Ковальова Анастасія Ігорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Завдання 1.

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками. В результаті проведеного інтерв`ю з директором школи було зроблено висновки про те, що застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. У вітчизняній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.


Інтерв'ю з директором закладу з питань впровадження і

використання ІКТ

o Чи використовуються інформаційно-комунікаційні технології в вашому садочку? Звісно, досить давно інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності гімназії. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач школи є підготовка школярів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

o Що ви можете сказати про інформаційне середовище вашого закладу? Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу: дітей, вчителів, батьків. В нашому навчальному закладі приділяється велика увага оптимізації інформаційного середовища.

o Як саме використовують ІКТ в вашому садочку? ІКТ успішно використовують під час проведення уроків, різноманітних конкурсів, свят, інших заходів. Це і доступ до бібліотечних матеріалів, і користування різноманітними навчальними програмами, участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах, дистанційне навчання, створення власних презентацій. Різноманітні збори проводяться з використанням мультимедійної техніки. Адміністрація закладу документообіг веде в електронному вигляді. Вчителі використовують мультимедійний супровід на своїх уроках. o На вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вчителі? Достатній та високий рівень, так як розвитку і використанню ІКТ приділяється велика увага в нашій гімназії. Майже всі вчителі мають сертифікати різних курсів, семінарів, тренінгів присвячених використанню ІКТ. Наші вчителі прагнуть до високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, впровадження у своїй діяльності ІКТ.

o Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ? Так, звичайно. Адже сучасну українську школу не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, щоб кожен клас був забезпечений проекторами, інтерактивними дошками, комп'ютерами, доступом до мережі Інтернет тощо. Прагнемо, щоб кожен вчитель нашої гімназії був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти навчально-виховний процес на новий якісний рівень.

Анкет ІКТ політики освітнього закладу

Файл:Анкета.docx

Назва Кількість
Серверна система 1 Проекційно-лекційний комплекс 1
Проектори мультимедійні 50
Дошки інтерактивні 37
Екрани 14
Комп'ютери 60
Ноутбуки 87
БФП 58
Синтезатор "Ямаха" 1
Телевізори 2
Телевізори плазмові 33
Відеомагнітофони, DVD-плеєри 11
Музичний центр 18
Радіовузол -

Програмне забезпечення

Поки що в розробці електронний журнал "Єдина школа"

Microsoft Office 10, 16

Windows 10

Використовується програма SmartService
Антивірусні програми присутні

Інформаційно-освітнє середовище школи

Сайт школи http://scandy.kiev.ua/vizitka_materialne_zabezpechennja.html

Навчально-наукове забезпечення

  • Навчальні плани
  • Державні стандарти освіти
  • Методичні матеріали
  • Навчальні програми з усіх навчальних дисциплін
  • Освітні програми для 1-3, 4, 5-9, 10,11 класів
  • Підручники та навчальні посібники

Завдання 2.

Завдання на вибір.

Створення блогу

https://aikovalova.blogspot.com/

Завдання 3.

Провести семінар (тренінг) для співробітників / вчителів / вихователів з використання цифрових технологій в освіті або виступ на вченій раді / педраді щодо можливостей онлайн навчання.

Треніг «Сворення вікторин, дидактичних ігор та тестів у програмі Kahoot» ( Онлайн-зустріч з колегами на платформі Zoom)

Завдання 4.

Підготувати методичні рекомендації до:

  • проектування інформаційного освітнього середовища установи,
  • модернізації ІТ інфраструктури.
  • формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Методичні рекомендації можете прочитати тут

Завдання 5.

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.