Куриленко Ірина Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

Виробнича практика проходила в Київській гімназії № 154 за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги 63.

Офіційний сайт гімназії: https://gymnasium154.com.ua/


Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

1. Інтерв'ю

-В даний час сучасна школа має бути оснащена технічними засобами, чи оснащена гімназія повністю цими засобами? - https://drive.google.com/file/d/1IMudhoBRsVsC-mCyMHzGPh1-896n0Goo/view?usp=sharing

- З власного досвіду, скажіть, будь ласка, чи полегшує навчальний процес ІКТ та як саме? - https://drive.google.com/file/d/1IEg_yIHu7pikIIcT5LZLv88lbU8540Z-/view?usp=sharing

- Для того, щоб ІКТ працювало, потрібен інтернет. Чи якісний в гімназії інтернет та чи всі класи можуть ним користуватися? - https://drive.google.com/file/d/1IBw2BjbMY44JjhZblOE6Ej_PjDaKyneV/view?usp=sharing

2. Анкета для працівників закладу: https://docs.google.com/forms/d/1sA0KYD55xQbbSkDWD6xJlm-5AMemb7SfHXFcjV9xxoo/edit

Відповіді та висново до анкети:https://docs.google.com/document/d/1vAX4A9MLGWKKgO7niTD2YhJ8uUUTQPcWR4D9n-eZBEs/edit?usp=sharing

Завдання 2. Завдання на вибір

Створення блогу.

Посилання на блог: https://ivv154.blogspot.com/2020/10/blog-post.html

Даний блог буде корисний для вчителів для підготовки або проведення уроків.


Завдання 3. Семінар ( тренінг)

Тренінг " Користування Google Hangouts"

Посилання на презентацію: https://docs.google.com/presentation/d/1Wk4w4D5SVwsZpXrFzNxepgypUB2QR23aAXmYtXGHS6g/edit?usp=sharing


Завдання 4. Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи:

  Для керівництва: 
  - створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
  - організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи;
  - впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
  - впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
  - здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
  - створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
  - підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
  - розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
  - розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.
  Для викладачів: 
  - організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
  - використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
  - здійснювати самостійне навчання;
  - підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.;
  - упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
  - створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
  - розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

  - проводення тренінгів;
  - проведення семінарві;
  - проходження курсів.

Методичні рекомендації формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

  Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської 
  діяльності, в тому числі і в освіті. Вона передбачає наявність у особистості здатностей:
  - застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
  - раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 
  систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
  - обов`язково брати активну участь у семінарах, тренінгах, конференціях різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
  - будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
  - давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.


Завдання 5. Презентація виконання

Посилання на презентацію: https://docs.google.com/presentation/d/1nvbAvUcFNjSip38rDDCMBgmJZQLcVZjcf9O0XIrm-pg/edit?usp=sharing