Кацовець Олена Федорівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу

Завдання 1

ДНЗ №171
Місто Київ Вулиця Хрещатик, 25

Наша мальовнича будівля за адресою Хрещатик, 25
1. Інтерв’ю з керівником ЗДО

У закладі дошкільної освіти №171 було проведено інтерв'ю із директором Лідією Микитівною з питання "Впровадження і використання ІКТ У ЗДО"
Лідіє Микитівно, скажіть будь ласка, чи використовуються у Вашому закладі освіти інформаційно-комунікаційні технології?
- Звісно, інформаційно-комунікаційні технології успішно використовуються в діяльності нашого закладу. Можливості ІКТ безмежні, тому однією із першочергових завдань ЗДО є підготовка дошкільнят до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навичок самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.
Що ви можете сказати про інформаційне середовище Вашого закладу?
- Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії всіх учасників освітньо-виховного процесу: дітей, вихователів, батьків. У нашому закладі приділяється велика увага оптимізації інформаційного середовища. Сказати про інформаційне середовище нашого садочку можна багато, що конкретно цікавить Вас?
Як саме педагогічні працівники використовують ІКТ у освітній діяльності?
- ІКТ успішно використовують під час проведення занять, свят, інших заходів. Це і доступ до бібліотечних матеріалів, і користування різноманітними навчальними програмами, створення власних презентацій. Педагогічні наради проводяться з використанням мультимедійної техніки.
Лідіє Микитівно, на Вашу думку, який рівень використання ІКТ мають вихователі у ЗДО?
- На мою думку, вихователі мають достатній та високий рівень, так як розвитку і використанню ІКТ приділяється велика увага в нашому закладі.
Чи готові Ви й надалі розвивати ІКТ?
- Так, звичайно, адже сучасного українського садочку не можна уявити без інформаційно-комунікаційних технологій. Тому ми працюємо над тим, щоб кожна група була забезпечена комп'ютерами, доступом до мережі Інтернет. Прагнемо, щоб кожен вихователь нашого садочку був компетентний з питань ІКТ і розумів важливість їх використання в своїй професійній діяльності. Прагнемо підняти освітньо-виховний процес на новий якісний рівень.

2. Аналіз результатів анкетування серед вихователів на визначення ІК – компетентності

Зрозумівши, чи вихователі закладу компетентні у питанні інформаційно-комунікаційних технологіях, було проведено анкетування

Анкетування
Опитування колективу

Ознайомитись із анкетою та результатами відповідей можна скориставшись посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1Eg6TUxV69xriA9_pPISWakYX5dVk-5KcSM3RBgzNp4A/edit

Проаналізувавши результати опитування, було зроблено висновк, що працівники, які брали участь в опитуванні на 100% готові вчитися і впроваджувати ІКТ в освітній процес. Більшість із них давно використовують сучасні інформаційні технології в своїй професійній діяльності та прагнуть надалі удосконалювати і поглиблювати свої знання, вміння і навички.

3. Аналіз ІТ інфраструктури ЗДО

Програмне забезпечення:

 • Microsoft office
 • Сервіси Google

Навчально – методичне забезпечення:

 • Плани з освітньо – виховної роботи;
 • Програма «Дитина»
 • Навчальні посібники;
 • Методичні матеріали.


Завдання 2
У ЗДО було розроблено хмарне середовище для адміністративних працівників ЗДО також було надано доступ для всіх педагогічних працівників. У хмарному середовищі було створено папку загального користування із підбіркою матеріалів щодо використання інноваційних технологій у освітньому процесі для різновікової групи та ясельної групи.

Створене хмарне середовище, папки

Етап створення хмарного середовища для адміністрації ЗДО можна переглянути за посиланням:
https://docs.google.com/document/d/1u8EpJpVYTVSRq5UxvWf76b40jH_zT-UHpHQdwDI7RoU/edit


Завдання 3
У ЗДО було проведено семінар - практикум "Використання цифрових технологій в освітній діяльності"

Проведення тренінгу
Спілкування з колективом
Колектив

Мета: підвищення педагогічної компетенції співробітників в області застосування інформаційно-комунікаційних засобів в підготовці і проведенні освітньої діяльності.
Завдання:

 • актуалізувати і розширити уявлення педагогів про можливості використання ікт-засобів в педагогічній діяльності вихователя;
 • сприяти формуванню усвідомленого позитивного ставлення до використання ікт-засобів в своїй педагогічній діяльності;
 • сприяти засвоєння практичних навичок створення відеоматеріалів виходячи з освітніх потреб з використанням програм.

Плановані результати:

 • педагоги усвідомлюють необхідність використання ікт-засобів у своїй професійній діяльності;
 • бачать переваги їх використання в своїй роботі;
 • знають основні правила використання ікт-засобів в роботі з дітьми;
 • виявляють бажання включати в свою практичну діяльність і розробляти власні ікт-засоби;
 • володіють початковими навичками редагування та створення відеоматеріалів виходячи з освітніх потреб.


Форма роботи: семінар-практикум з елементами тренінгу, практична робота.

Фото проведеного тренінгу можна переглянути скориставшись посиланням: https://docs.google.com/document/d/1u8EpJpVYTVSRq5UxvWf76b40jH_zT-UHpHQdwDI7RoU/edit


Завдання 4

Методичні рекомендації

Керівнику ЗДО:

 • створити єдине інформаційне освітнє середовище ЗДО;
 • впровадити інформаційно-комунікаційні технології в управлінні ЗДО;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами

Педагогічним працівникам:

 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір ЗДО;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси

Модернізація ІТ інфраструктури ЗДО:
Заклад дошкльної освіти забезпечений ІКТ на достатньому рівні.Усі групи та клас гарно облаштовані та укомплектовані плазмовими телевізорами. Заклад частково потребує додаткового мультимедійного обладнання, а саме не вистачає Смарт-дошок та проекторів.

Формування ІК-компетентності вихователя:
Високий рівень інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентності) вихователя стає запорукою ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у закладі, та є одним з найважливіших показників успішності його діяльності і одночасно необхідною передумовою для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності.