Ковтун Ірина Олексіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика
База практики: СЗШ №128 (Дніпровський район, вул. Раїси Окіпної 6)

XG96A6VwUjE.jpg

               Зміст  
  
 1. Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
  1. 1. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.
  2. 1. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
  3. 1. Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)
 2. Завдання 2 Сайт
 3. Завдання 3 Тренінг
 4. Завдання 4 Методичні рекомендації


Завдання 1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ було проведено інтерв’ю з заступником керівника навчального процесу.

   Як Ви вважаєте, чи готовий український вчитель до впровадження інновацій в школі?

Мені часто кажуть те, що педагог не готовий. Але наші вчителі не бояться комп’ютерів, вони просто з ними ще недостатньо знайомі. Коли багато хто з них здобував освіту, комп’ютери майже не використовувались, а зараз вони з’явилися в усіх сферах життя. Якщо б у кожного вчителя в школі була сучасна техніка і швидкісний Інтернет, вони б із задоволенням ними користувалися.

   Чи потрібні нашій сучасній школі ІКТ-технології?

На мій погляд, сучасна освіта, як і всі ми, існує в умовах бурхливого розвитку. Тому цілком логічно, що інформаційні технології і, звичайно, ІКТ стрімко впроваджуються в освітній процес. Я вважаю, що це позитивні зрушення. Адже, при грамотному використанні, ІКТ дозволяють значним чином підвищити ефективність та якість навчання, за рахунок його індивідуалізації та інтенсифікації.

   Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу, його застосування?

Інформаційне середовище - засіб ефективної взаємодії всих учасників навчально-виховного процесу: учнів, вчителів, батьків. В нашій школі велика увага приділяється оптимізації інформаційного середовища. ІКТ успішно використовується при проведенні уроків, свят та інших заходів. Це користування різноманітними навчальними матеріалами, участь в офлайн та онлайн конференціях, семінарах, конкурсах. Це дистанційне навчання, що наразі є досить актуальним. Документація школи ведеться в електронному вигляді.

   Чи готові ви і надалі розвивати ІКТ?

Звичайно готові, адже сучасний світ неможливо уявити без ІКТ. Ми йдемо до того, щоб кожен клас був оснащений інтерактивними дошками, проекторами, мережею Інтернет. Прагнемо щоб кожен вчитель нашої школи був компетентний з питань ІКТ і розумів їх важливість використання в своїй педагогічній діяльності.


Анкета ІКТ вчителів

Анкету преглядати тут
Результати анкетування

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу

Апаратне забезпечення
Кожен клас обладнаний: комп*ютером для вчителя, Smart-дошкою та проектором, принтером, колонками, мережею інтернет
Програмне забезпечення
Microsoft office, Windows, Антивірусні програми
Завдання 2 Інформаційне забезпечення
Посилання на сайт школи, Посилання на Facebook
Завдання 3
Семінар
Завдання 4 Методичні рекомендації
Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору. Ця необхідність виникла перед сучасною школою за таких умов як: велике зростання інформаційних потоків; неможливість прийняття оптимальних управлінських рішень в сучасній ситуації під час стандартизації електронної обробки даних; робота школи на сучасному етапі вимагає оперативного аналізу ситуації для своєчасного коригування ситуації; вимоги організацій до подання нормативних документів, у тому числі й в електронному вигляді.
Рекомендації:
1.Сприяти розвитку єдиного інформаційного простору навчального закладу для забезпечення нової якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно – комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі.
2.Формувати інформаційну культуру учнів та педагогічних працівників, забезпечувати їх інформаційні потреби.
3.Інтенсифікувати навчання і виховання за рахунок використання інформаційно – комунікаційних технологій.
4.Удосконалювати інформаційно – методичне забезпечення навчально – виховного процесу.
5.Оптимізувати освітній менеджмент на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі.
6.Активізувати роботу шкільного web- сайту як єдиного освітньо – інформаційного середовища для популяризації кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережевих професійних об’єднань та функціонування закладу як відкритої системи.
7.Сприяти проходженню кожним педагогічним працівником навчання за дистанційним курсом «Сервіси Google у професійній діяльності вчителя».
8.Заохочувати педагогічних працівників до створення власного web – сайту чи блогу.
Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ інфраструктури:
1.Докупити необхідну кількість обладнання: комп'ютери, смарт-дошки та програмне забезпечення для цієї техніки.
2.Підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів (проводити для них тренінги, семінари та давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою).
Передумови успішного формування базової ІКТ-компетентності вчителів: сформованість достатнього рівня мотивації до інноваційної діяльності, пов'язаної із використанням ІКТ; наявність знань і світоглядних уявлень про функціонування ПК і дидактичні можливості ІКТ; використання Інтернету і цифрових освітніх ресурсів у педагогічній діяльності; володіння методичними основами підготовки наочних і дидактичних матеріалів із використанням засобів Microsoft Office.
Форми підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів: активна участь у семінарах різного рівня щодо застосування ІКТ у навчальній практиці; систематична участь у професійних конкурсах, онлайнових форумах і педрадах; постійне використання у педагогічній діяльності широкого спектру цифрових технологій та інструментів: текстових редакторів, програм обробки зображень та підготовки презентації!, табличних процесорів тощо; забезпечення використання Інтернет-ресурсів; формування банку навчальних завдань, виконуваних із активним використанням ІКТ; розробка проектів із використанням ІКТ.
Чинники, що заважають удосконаленню ІК-компетентності вчителів: недостатня обізнаність з новинками у сфері інформатизації перевантаження вчителів додатковими обов’язками і як наслідок брак часу на самоосвіту; мала кількість годин на вивчення предмету за допомогою ІКТ (брак технічної складової); низьких рівень підключення до високошвидкісного Інтернету; лінійна курсова модель підвищення кваліфікації вчителів (1 раз на 5 років) не відповідає сучасним темпам розвитку ІКТ та змінам у навчальних програмах з інформатики.