Кравчук Марія В'ячеславівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Звіт з практики

Mcaticon.png
Звіт
 • Назва практики Практика виробнича (зі спеціалізованого блоку).
 • Дані про практиканта
  • ПІБ Кравчук Марія Вячеславівна
  • Освітній рівень другий (магістерський)
  • Форма навчання денна
  • Курс: VI.
  • Група ПВШм-1-20-1.4д

База практики

Mcaticon yell.png
Кафедра теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
Адреса: бульвар Ігоря Шамо, 18/2, Київ, 02154
Телефон: 044 295 5935
E-mail: ktip.pi@kubg.edu.ua
Вебсайт: https://pi.kubg.edu.ua/ 

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ).

Інтерв’ю з із завідувачкою кафедри "Теорії та історії педагогіки" Хоружою Людмилою Леонідівною.


Респонденти інтерв'ю.png

 Посилання на питання інтерв'ю Google Form:
 Інтерв'ю
 Посилання на відповіді Хоружі Людмили Леонідівни :
 Відповіді

- Оцініть важливість використання ІКТ для сучасного навчання - 4/5 (є важливим у процесі навчання)

- Чи проводили Ви анкетування працівників кафедри для визначення рівня володіння ними ІКТ? - Так

- Оцініть рівень володіння ІКТ працівників кафедри - 4/5 (достатній рівень володіння ІКТ

- Чи є використання ІКТ у педагогічній практиці ваших працівників обов'язковим? - Так

- Які саме ІКТ використовуються Вами та Вашими працівниками в педагогічній діяльності? - Різні

- Які заходи спрямовані на розвиток ІКТ компетентності Ваших працівників, були проведені за останній рік? - Підвищення кваліфікації за ІКТ модулем

- Який ресурс ви б хотіли мати для покращення роботи кафедри? - Сайт кафедри, на якому можна реалізувати вищеперераховані варіанти

- Як організовується управління діяльності працівників в ІКТ? - Це є невід'ємною складовою діяльності кожного викладача

- Хто контролює та регулює роботу ІКТ в навчальному процесі? - Заступник директора з ІКТ

- Які основні вимоги до ресурсів ІКТ? - Відкритість, доступність

- Чи змінилось Ваше ставлення до використання ІКТ після пандемії та запровадження дистанційного навчання? Яким чином? - Абсолютизація ІКТ у навчанні - це його крах!!!Має бути баланс між очною і дистанційною формами

- Чи змінилось позиціонування кафедри щодо використання ІКТ після пандемії та запровадження дистанційного навчання? Яким чином? - Розширилась ресурсна база

- Яке апаратне забезпечення наявне на кафедрі? - 4 персональні комп'ютери, 2 веб-камери, 1 ноутбук, 1 принтер, 1 сканер, 1 wi-fi роутер, 1 телефон, 1 факс, 1 гарнітура та 1 колонка

- Яке програмне забезпечення наявне на кафедрі? - Операційна система Windows, антивіруси, браузери, Microsoft Office 365, сервіси Google

- Яке інформаційне забезпечення наявне на кафедрі? - Сайт кафедри, Е-пошта кафедри, coціальні мережі кафедри, You-Tube канал кафедри

- Яке навчально-наукове забезпечення наявне на кафедрі? - Державні стандарти освіти, нормативні документи, навчальні плани, освітні програми з навчальних дисциплін, паперові підручники, паперові навчальні посібники, методичні матеріали, плани проведення конференцій/тренінгів/семінарів

Аналіз цифрової компетентності (ЦК) науково-педагогічних працівників кафедри.

Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Респонденти анкети.png

 Посилання на питання анкети Google Form:
 Анкета
 Посилання на результати анкетування :
 Результати анкетування

За результатами анкетування, можна зазначити що респонденти знайомі та часто використовують ІКТ під час своїх занять. Викладачі кафедри об'єктивно оцінюють власні знання з питань цифрових технологій та сервісів. Можуть назвати сервіси самостійно, не обираючи серед поданих варіантів, що підтверджує практичне використання ІКТ. Завідувачка кафедри, Людмила Леонідівна Хоружа, яка так само пройшла опитування, об'єктивно оцінює власні знання та своїх колег. Загалом, цифрова компетентність науково-педагогічних працівників оцінена у 4/5. Є деякі сервіси, з якими викладачі не знайомі або не знають їх повного функціоналу. 80% респондентів не знають сервісів, які можна використовувати для студентів з особливими освітніми потребами. Викладачі, так само як і студенти, вдосконалюють власні знання, розвиваються у питаннях цифрової компетентності, в тому числі за допомогою MOOC.

Аналіз ІТ інфраструктури закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
 • Апаратне забезпечення
 1. Персональні комп'ютери – 4 шт
 2. Сканер – 1 шт.
 3. Веб камери – 2 шт.
 4. Ноутбук – 1 шт.
 5. Принтер – 1 шт.
 6. Wi-Fi роутер - 1 шт.
 7. Телефон – 1 шт.
 8. Факс – 1 шт.
 9. Гарнітура – 1 шт.
 10. Колонки – 1 шт.
 11. Проектор – 0 шт.
 12. Смарт-дошка –  0 шт.
 • Програмне забезпечення
 1. Windows 7
 2. Microsoft Office 365
 3. Eset internet security (антивірус)
 4. Браузер
 5. Архіватор
 6. Програвач
 • Інформаційне забезпечення
 1. Сайт кафедри https://pi.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-instytutu/kafedra-teorii-ta-istorii-pedahohiky/pro-kafedru.html
 2. Пошта кафедри ktip.pi@kubg.edu.ua
 3. Соціальні мережі кафдери https://www.facebook.com/profile.php?id=100057350924136&ref=bookmarks
 4. You-tube канал кафдри
 • Навчально-наукове забезпечення
 1. Державні стандарти освіти
 2. Нормативні документи
 3. Навчальні плани
 4. Освітні програми з навчальних дисциплін
 5. Паперові підручники та навчальні посібники
 6. Методичні матеріали
 7. Плани проведення конференцій/тренінгів/семінарів
Моніторинг та оцінювання цифрового середовища Університету Грінченка

Був проведений моніторинг та оцінювання цифрового середовища Київського університету імені Бориса Грінченка. З результатами можна ознайомитись у таблиці "Оцінювання"

Завдання 2

Mcaticon yell.png
Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність закладу освіти/освітньої установи, відповідно до потреб визначених в попередньому завданні

Згідно інтерв'ю, нами було розроблено сайт з реалізацією всіх необхідних е-ресурсів. Сайт має всю необхідну інформацію для спеціальності "Педагогіка вищої школи".

Посилання на сайт Кафедра теорії та історії педагогіки 600pх

Також, додатково було створено бот у месенджері Telegram для зручного та швидкого пошуку необхідної інформації студентам, викладачам та вступникам. Аби скористатись ботом, необхідно скопіювати його назву (@Katedra_pedagogika_bot) та вставити в пошукову стрічку телеграму. Бот.jpg

Завдання 3

Mcaticon.png
Тренінг
запрошення на тренінг
Оскільки більшість студентів з нашої групи (ПВШм-1-20-1.4.д) проходили практику на кафедрі теорії та історії педагогіки, то ми вирішили об'єднатися й провести онлайн-тренінг для викладачів з використання цифрових технологій в освіті. Оскільки викладачі надзвичайно зайняті, ми створили YouTube канал, де організували список відтворення під назвою "Цифрові технології в освіті" та розмістили свої відео-тренінги. Кожен з нас взаємодіє зі слухачами за допомогою коментарів, тому всі бажаючі в будь-який можуть пройти цей тренінг, лишити коментарі й отримати фідбек.

Одним із запропонованих ресурсів для ознайомлення був Wordwall. Це сервіс для створення онлайн опитування, тестування, quiz та інших видів вправ. Wordwall можна використовувати як колективно під час заняття, так і для самостійного опрацювання або домашнього завдання. Ще однією перевагою сервісу є його універсальність, тобто можна перемикати шаблони вправ та за необхідності роздрукувати версію для друку, що генерується автоматично. Для отримання більш детальної інформації про даний сервіс - переходьте за посиланням https://youtu.be/gkfZA7H_jFk Для перегляду повного списку відтворення нашого тренінгу - переходьте на Цифрові технології в освіті

Wordwall логотип.jpg


З огляду на завантаженість викладачів кафедри, вони проходять тренінг в індивідуальному порядку. Нині є відгук від куратора нашої групи - Маргарити Валентинівни Козир.

Коментарі.png
Тренінг Wordwall.png
Завдання 4

Mcaticon yell.png
Методичні рекомендації
 • Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища
 1. використовувати сучасні ІКТ в освітньому процесі: в ході опитування викладачі вказували сервіси, якими вони користуються (Kahoot, Prezi, Google Презентації, Canva, Miro, Powtoon тощо), проте за період нашого навчання, найбільш вживанішим ресурсом були саме Google Презентації. Всі інші ресурси використовувались з дисципліни "Інтернетика" для пояснення нам, як ними користуватись; тож, методична рекомендація - використовувати різноманітні ІКТ ресурси на заняттях,не обмежуватись одним на весь виклад дисципліни;
 2. забезпечити якісне технічне забезпечення та регулярну технічну підтримку: не входить до функціоналу кафедри, для цього є спеціальний відділ технічної підтримки. Завдання кафедри - контролювати цей процес і у разі потреби звертатись по допомогу, просити оновити технічне забезпечення тощо;
 3. обрати якісний ресурс для створення електронних підручників: Для прикладу, можна обрати сервіси Crello, OurBox. Для того аби обрати якісний ресурс - для початку можна спробувати створити е-підручник в кожному з ресурсів, проаналізувати їх функціонал та обрати той, з яким комфортніше працювати та готовий продукт виглядає презентабельно, працюють всі посилання/медіафайли тощо;
 4. забезпечити доступ до всіх електронних навчальних матеріалів викладачів та студентів: надсилати посилання електронною поштою, або додавати посилання на електроні курси;
 5. систематично викладати інформацію на сайті: для того, щоб всі новини, події та заходи анонсувалися вчасно і студенти мали змогу ознайомитись з інформацією та під'єднатись;
 6. забезпечити моніторинг якості функціонування освітнього середовища: систематично проводити опитування серед працівників кафедри та студентів щодо якості та функціонування освітнього середовища.
 • Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури
 1. забезпечити необхідну кількість технічного забезпечення (ПК/ноутбуки, гарнітура, веб-камери): кількість, відповідну до кількості працівників та викладачів кафедри, для того щоб кожен викладач кафедри мав змогу якісно та без перешкод проводити онлайн заняття;
 2. систематичне оновлення програмного забезпечення: для якісного функціонування, програмне забезпечення треба оновлювати, відповідно до останньої версії розробки; викладачі та працівники кафедри можуть зробити це самостійно або звернутись по допомогу до спец.відділу;
 3. забезпечити умови для проведення онлайн занять: оскільки викладачі переважно ведут пари з кафедри, то на фоні можуть бути відблиски від вікна або засвітлення, а також інші викладачі можуть ненароком потрапити на фон; тому за можливості, забезпечити умови для безперешкодного проведення онлайн занять (однотонний фон, якісні камера та гарнітура);
 4. створити форум для студентів та викладачів щодо їхніх ідей застосування ІКТ в освіті: можливість дізнатись побажання/ідей колег та студентів щодо використання ІКТ незалежно від систематично проведених опитувань.
 • Методичні рекомендації до формування цифрової компетентності викладачів
 1. моніторинг цифрової компетентності викладачів: наприклад, щосеместрово проводити анкетування з питань цифрової грамотності, використання ІКТ на заняттях тощо; таким чином можна відслідковувати розвиток викладачів, використання нових ресурсів тощо;
  1. Цифрограм
 2. проведення систематичних тренінгів з підвищення кваліфікації цифрової компетентності для викладачів: наприклад, у разі появи нового ресурсу, з яким викладі ще не знайомі, можна провести тренінг для ознайомлення та практичного засвоєння функціоналу даного ресурсу в освітньому процесі;
 3. MOOC з підвищення кваліфікації цифрової компетентності для прикладу:
  1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості;
  2. Медіаграмотність для освітян;
  3. Як створити масовий відкритий онлайн-курс;
  4. Візуалізація даних;
 4. участь у конкурсах\конференціях з формування цифрової компетентності: участь у міжнародних, всеукраїнських конференціях або відвідувати заходи за темою цифрової компетентності в інших ЗВО для саморозвитку за даною темою;

Завдання 5

Mcaticon.png
Презентація виконання
 • Презентація результатів практики на Вікі-порталі.