Косар Жанна Віталіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Звіт з практики


Mcaticon.png
База практики

Славутська гімназія №3 Славутської міської ради

Школа формування екологічної культури. Пріоритети освітньої політики закладу: Формування у школярів свідомої екологічної мотивації, нової екологічної поведінки, спрямованої на реалізацію принципів стійкого розвитку. Мова освітнього процесу – державна

Структура навчального закладу включає в себе :

 • початкова школа (1-4 класи);
 • основна школа (5-9 класи)

Кількість класів – 18 Кількість учнів – 481

Директор: Сукач Андрій Петрович

Завдання 1

Mcaticon.png
Моніторинг впровадження цифрових технологій у закладі освіти/освітній установі

1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження цифрових технологій (ЦТ)

На думку директора, сучасний учитель – це учитель, який, не тільки володіє педагогічною майстерністю, є компетентним, але й рухається в ногу з часом і активно використовує інформаційно-коммунікаційні технології в навчально-виховному процесі.Головною метою є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у школі. Андрій Петрович вбачає, насамперед, підготовку підростаючого покоління до повноцінного життя в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На якому було обговорено шляхи впровадження ІКТ у навчальний процес закладу. Тому в Славутській гімназії активно впроваджують цифрові технології.

2. Інтерв’ю з керівником закладу чи його заступниками.

Інтерв'ю було проведено з заступником директора Стасюк Світланою Володимирівною.

Чи використовуються ІКТ в гімназії?

- Так, ми стараємось йти в ногу з часом і постійно вдосконалюємо знання наших вчителів аби 
уроки в гімназії були сучасними та цікавими.

Чи змінюється освітній процес при використанні ІКТ?

- Звісно.Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового 
освітнього процесу.З використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином,
щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.

Як вмотивувати викладачів, які не хочуть впроваджувати ІКТ на своїх заняттях ?

- Переконати,що це значно полегшує роботу вчителя та прискорює засвоєння матеріалу учням.

Яка роль цифрових технологій в освітньому закладі

- Впровадження цифрових технологій в освітній процес істотно прискорює передачу і засвоєння знань,
сприяє підвищенню якості навчання, що дає можливість фахівцям успішно і швидко адаптуватися в сучасному суспільстві.

Який рівень використання ІКТ мають ваші працівники?

- Так як в гімназії більше старшого покоління, то рівень невисокий ,чого не скажеш про молоде покоління.
Але вчителі з кожним днем все швидше вдосконалюють свої навички.

3. Цифрові компетентності педагогічних працівників

Розроблена анкета для педагогічних працівників для визначення рівня ІКТ компетентності. https://forms.gle/GuTRxEsuEbSbbcnr5

https://docs.google.com/forms/d/17CN8mRNkHB4RyGca3MGl0j3nhCIXT6xKRrQ57vIfAVI/edit#responses

Результати показали,що 50% володіють цифровими навичками на високому рівні.Решта педагогів готові вчитися. З огляду на представлені результати анкетування,керівництво має поглиблювати теоретичні та практичні навички працівників у роботі з ІКТ на тренінгах, консультаціях та курсах підвищення кваліфікації.

4.Аналіз ІТ інфраструктури закладу До складу апаратного забезпечення Славутської гімназії №3 входить: • 2 сервери • 5 роутерів • 70 комп'ютерів (з них 30 ноутбуків) • 5 мультимедійних дошок, 20 екранів, 5 проекторів • 10 планшетів

Персональні системи працюють під керівництвом операційної системи Windows 10. Крім того, на ПК встановлено типові пакети продуктів Microsoft Office та Adobe Acrobat для роботи з різного виду (формату) документами. Для роботи в Internet – встановлено браузери Google Chromе.


5.Інформаційне забезпечення. Інформаційно-освітнє середовище представлено сайтом школи, який реалізує її освітню політику. Сайт закладу http://slavuta-gymnasium3.km.sch.in.ua/ Заклад у соцмережах : https://www.facebook.com/groups/834708130206121/?ref=share

Завдання 2

Mcaticon.png
Блог
Блог Косар.png
https://superherooo12.blogspot.com/

Завдання 3

Mcaticon.png
Семінар (тренінг)

Мною була підготовлена і використана на семінарі презентація https://docs.google.com/presentation/d/1CixoASQwGio1rS_jEkBGJFEj8b5l6lfpeq8zHvrdvKk/edit?usp=sharing

IMG 1191.jpg
IMG 1193.jpg

Завдання 4

Mcaticon.png
Методичні рекомендації

Використання ІКТ Майбутнє будь-якої держави визначається системою освіти, яка в ній існує! Наш час - це епоха постійних змін у технологіях, зокрема освітніх, а використання персонального комп’ютера є стержнем інформаційних технологій навчання. Але для того щоб у нашій школі ІКТ використовувалось на всю потрібно в першу чергу відправити людей на курси, семінари і тощо. Тому,що не всі вміють повністю використовувати комп’ютер. Також я вважаю, що для цього потрібно більше часу приділяти не на те,що треба розповісти, а те що потрібно наочно показати наприклад: картинки, відео, фільми, презентації; а для цього потрібно мати більше техніки.

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища школи,модернізації ІТ інфраструктури, формування ІК-компетентності вчителів школи:

 • сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання;

та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі;

 • брати участь в Інтернет конкурсах і олімпіадах;
 • обговорювати актуальні проблеми на форумі, в Skype, на сайті навчального закладу;
 • створити сторінку, де б вчителі могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність);
 • формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби;
 • удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу.

Формування ІКТ-компетентності вчителів:

 • активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці;
 • систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах;
 • постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки
 • зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо;
 • забезпечення використання Інтернет-ресурсів;
 • формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ;
 • розробка проектів із використанням ІКТ.

Модернізації ІТ інфраструктури:

 • тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вчителя;
 • курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);
 • індивідуальні консультації за запитом;
 • система майстер-класів;
 • наради – семінари, тренінги;
 • оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ;
 • оновлення технічної бази закладу;
 • швидкісний інтернет;
 • оновлення програмного забезпечення;