Компаніченко Алла Вікторівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу

Дошкільний навчальний заклад № 7 «Іскорка» розташований у м. Васильків

Розрахований дошкільний навчальний заклад на 260 дітей, чисельний склад дітей на жовтень 2020 року становить 182 дитини.

У 2019 – 2020 навчальному році працюють 7 груп:

 1. - 1 група раннього віку;
 2. - 2 групи для дітей молодшого дошкільного віку;
 3. - 2 групи для дітей середнього дошкільного віку;
 4. - 2 групи для дітей старшого дошкільного віку.

Дошкільний навчальний заклад «Іскорка» працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7.00 до 19.00.

Згідно нормативів, санітарно – гігієнічних вимог в дитсадку обладнані необхідні приміщення:

 • - музична зала;
 • - спортивна зала;
 • - кабінет вчителя-логопеда;
 • - кабінет практичного психолога та соціального педагога;
 • - прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • - спортивний майданчик;
  Завдання 1 

Комп'ютер розрахований на те, щоб люди розвивались та прагнули перевершити навіть самого себе. ІКТ, мультимедія на заняттях/ уроках - це дуже гарна річ, тому що дітям цікаво, коли ти щось показуєш на екрані , коли ви щось разом роздивляєтесь, проводите якісь досліди і так далі. Мультимедія у навчанні дітей сприяє засвоєнню інформації краще, розвиває увагу, уяву, мислення.

Інтерв'ю з керівником ДНЗ «Іскорка« - Лищенко Галина Михайлівна

 • - Важливо відзначити, ІКТ можна використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри. Для всіх професій підходить такий напрямок роботи, тому що це зручно , ми живемо в 21 столітті – це перший момент ( крок ) до початку роботи з інформаційно – комунікаційними технологіями.
 • Використання ІКТ в управлінській діяльності:Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи,накази, довідки тощо)
 • Використання ІКТ у методичній роботі:контрольно - аналітичної діяльності(підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо); Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо);

Анкетування вихователів.

Анкетування Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу:

 • 2 комп"ютери
 • 3 принтери
 • 2 сканери
 • 2 ноутбуки
 • 1 смарт-телевізор
 • 1 проектор

Я Вважаю, що Ікт в дошкільному закладі гарно розвинене , але потребує доопрцювань. Техніки замало для всього садочка, на всіх вихователів не вистачить, потрібноо також проводити тренінги та семінари вихователям, аби вони зрозуміли та навчились ІКТ можливостям.

Завдання 2

Посилання на сайт Дитячого навчального закладу ( ДНЗ) – « Іскорка »

Сайт

Завдання 3

Виступ щодо ефективності онлайн-навчання

Підпис під зображенням

Розвиток Е – learning висуває нову перспективну модель навчання, яка будується на використанні новітніх мультимедійних технологій, Інтернету з метою підвищення якості навчання, полегшення доступу до ресурсів, послуг, а також обміну та спільної роботи на відстані. На світовому ринку освітніх послуг електронне навчання прогресує та одержує розвиток в усіх країнах світу. Електронне навчання можна використовувати з такими цілями: - самостійна робота з електронними матеріалами, використовуючи комп’ютер, мобільний телефон і т. д; Img44.jpg

 • - отримання консультацій, проведення нарад, оцінок віддаленого експерта (викладача), можливість дистанційної взаємодії;
 • - створення розподіленої спільноти користувачів, які ведуть спільну віртуальну навчальну діяльність;
 • - своєчасна неперервна доставка електронних навчальних матеріалів;
 • - стандартизація та сертифікація електронних навчальних матеріалів, технологій, дистанційних засобів навчання;
 • - формування та підвищення інформаційної культури всіх учасників навчального процесу;
 • - засвоєння, популяризація та передача інноваційних педагогічних технологій, підвищення ефективності діяльності педагогів;
 • - можливість розвивати навчальні Web-ресурси;
 • - можливість в будь-який час, з будь-якого місця одержувати сучасні знання;
 • - доступність одержання освіти особами з фізичними вадами

01666.jpg

Порівняння Е – learning з традиційною формою навчання дає можливість відзначити наступні переваги Е – learning:

-4-638.jpg

 1. 1. Значна можливість доступу – студенти, учні одержують можливість доступу через Інтернет до електронних курсів з любого місця, де є вихід у глобальну інформаційну мережу.
 2. 2. Більш низькі ціни на одержання навчально-методичної літератури через Інтернет.
 3. 3. Можливість розробки електронних курсів, які побудовані на модульній основі.
 4. 4. Гнучкість навчання – тривалість, послідовність вивчення навчального матеріалу, можливість самостійного вибору відповідно до власних можливостей та потреб.
 5. 5. Здійснення навчання на робочому місці, вдома, в дорозі з використанням мобільного Інтернету.

Фотозвіт

899.jpg 9000.jpg 911.jpg 992.jpg

Завдання 4

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи,
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

Модернізація ІТ-інфраструктури

 • Необхідно підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів

Садок забезпечений ІКТ на достатньому рівні. Всі інформаційні класи гарно облаштовані та укомплектовані всім необхідним. Садок частково потребує додаткового мультимедійного обладнання, а саме не вистачає

Смарт-дошок та проекторів.

Модернізувати ІТ-інфраструктуру можна ще так:

 • ☞ Накопичення, апробація та використання програмного забезпечення, технічних засобів, інформаційно-методичних матеріалів, які сприяють впровадженню комп’ютерних технологій;
 • ☞ Накопичення інформаційно-методичних матеріалів, апробація методик, які сприяють розвитку комунікативних компетенцій;
 • ☞ Підтримка діючого прикладного програмного забезпечення і функціонування локальної комп’ютерної мережі у дошкільному навчальному закладі;
 • ☞ Проведення практичних занять для педагогічних працівників садка щодо оволодіння навичками роботи з персональним комп’ютером та роботи в мережі Інтернет;
 • ☞ Проведення серії курсів та семінарів-практикумів для всіх категорій учасників навчально-виховного процесу з використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, розвитку комунікаційних здібностей;
 • ☞ Розробка засобів діагностики (таблиць, графіків, діаграм щодо розвитку освіти в садку тощо);
 • ☞ Формування баз даних дітей; ☞ Відслідковування результатів атестації педпрацівників;
 • ☞ Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі в Інтернет-конференціях;
 • ☞ Залучення учасників навчально-виховного процесу до участі у міжрегіональних та міжнародних інтернет-проектах.

Вихователь має опанувати такі компоненти:

 • ☆ Світоглядний компонент (Розуміння ролі ІКТ в освіті)
 • ☆ Технологічний компонент (Навчальна програма й оцінювання, та інформаційно-комунікаційні технології)
 • ☆ Організаційно-методичний компонент (Педагогіка, організація та керування)
 • ☆ Самоосвітній компонент

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

Завдання 5 Презентація результатів практики на Вікі-порталі.