відповіли ,що 75% - користуютья Google Disk, 16,7% - OneDrive, 8,3% - MEGA, 16,7% - виявились ті що не корисуються. У роботі з ІКТ 41,7% - відповіли, що хочуть навчитись створювати презентації у Microsoft Power Point (з нуля або поглибити знання),8,3% - працювати з текстовим редактором Microsoft Word, з електронними таблицями Microsoft Excel (з нуля або поглибити знання), 58,3% - Створювати інтерактивні ігри та завдання для дітей. "Чи хотілиби Ви підвищити власну цифрову компетентність ?"- на це запитання всі відповіли " Так" - 100%. В оцінці рівня своєї ІКТ компетентності за 5-ти бальною шкалою 33,3% - 3, 41,7% - 4, 25% - на 5.

Результати опитування

Апаратне забезпечення:
 • Портативний проектор - 1
 • Ноутбук - 1
 • ПК - 2

В основному цю техніку використовує Адміністрація закладу, спеціалісти.

Використання можливостей доступу до мережі Internet:

Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 7 та антивірусної програми Avast Professional Edition. Для роботи з документами встановлено Microsoft Officе. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе. Доступ до мережі мають всі працівники ЗДО.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

 • Робота в освітній мережі ;
 • Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;
 • Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
 • Участь у форумах, чатах, конференціях;
 • Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернет;
 • Створення портфоліо педагогічних працівників;
 • Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.

Використання ІКТ у методичній роботі

 • Оформлення ділової документації;
 • Проведення контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо);
 • Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.
 • Оформлення атестаційних матеріалів;
 • Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів;
 • Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури.

Засоби корпоративної комунікації:

Сайт садочка : Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №721 комбінованого типу

Viber групи.

Веб-портал електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів міста Києва.

Завдання 2

Завдання на вибір

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу (визначених в попередньому завданні).

Завдання 3

Семінар (тренінг)

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вихователів з використання цифрових технологій в освіті

Надати підтверджувальні матеріали (Фото, відео заходу; використані презентації тощо)

Презентація "Використання ресурсу LearningApps" - за даною призентацією я проводила семінар.

Завдання 4

Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до:

 • проектування інформаційного освітнього середовища установи, модернізації ІТ інфраструктури;
 • підвищити зацікавленість батьків у взаємодії їх з ДНЗ. Наприклад, це форуми, проведення онлайн консультацій, онлайн конференцій, онлайн звітів через популярні програми Skуpe, Google Hangouts, Google Talk;
 • недостатній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності працівників ЗДО;
 • відсутність спеціалізованих програм для обслуговування робочого місця завідувача, медичної сестри, вихователя-методиста, комірника, завгоспа, кастелянки;
 • недостатній рівень володіння методикою проведення занять з використанням ІКТ;
 • відсутність у штатному розкладі спеціаліста з питання ІКТ.

Тому пропоную для модернізації ІТ інфраструктури ДНЗ пропоную наступне:

 • Оновлення технічної бази навчального закладу
 • Підвищення кваліфікації співробітників для можливості використання ІКТ в роботі
 • Переносний проектор для використання на заняттях
 • Систематично проводити тренінги, семінари для підвищення ІКТ компетентності педагогів і адміністрації.

Формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • Відвідувати методичні заходи щодо формування та розширення ІКТ-компетентності педагогів (тренінги, майстер-класи, тематичні та навчальні семінари, семінари-практикуми, тижні педагогічної майстерності, педагогічні майстерні та наставництво);
 • Індивідуальні консультації співробітників;
 • Заохочення співробітників щодо формування ІКТ-компетентності;
 • Оволодіння прийомами організації мережевої взаємодії;
 • Вивчення і узагальнення досвіду ефективного використання ІКТ у педагогічній діяльності.

Завдання 5

Презентація виконання

 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.