Коновальчук Тетяна Валеріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практикаMcaticon.png
База практики
Словянка.jpg

СЗЗ "Слов'янська гімназія"

02068, м.Київ,

вул.Драгоманова, 10в,

тел./факс: +380-44-573-96-30,

тел.: +380-44-570-88-24,+380-44-570-87-55,

e-mail: 5739630@ukr.net

                             Адміністрація

Директор-Беженар Г.Д

Заступник директора з навчально-виховної роботи, куратор 1-4 класів- Деріга С.В.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, куратор 7-8 класів - Безпала Л.В.

Заступник директора з інформаційного забезпечення та навчально-виховної роботи,куратор 9-11 класів - Прутнікова Т.В

                Вчителі які,мають наукову ступінь та педагогічні звання:

Кандидат наук -1 вчитель;

"Вчитель-методист" - 41 вчитель;

"Старший вчитель" - 19 вчителів;

Нагороди педагогічних працівників гімназії:


Заслужений працівник освіти України -1;

"Відмінник столичної освіти" - 1;

Знак "Василь Сухомлинський" - 1;

"Відмінник освіти України" - 7;

"Отличник образования России" -1;

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки Украіїни - 17;

Почесна грамота Київського міського голови - 1;

Подяка Київського міського голови - 26;

Грамота Головного управління освіти і науки - 54;

Подяка голови Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації - 16;

Грамота районного управління освіти - 75.


Mcaticon.png
1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

З метою з’ясування освітньої політики навчального закладу з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв’ю з директором – Беженаром Г.Д (за допомогою анкети).

В анкетуванні брали участь: директор Беженар Г.Д., завучем початкової школи-Дерігою С.В. Вияснили перше, що необхідно надати вчителям -

мотивацію щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання. Найбільшою проблемою школи є необізнаність педагогічного колективу в

роботі з комп’ютером.

Було з’ясовано, що школа має потребу у:

-придбанні сучасного мультимедійного комплексу;

-фахівці з основ ІКТ.

Однак, школа має власний сайт та корпоративну пошту.


Mcaticon.png
1.2 ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу.

Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета для педагогів: https://docs.google.com/forms/d/1cyEb0RZf08Gw_af1F9z7AxVGB2ZQo3-qBbJr5p5v9XM/edit

В анкетуванні брали участь 10 педагогічних працівників. Згідно результатів анкетування педагогів, з’ясовано, що:

7 педагогів (70%) доводилося застосовувати будь-яку інноваційну технологію у своїй діяльності;

8 педагогів (80%) мають власну електронну пошту;

2 педагоги не вміють, але бажають навчитися користуватися мультимедійним комплексом, в той час, 8 педагогів мають навички з користування

мультимедійним комплексом.

Щодо питання «Яким чином Ви використовуєте ІКТ у своїй діяльності?» відповіді розділилися –

5 педагогів (50%) використовують матеріали з мережі Інтернет для підготовки до заняття та

5 педагогів (50%) готуються до виступів (наочні матеріали). Відомо, що педагогів (70%) потребують здобути навички з learningapps.org.

Результати анкетування:

https://docs.google.com/document/d/1mKxvMHtQkQ6ZqJqCiniOJavukfZ8jPv0oAEQE3ZEkYc/edit?usp=sharingMcaticon.png
1.3 Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу

Матеріально-технічна база:


комп’ютери – 35 шт.;

ноутбуки – 17 шт.

21 мультимедійний проектор;

1 музичний центр з колонками;

13 камер відеоспостереження.

Програмне забезпечення:


ОС Windows 10;

1-С бухгалтерія;

Microsoft Office;

для роботи в мережі Internet встановлено браузери Google Chrome, Mozilla Firefox;

підключення до мережі Internet (оптоволоконний кабель), WI-FI роутер – 2 шт.

Сайт школи:http://slovyanka.kiev.ua/

e-mail:5739630@ukr.netMcaticon.png
2. Блог для співробітників, керівників

Для співробітників школи був створений Блог: https://slavyanka2019.blogspot.com/

Контент блогу містить корисну та цікаву інформацію, користувачі зможуть спостерігати за змінами та актуальністю подій в роботі педагога.


Mcaticon.png
3.Семінар

Для педагогів гімназії було проведено семінар на тему:“Використання ІКТ у роботі вчителя початкових класів”

Мета семінару:Ознайомити педагогів з можливостями додатків LearningApps.org,Padlet, Wordart.com.

Ознайомити з перевагами використання даних сервісів в навчальній діяльності та визначити рекомендації щодо створення та застосування їх в

подальшій роботі.

Завдання:

-Стимулювати педагогів до використання ІКТ технологій у ігровій та освітній діяльності.

-Спонукати педагогів до самореалізації та втілення власних задумів.

-Ознайоми педагогів з сервісами які є корисними безпосередньо в їхній діяльності.

-Залучити педагогів до діяльності.

Обладнання: презентація, ноутбук,інструктаж.

1.Вступ

2. Цікаві додаткові сервіси на допомогу

LerningApps.org

Wordart.com

Padlet

3. Переваги використання ІКТ в початковій освіті.

4.Висновки

5.“Питання/відповідь”

Посилання на презентацію: https://drive.google.com/file/d/1IOYpo3-RQYKTx_PXYfg7VO3jkGfRLmh3/view?usp=sharing


Mcaticon.png
4. Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

4.1 Проектування інформаційного освітнього середовища установи


- заключити до створення своїх сторінок вчителів, директорів, таким чином забезпечується як організаційний момент взаємодії з учнями,

педагогами, адміністрацією, так і просвітницький аспект діяльності працівників школи;

- продовжити цикл заходів з розвитку ІКТ-компетентності працівників школи (семінари-практикуми, майстер-класи тощо);

-впровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій навчання;

-введення в практику роботи вчителів методу проектів, як однієї з компетентнісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;

-впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі,

самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;

-запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей.


4.2 Модернізація ІТ інфраструктури


-забезпечити необхідною комп’ютерною технікою та оновлювати технічну базу закладу;

-розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси;

-створення спільного хмарного середовища для обміну інформацією між вчителями;

-забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ІКТ.4.3 Методичні рекомендації до формування ІК-компетентності співробітників установи


Вчителі повинні вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог

сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності

педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.

Вона передбачає наявність у особистості здатностей:

- застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

- проходження викладачами онлайн-курсів для саморозвитку;

-будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

- включити (залучити) до штату працівників фахівця з ІТ-технологій та проведення майстер-класів для викладачів;

- проведення керівництвом вебінарів, відео-конференцій тощо.