Котенко Ольга Володимирівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Е-портфоліо

photo.JPEG
Котенко Ольга Володимирівна
Рейтинг на 2021 рік: 644
(#0 у загальному рейтингу)
Підрозділ
Факультет педагогічної освіти
Факультет педагогічної освіти, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (Суміщення)
Посада
Декан факультету, Доцент кафедри (Суміщення)
Вчене звання / Науковий ступінь
Кандидат педагогічних наук. Доцент.
LinkedIn
Facebook
Schoolar
E-mail

Додаткові відомості

Освіта

У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Російська та англійська мови та зарубіжна література». У 2005 році здобула другу вищу освіту у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівник навчального закладу. У 2010 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Перелік місць роботи

декан Факультету педагогчної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2022- донині)

директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (травень 2017-вересень 2022)

завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2011-травень 2017);

старший викладач кафедри практики та методики навчання англійської мови Київського університету імені Бориса Грінченка (вересень 2007- вересень 2011);

старший викладач кафедри перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (вересень 2003-вересень 2007);

Теми дисертацій (захищених)

2011р.- захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти») з теми:«Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти».
2014 р.- координація дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (спеціальність: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти) з теми: «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу" ( Міжвідомча рада з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.).

Громадська активність

не встановлено

Науково-дослідницька діяльність

Професійний розвиток

Викладацька діяльність