Дурицька Марія Борисівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика cтудентки Дурицької Марії Борисівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта». База практики

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.

Інтерв’ю з директором навчального закладу:

- Доброго дня! Яка мета впровадження ІКТ в вашому закладі?

- Доброго дня. На сьогоднішній день головна мета впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в закладі – підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності навчально-виховного процесу. На сьогоднішній день неможливо уявити навчальний процес у будь-якому освітньому закладі без використання інформаційних технологій і засобів навчання. Саме сучасні інформаційні технології зробили можливим доступ кожного фахівця до величезної кількості різних видів інформації. Застосування інформаційних технологій у системі управління освітою є особливо необхідним, оскільки саме управлінські рішення спроможні змінити всю систему в цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність системи освіти. З власного досвіду хочу відмітити, що впровадження ІКТ управлінську діяльність надає унікальні можливості для адміністрації закладу:

 • Ведення та оформлення внутрішньо-шкільної документації;
 • Створення та використання бази даних учителів та учнів;
 • Моніторинг діяльності вчителів;
 • Робота з електронними базами даних в Інтернеті, електронними бібліотеками;
 • Використання електронної пошти;
 • Налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами;
 • Створення рейтингів педагогічних працівників.

Як ви впроваджуєте ІКТ в школі?

– Одним з напрямків застосування ІКТ у нашій школі є використання мультимедійних засобів навчання, які дозволяють учням, педагогам, батькам спілкуватися з комп’ютером, використовуючи різноманітні, природні для себе середовища: графіку, звук, анімацію, відео.

Як особисто ви використовуєте ІКТ?

– Проведення засідань педради, методичної ради школи та інших заходів. Ми не уявляємо наш робочий процес без мультимедійних презентацій, у яких представлені результати психологічних тестувань і тренінгів, індивідуальний досвід учителів і багато іншого.


-Чого не вистачає для втілення для повномаштабного ІКТ у школі?

- Всі наші молоді вчителі є дуже творчими, креативними та прогресивними, і тому їм легше дається застосування ІКТ в освітньому процесі. Але вчителі з великим стажем роботи в цьому менш обізнані, і на даний час це є великою проблемою. Ми активно працюємо над підвищенням знань, умінь та навичок під час роботи з ІКТ. Та не для кого не секрет, що завжди є не достаток фінансування для втілення всіх потреб.

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Анкета для вчителів

Проаналізувавши відповіді анкети ми зробили такі висновки:

 • Більшість респондентів періодично використовують ІКТ в освітньому процесі та усвідомлюють переваги їх застосування.
 • У повсякденному житті всі респонденти користуються гаджетами та мають доступ до інтернету;
 • Більшість опитаних користується google аккаунтом і знайомі з багатьма його сервісами.

Колектив закладу займає активну позицію щодо розбудови його інформаційно-освітнього середовища.

Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

На даний час в школі:

 • два мультимедійних кабінети на базі електронної інтерактивної демонстраційно-навчальної дошки, електронного проектора, комп’ютерного модуля.
 • комп’ютеризована фізична лабораторія
 • клас, обладнаний нетбуками
 • в школі працюють комп'ютерні комплекси в кабінетах: фізики, географії, біології, хімії, керівників предметних кафедр, бібліотекаря
 • діють шість автоматизованих точок доступу wi-fi
 • школу обладнано системою цілодобового відео-спостереження
 • за допомогою шкільного інформаційного сервера всі комп'ютери об'єднані в локальну шкільну мережу, мають доступ один до одного та через оптоволоконну лінію до мережі Інтернет.

Це надає можливість вільного доступу вчителів та учнів школи до Інтернету з метою отримання результатів у навчальній та науково-дослідницькій діяльності

Програмне забезпечення навчального закладу

 • Операційна система Windows 10 ;
 • Антивірусна програма Avast;
 • Microsoft Office.

Інформаційно-освітнє забезпечення навчального закладу:

 • Офіційний сайт навчального закладу;
 • Сторінка школи в соціальній мережі Facebook.

Навчально-наукове забезпечення навчального закладу:

 • Сервіси Google;
 • Microsoft Оffice.

Завдання на вибір

Під час проходження практики була створена інстаграм сторінка школи, з прохання адміністрації та керівництва школи. Створена сторінка школи Screenshot 20201012-163457.jpg Screenshot 20201012-163504.jpg Screenshot 20201012-163510.jpg Изображение viber 2020-10-18 17-59-07.jpg Изображение viber 2020-10-18 17-59-08.jpg Изображение viber 2020-10-18 17-59-09.jpg Изображение viber 2020-10-18 17-59-071.jpg Изображение viber 2020-10-18 18-02-29.jpg Изображение viber 2020-10-18 18-02-31.jpg


Семінар-тренінг

Використання Google-сервісів Крім звичайного пошуку, Google про­понує ряд сервісів та інструментів для різ­них потреб. Більшість із них – веб-додатки, що вимагають від користувача тільки наяв­ності браузера, в якому вони працюють, і інтернет-підключення. Це дозволяє вико­ристовувати дані в будь-якій точці планети й не бути прив'язаним до одного комп'ютера. Переваги сервісів та інструментів Google – наявність централізованого схо­ви­ща даних і продуманий інтерфейс.

Хід заходу

1. Що таке сервіси GOOGLE

2. Пошук Google

3. Сайти Google

4. Карти Google

5. Блоги Blogger (blogspot)

6. YouTube - відеохостинг

7.Google Chrome – web-браузер

8.Gmail - електронна пошта від Google

Презентація до виступу

20201012 161200.jpg 20201012 161222.jpg

Методичні рекомендації

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності ЗНЗ.

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

1. Створення корпоративної пошти для педагогів, що дало б змогу адміністрації закладу швидко інформувати кожного про якусь термінову подію чи надсилати необхідну інформацію.

2. Створення сторінки, де б педагоги могли ділитися своїм досвідом один з одним. Туди можна буде викладати фото, презентації, текстові документи (все, що висвітлить їх діяльність).

3. Створення віртуального методичного кабінету, доступного для всіх співробітників закладу.

4. Налаштування мережевої інфраструктури закладу.

5.Співпраця педагогів, адміністрації закладу: створення особистих портфоліо, Е-бібліотеки, віртуального методичного кабінету, блогів керівника закладу, створення та зберігання документації закладу в електронному вигляді

6.Оптимізація комунікації між батьками та співробітниками закладу: розбудова сайту школи, створення груп для спілкування з батьками у месенджерах та/чи соціальних мережах, використання можливостей google сервісів як на рівні кожного класу окремо, так і на рівні ЗНЗ загалом

7.Активне впровадження ІКТ у роботі з дітьми: використання дидактичних ігор на базі ІКТ, дидактичних ігор з елементами ІКТ, відео та аудіозаписів на заняттях, відеозаписів та аудіозаписів для супроводження повсякденних рутин, презентацій, аудіоказок і т.д.

Модернізації ІТ інфраструктури

1. Оновлювати технічну базу закладу (закупівля новітньої техніки: комп’ютерів, SMART-board, програмного забезпечення і т.д.).

2. Підтримувати та оновлювати корпоративний сайт установи.

3. Спонукати педагогів використовувати новітні комп'ютерні технології в навчально-виховній діяльності.

4. Здійснювати розгорнутий моніторинг ефективності впровадження ІКТ в заклад освіти.

5. Розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси.

6. Забезпечення навчання педагогічного колективу для підвищення рівня знань по роботі з ІКТ.

Формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

1. Брати участь у різноманітних семінарах щодо застосування ІКТ у навчальній практиці.

2. Проведення індивідуальних консультацій за запитом.

3. Проведення майстер-класів, де вчителі матимуть змогу навчитись методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій.

4. Проведення тренінгів, на яких вчителі матимуть змогу практично попрацювати з новими сервісами.

5. Участь у вебінарах для обміну досвідом з іншими навчальними закладами щодо впровадження та використання ІКТ в навчально-виховній діяльності.

6. Проведення моніторингу ІТ-компетентності вчителів.

7. Відвідування спеціальних курсів з підвищення ІТ-компетентності педагогів.

Презентація виконання

Презентація результатів практики на Вікі-порталі.