Крючкова Дар`я Костянтинівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Інтерв’ю із директором навчального закладу.

 • Доброго дня, шановна Лідія Микитівна! На сьогоднішній день ми стали все частіше розуміти, що без новітніх технологій нам не обійтись. 2020 рік поставив нам нові вимоги і встановив свої правила у побуті, соціумі, а особливо у освітньому процесі. Як Ви вважаєте, чи є необхідність у впровадженні ІКТ у ЗДО на сьогодні?
 • Звичайно, важко не погодитись, шо упровадження ІКТ у освітні процеси є необхідністю та потребою для якісного розвитку. 2020 рік нам дав нові завдання, спричинені вимогами соціально-економічного розвитку. Ми стали перед новою заданою – бути в тренді освітніх інновацій кожну хвилину, не відставати та розвиватись максимально, незалежно від посади, досвіду та статусу в соціумі. Без упровадження новітніх технологій освіти майбутнього у нас не буде.
 • Як Ви вважаєте, наскільки необхідно давати якісну освіту вихователям, методистам, директорам ЗДО у наш час?
 • Усім відомо, що якісна освіта є пріоритетом будь-якої держави. Сучасне інформаційне суспільство потребує фахівців, здатних до ефективного застосування ІКТ у власній професійній діяльності, до рефлексії, вирішення проблем, продукування нових знань. Ми також бачимо необхідність розвитку кожної особистості у напряму формування власної життєвої траєкторії, відслідковування та керування динамікою прогресу у сфері навчання, професійної чи соціальної самореалізації;
 • Не можу з Вами не погодитись, Лідія Микитівна. Які заходи Ви проводите для педагогічного колективу Вашого ЗДО?
 • За останні півроку наші педагоги пройшли декілька тренінгів, онлайн курсів та прослухали низку відеозаписів (курсів) щодо новітніх інноваційних освітніх технологій. Особливо корисними виявилися курси щодо використання у дошкільному оствітньому процесі інтерактивних технологій та сучасних онлайн застосунків.
 • Які плани на майбутнє щодо навчального процесу педагогічного колективу?
 • Ми лише становлюємо свою освіту на «колію» новітніх інформаційних технологій. Попереду ще багато цікавого та нового, але низку курсів та вебінарів ми вже визначили та запланували. Також плануємо створювати зручне технологічне середовище у нашому ЗДО. Адже розуміємо, що усі блага технологій потрібно використовувати, щоб зробити свою діяльність мобільною, сучасною та повноцінною.
 • Щиро вдячна Вам за такі цікаві відповіді та думки, пані директор. Бажаю Вам успіхів та процвітання!


Анкетування педагогічного колективу.

Під час роботи із педагогічним колективом ЗДО №171 було проведено анкетування, для кращого розуміння потреб та проблем у сфері ІТ закладу освіти. Під час опитування було задано 5 питань, які показали проблемні теми та побажання колективу.

 1. Чи відомі вам сучасні засоби ІКТ?
 2. Як часто ви використовуєте у процесі роботи новітні технології?
 3. Наскільки якісно ви володієте інноваційними технологіями?
 4. Чи потрібно вам проходити додаткове навчання?
 5. Ваші побажання щодо впровадження ІКТ у ЗДО №171.

Як результат опитування ми побачили наступне: лише 50% колективу використовують інновації у освітньому процесі, 30% відповіли, що якісно володіють технологіями, усі 100% опитаних підтвердили необхідність навчання та вдосконалення навичок. У розділі побажань учасники опитування повідомили нам наступне: необхідно створити хмарне середовище у ЗДО для зручності користування матеріалами і мати до них вільний доступ, а також пройти навчання (тренінги, ознайомитись із новинками ІКТ у освіті, переглянути онлайн підбірки навчальних методичних матеріалів тощо).

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

У ЗДО у наявності маємо:

 • 2 ноутбуки,
 • мережу Інтернет із 2 роутерами,
 • 3 плазмові телевізори із можливістю підключення мережі та перегляду матеріалів із ноутбука (із допомогою кабелю HDMI).

Із програмних забезпечень досить небагатий вибір: операційна система Windows 8, пакет програм Office. Із науково-методичного супроводу маємо підбірки педагогічної преси, а також підбірка декількох друкованих методичних навчальних матеріалів.

 1. Радул В. В., Соціальна зрілість особистості вчителя: фактори формування/ В. В. Радул. -К. Вища шк., 2008. -240с.
 2. Жаболенко М. В. Инновации в области использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе/ М. В. Жаболенко, Н. О. Жданова // Стратегія інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ гол. ред. С. В. Смерічевська. - Донецьк: Кальміус, 2007 р.
 3. Кочевой Р. А. Информационные технологиив процес се обучения/ Р. А. Кочевой //доп. Учасників V Всеукр. Наук. -метод. Конф. Впровадження нових інформаційних технологій навчання. - Запоріжжя:ЗДІА, 2005 р.
 4. Закон України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" // Урядовий кур’єр. 2007. -№6.
 5. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебн. Пособие для студентов высших учебных заведений/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М. Академия, 2007.

Завдання 2. Створення відеопідбірки навчальних матеріалів.

Сторінка підбірки відеоматеріалів
Розробка макету головної сторінки сайту

Для підвищення рівня знань та формування навичок роботи із новітніми сервісами було розроблено підбірку відеоматеріалів. Підбірка стане у нагоду педагогічному складу ЗДО. У даному списку відео зібрано корисні матеріали для практичної роботи вихователя та методиста ЗДО, такий досвід допоможе полегшити впровадження ІКТ, зрозуміти, що новітні технології це цікаво та необхідно. Також даний список навчальних відео було додано у розділ "Корисне вихователю та методисту" на сайт ЗДО (сайт розроблюється і наповнюється контентом).
Ці матеріали доступні усім, їх можна використовувати під час тренінгів та майстер-класів. https://www.youtube.com/playlist?list=PL4DQFN8Y7QnKt6N9OdHJjrBYoyLlg4MnE

Завдання 3. Тренінг

Під час проходження практики у ЗДО №171 було проведено навчальний захід для педагогічного колективу. Темою тренінгу обрано «Використання сервісів Сanva, Pawtoon, LearningApps у роботі сучасного вихователя».

Показ матеріалів
Показ матеріалів на екрані
Колектив ЗДО

Під час першої частини тренінгу було окреслено основні моменти важливості використання даних сервісів, їх переваги та можливості. У другій частині навчального заходу було показано на практиці підбірки готових матеріалів, а також основні функції даних онлайн сервісів. Зворотній зв'язок був дуже активним, педагогів зацікавили дані сервіси. На майбутнє заплановано ще 3 таких навчальних заходи, але уже в більше детальному форматі із створенням кожним педагогом своїх розробок для практичного використання на майбутніх заняттях.

Завдання 4. Методичні рекомендації

• проектування інформаційного освітнього середовища установи

У процесі проектування до об’єктів інформаційно-освітнього середовища можливо та педагогічно доцільно використовувати ще й такі засоби навчання як:

 • геймифікація (gamification) освітнього, наукового та дослідницького процесу з використанням методів, характерних для комп’ютерних ігор, які застосовуються з урахуванням специфіки ігрового мислення в неігровому просторі; такий підхід дає змогу забезпечити поетапне занурення суб’єктів у процес навчання, отримувати вимірюваний зворотний зв’язок, забезпечувати динамічне коректування поведінки того, хто навчається;
 • мультимедійні та інтерактивні технології для моделювання і прогнозування виучуваних процесів і явищ, експериментів (імітація на комп’ютері реального досліду або мисленнєвого експерименту (тренажери, телеприсутність, віртуальні лабораторії, віртуальна реальність, доповнена реальність тощо);
 • соціальні медіа для сумісного формування і використання колективного знання (соціальні мережі, блоги, теги, вікіпроекти, соціальні мультимедіа, соціальні пошукові системи та сервіси закладок, соціальні геоінформаційні системи, багатокористувацькі мережеві ігри, віртуальні світи тощо).
 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, перероблення інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів; − створити електронні бази даних студентського колективу;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

• формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;
 • майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;
 • педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;
 • навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь – методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо. Адміністрація закладу може також організувати та провести в закладі дошкільної освіти такі конкурси:
 • цифрових презентацій «Моя група»;
 • електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;
 • інформаційних буклетів для батьків;
 • електронних групових газет тощо.

Усі додаткові матеріали можна переглянути за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1wDRwfzp6pS6DIcPiQIzEZjb6EPkxBjcEgcLvZgj08Zs/edit?usp=sharing