Зіміна Наталя Русланівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Завдання 1

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування. Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Посилання на анкету для вчителів тут

Посилання на результати інтерв'ю тут

Завдання 2

Завдання на вибір

Посилання на сайт-блог для вчителів початкових класів тут

Семінар (тренінг)

Я разом із командою однодумців провела тренінг для вчителів та адміністрації школи. Посилання на відео конференцію тут

Завдання 4

Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи

− організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;

− впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;

− створити електронні бази даних педагогічних кадрів;

− підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури

Підвищувати рівень ІКТ-компетентності вчителів:

- проводити для них тренінги, семінари;

- давати можливість проходити курси для удосконалення своїх вмінь та навичок роботи з комп'ютерною технікою.


Методичні рекомендації до формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

- застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;

- раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;

- будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;

- давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.