Крилова Вікторія Леонідівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Крилової Вікторії Леонідівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Завдання 1.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ.

Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками.

Як ІКТ допомагає в роботі вашого закладу?

Адміністрація закладу весь документообіг веде в електронному вигляді

- Створення та зберігання наказів, протоколів, звітів і т.п.; таблиці Excel для підраховування меню, відвідуваності тощо, інтернет-ресурси для підвищення управлінської компетентності;

- в роботі з педагогами (презентації, Інтернет-ресурси для підвищення фахової компетентності, діаграми, графіки під час проведення діагностики);

- в роботі з батьками просвітницька дистанційна робота (просвіта батьків), зворотній зв'язок як засіб включення до єдиного комунікативного освітнього простору, електронна реєстрація дітей до ЗДО);

- в освітньо-виховному процесі з дітьми (використання мультимедійних презентацій, використання відео, та музичного супроводу);

В чому на вашу думку перевага впровадження ІКТ в освітній процес з дітьми?


Сучасність диктує нові умови і комп'ютер став невід'ємною частиною життя кожної людини. Користування ІКТ в дошкільному закладі дозволяє збагатити навчальний процес та горизонти знайомства дитини з навколишнім світом. Стійкий інтерес дитини до всього комп'ютеризованого є гарним прийомом залучення дітей до вивчення нового. Комп'ютер може стати ефективним інструментом в роботі з дітьми. Допоможе педагогу зробити заняття цікавішими, різноманітнішими, насиченішими

Чи вважаєте ви здобування знань через медіа стоє більш ефективним та продуктивним?

Так, якщо це буде цілеспрямовано та комплексно в закладі дошкільної освіти та родині. Однак, применшувати роль традиційних методів навчання вважаю не доцільно.


ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Щоб проаналізувати компетентності з ІКТ було проведено опитування працівників ЗДО№667 за допомогою Google додатку «Форми» https://docs.google.com/forms/d/1-m6C64mn83IyfpoZz3D0je-hAc5rjWyP6y9RcIZRqSo/edit


Анкетування
Нажаль опитування показало, що незначна частина вихователів в повній мірі володіють і використовують в своїй роботі ІКТ-компетентності. Більшість з опитаних використовують тільки текстовий редактор Word та презентації в Power Point. Проте, виявляють бажання поглибити та розширити знання з даного питання.

Анкетування
Завдання 2.

Гугл- календар для співробітників, керівників


Для того щоб працювати на платформі Google було створено корпоративну пошту садочка.

гугл поштаГугл- календар для колег.


календар


Завдання 3.

Проведення семінару з використання ІКТ для працівників ЗДО

семінар

семінар

семінар


Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ДНЗ – це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці.Специфіка введення персонального комп’ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп’ютери спочатку використовуються в сім’ї, а тільки пізніше в дитячому садку та школі — в умовах колективного виховання.
Комп’ютер же для педагогів може стати потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп’ютера дозволить розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп’ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп’ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі,музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти.
Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей. Новизна комп’ютера та інтерактивного обладнання відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно- емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку. Ефективним є використання мультимедійного супроводу в:


роботі з дітьми (на заняттях, під час проведення свят та розваг,режимних моментів);


методичному забезпеченні (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять);


у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей, оформлення стендів, інформаційних куточків, буклетів, створення презентацій «Моя група», електронних групових газет).

Важливо відзначити, що інформаційно – комунікаційні технології можна успішно використовувати в освітній діяльності педагогів(обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами, ППД роботи кращих вихователів, участь в різноманітних конкурсах і т.д.) Інтенсивний розвиток інформаційних і комп’ютерних технологій, загальна комп’ютеризація закладів освіти, швидке збільшення парку домашніх комп’ютерів, порівняно простий доступ у світову комп’ютерну мережу Інтернет робить дуже актуальним створення спеціалізованих сайтів для дітей та батьків.

Завдання 4.

Методичні рекомендації

1. Створити сторінку у соціальній мережі Facebook, –як інформативний доступний ресурс.

2. Створити сайт-візитівку садочка та корпоративну пошту для працівників.

3. Створити базу електронних ресурсів для працівників (онлайн курси, веб-ресурси для роботи з дітьми, електронну картотеку навчального матеріалу)

4. Забезпечити заклад різними ліцензованими програмами для дітей та педагогів;
5. Користування працівниками закладу хмарними сервісами та можливе застосування;
6. По можливості залучати ІТ-спеціалістів до проведення семінарів-практикумів та тренінгів з працівниками закладу щоб підвищити рівень ІКТ-компетентності педагогів;
7. Покращити матеріально-технічну базу.


Медіа:Vikaprakt.ogg