Крикуненко Аліна Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика

База для проведення практики: Навчально-виховний комплекс №141 «ОРТ»

Text1.png
Class.png

Інтерв’ю з заступником директора з навчально-виховної роботи Дзюбою Сергієм Миколайовичем

Посилання на інтерв’ю: Media


– Як Ви вважаєте, чи потрібні інновації сучасній освіті?
– Так, освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення. Наразі виникла необхідність пошуку нових організаційних форм і методик навчання, які б відповідали адаптації школи до комп’ютерної епохи.
– Що для вашого навчального закладу ІКТ?
– Наш заклад достатньо оснащений технічним обладнанням, і ІКТ для нас лише засіб. Вчителі активно застосовують в навчальному процесі різноманітні форми ІКТ. Проте, не можна припиняти розвиток, вчителів постійно тренуємо
– Чи змінюється освітній процес при використанні ІКТ?
– Вважаю, що істотно змінюється. ІКТ здатні залучати до процесу навчання, робити з пасивних слухачів активних діячів, стимулювати пізнавальний інтерес до навчання та дисциплін в цілому; надавати навчальній роботі проблемний, творчий чи дослідницький характер,індивідуалізувати процес навчання і розвивати самостійну діяльність учнів.
– Що, на Вашу думку, потрібно для вдосконалення ІТ-інфраструктури Вашого закладу?
– В першу чергу важливим є питання розвитку ІКТ-компетентності вчителів. Час від часу вчителі проходять різні тренінги, беруть участь в семінарах, присвячених проблемі застосування ІКТ, проте необхідне правильно організувати навчання для ефективного впровадження ІКТ в освітній процес, постійно розвивати інформаційну культуру.

Four.png

Отже, керівництво закладу намагається створювати всі можливі умови для організації навчання та використання новітніх технологій. Вчителі школи активно намагаються впроваджують ІКТ технології в освітній процес і розвиваються в даній сфері. Педагогічний колектив максимально старається використовувати наявне ІТ забезпечення та застосовувати ІКТ на уроках, семінарах, секціях, гуртках, концертах, нарадах, батьківських зборах, проектах і т.д. Впроваждення ІКТ у навчально-виховному комплексі №141 «ОРТ» м.Києва реалізується у повній мірі. Педагогічний колектив забезпечений матеріально-технічною базою та програмним забезпеченням для того, щоб використовувати ІКТ у навчально-виховному процесі та у підготовці до уроків. Керівництво закладу створює умови для підвищення кваліфікації вчителів у роботі через впровадження курсів та тренінгів. Заклад веде багато проектів для учнів саме в сфері технологій та співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, що дає змогу учням реалізувати створені проекти за кордоном та вигравати гранти для школи.


Text2.png


Anketa.png

Посилання на анкету: Анкета

Результати анкетування: Результати

Аналіз результатів анкетування.
Отже, за результатами анкетування можна сказати, що ІКТ-компетентність вчителів НВК№141 на високому рівні. Педагогічний колектив систематично використовує ІКТ у своїй діяльності та для підвищення рівня викладання предметів. Вчителі розуміють суть та важливість використання ІКТ у педагогічній роботі та поглиблюють свої знання у цій сфері. Основні причини, які спонукають вчителів працювати з ІКТ є те , що сучасне суспільство є більш інформатизованим і школярі потребують сучасного підходу до навчання. Також є складності у роботі, які пов'язані, у певній мірі, з технічною стороною роботи ( вмінням працювати з технікою, програмним ззабезпеченням та з онлайн-сервісами).

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

навчальний заклад має 4 сервера; 30 роутерів ; 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків); 8 мультимедійних дошок, 35 екранів, 45 проекторів; обладнання для CISCO: 9 роутерів, 9 маршрутизаторів, 9 брандмауерів; 3D принтер ( спроектований за власними розробками)

Програмне забезпечення:

Використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16. А також програмне забезпечення від Visual Studio, SolidWorks, Autodesk 3D Max, ArchiCAD.

Інформаційне забезпечення:

Ліцей працює у рамках Всеукраїнського експерименту "Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти" Вчителями ліцею були створені навчальні програми з допрофільного та профільного навчання, які отримали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. У навчальному закладі затверджено проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення та апробація методичної системи навчання основам робототехніки як складової STEM-освіти».

Dzuba.png

Приклад воркшопу: SmartHouse

Заклад співпрацює з мережевою академією Cisco та Microsoft IT Academy. Викорустовується навчально-наукове забезпечення:

 • Gimp
 • GСompri
 • сервіси Google
 • Microsoft Оffice

Вчителі англійської мови та івриту використовують платформу «Duolingo для шкіл»

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу представлене:


Text3.png
Calendar.png

Посилання на гугл-календар для співробітників НВК №141 м. Києва : Google Calendar

Додаток до тренінгу з ефективного використанн мобільних пристроїв в ІКТ Питання постійної підтримки і розвитку майстерності використання сучасних ІКТ актуальне тим більше, чим більше забезпечена установа технічними засобами. Воно стосується як школярів, так і педагогів і адміністраторів , які шукають альтернативні шляхи збагачення своїх знань.


Video.png

Відеоурок з підключення до мережі WIFI:Media


Text4.png
Початкова школа.jpg

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища НВК № 141 :

 • створення внутрішнього реєстру педагогічних працівників з усією необхідною інформацією для зручності при підготовці проведення сертифікації та підвищення кваліфікації працівників;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • вчасно наповнювати сайт навчального закладу актуальною інформацією;
 • створення внутрішньої мережі для школярів ( вхід на сайт з можлівістю ведення власної сторінки)

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • реформування структури локальної мережі для ефективного підключення до міських освітніх комунікацій
 • постійна актуалізація технічної бази НВК, програмного забезпечення;
 • розширення мережі WI-FI.

Методичні рекомендації до формування ІТ- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять
 • використання комплексу навчально–розвиваючих програм на уроках
 • участь в семінарах, тренінгах щодо використання ІКТ
 • оновлення літератури, робочих планів, методичних документів по застосуванню ІКТ

Рекомендований матеріал для педагогів