Захлівна Анна Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Виробнича практика зї спеціалізації: «Управління електронним навчанням».


База для проведення практики: Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Школа-дитячий садок "Паросток" №ШДС "Паросток".


Керівник: Февчук Наталія Миколаївна.

Адреса: м.Київ, вул. Западинська, 11

Район: Подільський.

Телефон:(044) 460-03-60.

Email: parostok-kiev@ukr.net

Сайт: parostok-kiev.ua
Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

 • Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу

На сьогоднішній день використання інформаційно-комунікаційних технологій в ЗДО - має важливу роль. Наприклад, можна створити батьківську групу месенджері або сайт садочка з актуальною інформацією та сторінки в соціальних мережах - це поліпшить зв'язок між закладом освіти і батьками. Нормативні документи, що регламентують упровадження ІКТ у діяльність ЗДО:

- Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства на 2007-2015 роки» від 9 січня 2007 року № 537^;

- Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року № 926/2010;

- Наказ МОН «Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах» від 2 грудня 2004 року № 903; - Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- комунікаційних технологій „Сто відсотків” на період до 2015 року» від 27 серпня 2010 року № 1822 - р. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - це сукупність програмних, технічних, комп'ютерних і комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів їхнього застосування для забезпечення високої ефективності й інформатизації освітнього процесу. Інформатизація освітнього закладу - це впровадження інформаційних технологій в усі напрями і види освітньої діяльності.

До основних цілей інформатизації належать:

- підвищення якості, доступності та гнучкості освіти;

- підвищення ефективності управління;

- формування інформаційної культури.

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу;


Інтерв’ю з керівником закладу.

 1. Посилання [[1]]
 • ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Посилання на анкету

 1. Посилання на анкету https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe39gtiBBOOi1nyifEePUxFXSujvu7otijM-zdHCJJ2tbtYIA/viewform

</gallery> </gallery> </gallery> Аналізуючи результати опитування педагогів можна зробити висновок, що більшість вихователів знають, що таке інформаційні-комунікативні технології та мають досвід використання. Педагоги закладу освічені в питанні розвитку і застосування ІКТ, знають у яких сферах діяльності можна застосовувати інформаційні технології, уявляють як можна пришвидшити і полегшити організаційні роботи, але приблизно 70% вихователів не задоволені присутнім в ДНЗ оснащенням. Їм не вистачає обладнання для впровадження ІКТ в освітній процес. Всі вихователі які прийняли участь в анкетуванні - готові навчатися. Для навчання педагогів більшість обрали форму роботи – семінар (37 %). Всі педагоги вміють користуватися комп’ютером, планшетом та телефоном. Усі члени колективу вважають впровадження ІКТ - пріоритетом розвитку освіти, та забезпечить удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти в закладах дошкільної освіти. Вихователів готові використовувати ІКТ в освітньому процесі, за наявності необхідного оснащення.


 • Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення).

Апаратне забезпечення

Ноутбук – 2;
ПК – 1;
Принтер – 2,
Проектор – 1,
Дошка для проектора - 1,
Wi-Fi-роутер – 2

Програмне забезпечення

Системне:

Пакет драйверів ПО;

- ОС Windows 7;

- ОС Windows 10;

- Браузер Chrome;

- Movavi Video Suite відеоредактор.

- Антивірус Dr.Web;

Створити е-ресурс та впровадити його в діяльність освітньої установи, відповідно до потреб закладу

Посилання на блог консультацій для батьків 
 1. Консультація [[2]]
 2. Консультація [[3]]
 3. Консультація[[4]]
 4. Консультація [[5]]
 5. Консультація [[6]]
 6. Консультація [[7]]

Семінар (тренінг)

Семінар на тему: "Хмарні технології в ЗДО "

 1. Посилання на презентацію до семінара [8]]

Методичні рекомендації

 • Модернізація ІТ інфраструктури


•Оновити програмне забезпечення.
• Здійснити оснащення групових кімнат інтерактивним обладнанням.
• Надати можливість доступу до мережі кожному працівнику
• Оновлення санітарно-гігієнічних вимог щодо ІКТ


 • Формування ІК- компетентності вихователів установи


• Навчати працівників працювати за комп'ютером з документацією
• Продовжити залучати вихователів використовувати ІКТ у роботі з дітьми.
• Надати можливість співробітникам відвідувати онлайн-курси, семінари та вебінари для ознайомлення працівників з роботою сучасних освітніх ресурсів, хмарними технологіями;
• Проведення тренінгів, круглих столів для удосконалення технічних умінь працівників у роботі з комп’ютерною технікою та використання ІКТ у роботі
• Проведення індивідуальних консультацій для подолання труднощів у використанні комп’ютерної техніки в роботі з документацією та у роботі з дітьми;
• Надати доступ до наукових публікацій
• Сприяти активному саморозвитку та самонавчанню педагогічних працівників