Карпович Вікторія Олександрівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Карпович Вікторії Олександрівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

Інформація про садочок №274
 • Адреса: м. Київ, вулиця І.Миколайчука 15А
 • Район: Дніпровський
 • Телефон: +380445507022
 • Email: dnz-274@ukr.net

Дошкільний заклад освіти №274 функціонує з 1968 року, має ліцензію на здійснення освітньої діяльності за рівнем дошкільна освіта, внесений в Державний реєстр юридичних осіб.

 • Проектна потужність – 12 груп, 220 місць.
 • На даний час функціонує 11 вікових груп з них 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку. З них – 9 чергових груп.
 • ЗДО працює з 7:00 – 19:00

Кожна група має свій ігровий майданчик на якому є:

 • тіньовий навіс,
 • пісочниця,
 • столи,
 • лави.

У ЗДО є: музична зала, спортивна зала, кабінет психолога, кабінет музичного керівника, кабінет завідувача, методиста, завгоспа, комірника, 11 групових приміщень, медичний блок, харчоблок, пральня. ЗДО організовує освітній процес за такими пріорітетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, соціально-моральний, художньо-естетичний, логіко-математичний та інші. Немає додаткових послуг.

Технічне забезпечення:
 • ноутбук – 1,
 • комп’ютер -1,
 • принтер – 2,
 • wifi-роутер-1,
 • комп’ютера подарованих батьками - 2.
Програмне забезпечення:
 • Windows 10, Microsoft office (Word, PowerPoint, Excel, PowrPoint) ESET NOD32 Antivirus 10
Навчально-наукове забезпечення складається зі :
 • документації,
 • збірників,
 • дидактичних матеріалів.
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу.

 • Яку мету Ви ставите перед собою, впроваджуючи ІКТ?

- Метою є всебічний розвиток. Формування нового у розвитку вихователів. Полегшення роботи і мотивація інших – розвиватися. Відкриття, що можуть робити вихователі під час роботи з ІКТ – не тільки здивують їх, але й зможуть мотивувати їхніх колег.

 • Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми?

- У першу чергу – це підготовка до занять. Також у якості саморозвитку. Надзвичайно багато можливостей відкривається, якщо навчитись користуватись тим, що пропонується зараз сучасним суспільством і педагогікою.

 • Чи готові Ви й далі розвивати ІКТ?

- Так, звичайно

 • Що особисто можете зробити для цього?

- Без сумнівів організовувати цікаві семінари та пізнавальні лекції, практикуми.

ІК-компетентності новуково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування

Посилання на анкету (опитування для вихователів щодо впровадження ІКТ у ЗДО) : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjhe7NuuMZfg-yu8-qGJx8KSxvW4OGVg-oriPrDODOhpQfg/viewform?usp=sf_link

Щодо результатів опитування – більшість вихователів використовують такі прилади, як ноутбуки, мобільні телефони та планшети не лише для саморозвитку, але й для проведення занять, підготовки до них. Також, дані гаджети у 60% використовуються для того, щоб підтримувати комунікацію з батьками та між собою. Широко застосовуються покази пізнавальних мультфільмів.

Результати діагностики рівня ІКТ-компетентності педагогів


При аналізі результатів анкетування я виділила декілька груп вихователів:

 • Група 1 (знання ікт - нульове, мотивація відсутня) 4 % - в основному вихователі, що знаходяться у дорослому віці. Вони вважають, що висока якість навчання досягається традиційними формами навчання, не бачать необхідності у використанні ІКТ.
 • Група 2 (знання ікт - базове, мотивація - низька) 10 % - вихователі, що не бачать необхідності шукати щось нове в інтернеті, якщо це вже залишено колегами у журналах, книгах. Знають, що таке комп’ютер, як з ним працювати, але майже його не використовують.
 • Група 3 (знання ікт - низьке, мотивація - висока) 46 % - вихователям цієї групи інформаційно-комунікативні технології дозволяють розвивати індивідуальний стиль навчання і особистий професійний ріст, але немає уявлень про можливі форми впровадження їх у виховально-освітній процес.
 • Група 4 (знання ікт - базове, мотивація - висока) 40 % - у вихователів цієї групи існує безпосередній зв'язок між успішністю педагогічної діяльності та рівня ІКТ - компетентності педагога, тому є потреба у безперервному розвитку інформаційної культури. Готовність застосовувати нові технології у виховально-освітньому процесі визначило вибір форм управління підвищенням ІКТ - компетентності педагогів.

Для перших двох груп запропонувала б майстер-класи про застосування інформаційно-комп'ютерних технологій у виховально-освітньому процесі, спілкуванні та самоосвіті.

Для груп 3 і 4 запропонувала індивідуальний підхід у підвищенні кваліфікації, показ можливостей розвиту їхнього та дітей при рості знань у сфері ІКТ. Також порекомендувала б ходити на цікаві семінари-практикуми, де вони зможуть обмінювати знаннями та досвідом з іншими задля максимального розвитку ІКТ у всіх ЗДО.

Гугл-календар для співробітників, керівників
Приклад планування у календарі на один місяць
Семінар у ЗДО

Мною був проведений семінар, метою якого було детальніше ознайомити вихователів та керівництво з можливостями ІКТ. У зв'язку з тим, що СМАРТ дошки не було - на семінарі була лише теоретична частина, але не зважаючи на це, я постаралась донести всім про важливість впроваження ІКТ у навчання, про великі можливості та перспективи. Також, у процесі семінару була цікава дискусія щодо обраної теми. Вихователі обговорювали необхідність ІКТ, висловлювали свої думки. У процесі було виявлено, що багатьох дуже зацікавлює ця тема, але у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування ЗДО державою - поки що ми не можемо дозволити собі такої роскоші, як дуже обре оснащений ЗДО необхідними приладами для сучасного навчання з ІКТ.

Семінар карпович.jpg
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Можна виокремити три рівні комп’ютерної підготовки педагога: початковий, базовий і достатній.

Початковий рівень передбачає формування знань та вмінь на рівні користувача ІКТ: прийоми роботи з комп’ютером, основи роботи з текстовою та графічною інформацією, основи роботи в мережі Інтранет.
Базовий рівень передбачає формування вмінь використання ІКТ як ефективного засобу підвищення якості підготовки, а також для оцінки й аналізу навчальних досягнень студентів.
Достатній рівень слід будувати на основі базового рівня. Це передбачає такі додаткові вміння педагога: − інсталяцію системного та прикладного забезпечення; − використання апаратного забезпечення, мережних та Веб-технологій для спільної роботи в освітньому середовищі.

У підготовці педагогічних кадрів для роботи в ІОС слід дотримуватися таких дидактичних умов:

 • модульний принцип організації навчання ІКТ;
 • забезпечення диференційованого підходу в навчанні;
 • урахування особливостей навчання студентів і педагогів у побудові змісту і принципів реалізації системи підтримуючого навчання;
 • підвищення мотивації педагогів до вивчення і використання ІКТ у професійній діяльності. Важливим у складі компетентності педагога в галузі ІКТ є його методична компетентність, що передбачає наявність умінь використовувати свої технологічні компетенції для розробки навчальних програм, котрі передбачають системне та ефективне використання ІКТ у навчальному процесі. Формування базового та достатнього рівня комп’ютерної підготовки педагога може здійснюватися через курсову підготовку, різноманітні форми підвищення педагогічної майстерності в міжкурсовий період на базі навчального закладу.

Слід зауважити, що одержані знання, вміння та навички набудуть потреби, якщо в навчальному закладі функціонує ІОС. Створення сучасного ІОС навчального закладу передбачає:

 • проектування, монтаж та налагодження локальної мережі з виділеним сервером, що об’єднує всі комп’ютерні ресурси навчального закладу;
 • формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів; − створення єдиної інформаційної бази навчального закладу;
 • надання користувачам регламентованого доступу до інформації. Робота педагога в ІОС потребує модернізації системи методичної роботи навчального закладу, а для цього в навчальному закладі необхідно розробити програму неперервного підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів у галузі ІКТ, використання її у відповідності до професійних потреб і здібностей.

У процесі навчання в зв’язку з наявністю навчальної компоненти необхідно чітко дотримуватися психолого-педагогічних, методичних і технологічних рекомендацій. Основними вимогами до ІОС є наявність методики його використання в навчальному процесі, відбір навчальної інформації, взаємозв’язок з іншими засобами ІКТ, що входять у середовище. Інформаційні ресурси мають відповідати всім вимогам, що висуваються до традиційних навчальних видань. Ці вимоги будуються з урахуванням вікових особливостей студентів, забезпечують підвищення рівня мотивації до навчання, встановлюють вимоги до відображення інформації.


Праця викладача з навчальними ресурсами в ІОС будується за таким алгоритмом:

1. Аналіз результатів роботи з вивчення тематичних блоків студентами.

2. Визначення рівня засвоєння кожним студентом змісту навчального матеріалу з використання засобів ІКТ, які представлені в навчальному освітньому середовищі.

3. Вибір методики проведення навчальних занять з аналізом можливості використання інформаційних ресурсів.

4. Проведення порівняльного аналізу цілей і результатів вивчення студентами навчального матеріалу згідно з навчальною програмою відповідно до навчального плану.

5. Здійснення інтеграції навчальних матеріалів засобами ІКТ. Виходячи з цього, впровадження ІОС дає можливість його використання в якості: − засобу навчання; − інструмента пізнання; − засобу телекомунікації; − засобу розвитку особистості; − ефективного інструменту контролю та корекції результатів навчальної діяльності.


Метою успішної інформатизації навчального закладу є створення автоматизованої системи управління закладом, що об’єднує всі підструктури та ланки його діяльності та забезпечує:

 • створення єдиного інформаційного простору, розвиненої комунікативної інфраструктури;
 • створення та впровадження нових форм і методів управління навчальним закладом;
 • зменшення часу від одержання інформації до прийняття рішення;
 • впровадження єдиного стандарту роботи з електронними документами, доступності до них;
 • автоматизацію та підвищення ефективності роботи з педагогічними працівниками, підструктурами;
 • створення інфраструктури управління корпоративними знаннями.

Мережі Інтернет та Інтранет є засобами, що забезпечують доступ до інформаційних матеріалів, вимагають створення інфраструктури, котра дозволила б ефективне збереження, поповнення, управління інформаційними освітніми ресурсами. Створення та розвиток ІОС навчального закладу вносить суттєві фундаментальні зміни, завдячуючи яким кожний студент має змогу здійснювати неперервну освіту, одержує доступ до інформації, можливість співпраці, підвищення свого професійного рівня. Побудова інформаційного освітнього середовища навчального закладу, його використання в навчально-виховному процесі буде мати ефект за умови формування психологічної готовності педагогічних кадрів, адміністрації навчального закладу до діяльності з використанням єдиного інформаційного освітнього середовища, навчання педагогів, студентів та співробітників у роботі з інформаційними ресурсами середовища, організації, обміну досвідом, проведення конференцій з розробки та експлуатації середовища навчального закладу.

Використання ІОС навчального закладу відкриває значні можливості для використання нових підходів до навчання в освіті; вирівнює умови для всіх, забезпечуючи рівний доступ до навчальних матеріалів, використання високих технологій в освіті.


Модернізації ІТ інфраструктури

 • Оновлення ноутбуків
 • Придбання: кабелів HDMI, планшетних комп'ютерів impression, SMART Board
 • Збільшення радіусу дії wi-fi мережі
 • Оновлення програмного забезпечення

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Формування ІК- компетентності вихователів можливе через такі заходи як:

1. тестування на визначення точного рівня ІК-компетентності вихователя;

2. курси підвищення ІК-компетентності (за рівнями знань);

3. система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому процесі;

5. індивідуальні консультації за запитом;

6. система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у використанні ІКТ;

7. система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;

8. наради – семінари, тренінги;

9. система дистанційного навчання.

Створено презентацію до практики за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1yIiyzmMWMtyumpLbpRKPF-9JD4N1181S/view?usp=sharing


Або перегланути можна у файлі:Медіа:Презентація_виконання_практики.pptx