Дрога Альона Михайлівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Дроги Альони Михайлівни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма: Педагогіка вищої школи).

1 Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками

Сучасний комп’ютер є потужним технічним засобом навчання, а ІКТ навчання – одними з найефективніших педагогічних технологій, уміле використання яких забезпечує інтенсифікацію навчального процесу. Сучасним викликом освіті є нагальна потреба в розроблюванні методик навчання з використанням ІКТ, оснащенні навчальних закладів відповідними технічними засобами, створенні віртуальних освітніх середовищ та в підготовці педагогічних працівників до застосування цих технологій у навчальному процесі. Законодавчі та нормативні документи з питань компютеризації системи освіти 1. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти : додаток до наказу МОН України від 21.06.2010 р. №614 2. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року : затверджено постановою Кабінету Міністрів від 13.04.2011 № 494 3. З Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. 4. Концепція впровадження медіа-освіти в Україні : схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 р., протокол № 1-7/6-150 5. Концепція пілотного Проекту «LearnIn – SMART навчання»: затверджено, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 № 812 6. Освітня галузь «Технології». Інформаційно-комунікаційний компонент : проект Концепції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, запропонований для громадського обговорення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 7. Перелік загальноосвітніх навчальних закладів, учасників проекту «LearnIn – SMART навчання» : затверджено, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 № 812 8. Постанова загальних зборів Національної академії педагогічних наук України : з питання «Інформатизація освіти в Україні:стан, проблеми, перспективи» (листопад 2011 р.) 9. Про впровадження пілотного проекту «LearnIn – SMART навчання» : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.07.2012 № 812 10. Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання для навчальних закладів системи загальної середньої освіти : наказ МОН України від 12.06.2009 № 507 11. Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси :наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 № 1060 12. Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп’ютерної техніки в загальноосвітніх навчальних закладах І,І-ІІ, І-ІІІ ступенів : наказ МОН України від 29.06.2010 р. № 637 13. Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2012 № 1/9–196. Щодо підготовки кадрів для ІТ-галузі : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2012 № 1/9–197

Для аналізу освітньої політики з питань впровадження ІКТ проінтерв"ювали з заступником директора з ІКТ Мельниченко Тетяною Олесандрівною .
Тетяно Олександрівно , Наскільки дсконало розробляється ІКт політика в нашому навчальному закладі . Досконалість ІКТ політики залежить від ресурсів, які має наш інститут чи напряму від організації та адміністрації навчального закладі.
Адміністрація закладу дуже сильно сприяє впровадження ІКт в навчальний процес університету . Це є і закупівля обладнання , і нові програмні забезпечення , висококваліфіковані співробітники , Адміністрація старається належним чином забезпечити роботу та впровадження ІКТ в навчальне середовише . Впрвадження та досконалість ІКТ політики залежить не лише від окремої якоїсь ланки , вона залежить від усього колективу разом , усієї команди університету .

Чи підвищують свою кваліфікацію викладачі університету ? Чи звертаються вони до вас за допомогою ? Чи існують якісь курси , платформи для навчання ІКТ компетенціям викладачів ? Чи відвідують такі курси викладачі нашого навчального навчального закладу?
Так звичайно , для того щоб іти в ногу з часом та з сучасними ІКТ потрібно відвідувати різні тренінги , курси , цікавитися літературою . Викладачі нашого навчального закладу відвідують ІКт модулі , займаються самоосвітою (неформальна освіта різні онлайн-курси)
Як сучасні ком'ютерні технології впливають на якість організації навчального процесу?
На сьогоднішній день вже не уявляємо своєї роботи без застосування сучасних інформаційних технологій. Кожен викладач нашого університету жодне заняття вже не проводить без залучення презентацій, тематичних мультфільмів (самостійно розроблених), дидактичних матеріал із застосуванням Smart тощо.
Як побудована ІТ інфраструктура в університеті ?
Це викладачі , системні адміністратори , заступники з ІКТ , Також це апаратне , технічне та інформаційне забезпечення .

ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників кафедри. Створення анкети. Проведення анкетування.

 

Для визначення ІКТ компетенції викладачів було створено та використано анкету [ > https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3yJOelpZU7iIcUV6f56OWVpeSGgTeZaAD9uzRYZbFh_pJ2g/viewform]. Протягом тижня працівники заповнювали анкету .

Аналіз результатів анкетування


Аналіз результатів тестування представлений за посиланням [ https://docs.google.com/document/d/1BWUcE08XgQ15imLfn2fcYGO0-TLrPXtu3KyYh9CbZ9Y/edit ] .
(https://docs.google.com/forms/d/1QgQAgRDyyYLU3I_uciC9_AwG1DEciQexy8huogQ6evY/edit#responses)

Нажаль, анкетування пройшли не всі члени кафедри. Однак, за отриманими результатати можна зробити наступні висновки:

 • Більшість викладачів не усвідомлює всього переліку складових ІТ-компетентності педагога;
 • Всі викладачі використовують ІКТ у професійній діяльності;
 • Більшість викладачів оцінили власний рівень ІТ-компетентності як середній, решта - високий;
 • Майже всі з опитаних викладачів охоче пройшли б курси підвищення рівня сформованості ІТ-компетентності.

1.4. Аналіз ІТ-інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)Управління ІТ:  Координація управління;  Пошук джерел фінансування;  Співпраця з партнерами. Відділ підтримки адміністративних процесів ВНЗ:  проектування, побудова, управління й підтримка інформаційної мережі університету (програмна частина);  установка й налаштування серверів;  антивірусний захист інформаційної системи;  розробка й супровід інформаційно-аналітичних систем;  консультації з питань проектування й розробки інформаційних систем; Проектування, розробка та підтримка програмних засобів навчального призначення; Технічний відділ:  Забезпечення учбового процесу технічними засобами навчання (встановлення обладнання відповідно до тематики занять та технічних вимог викладача, забезпечення своєчасного доступу студентів та викладачів у приміщення для проведення занять та інших заходів за розкладом, обмеження доступу у навчальні аудиторії сторонніх осіб).  Виконання роботи з обслуговування комп’ютерної, друкарсько-копіювальної, відео проекційної техніки у підрозділах університету та навчальних аудиторіях.  Проведення ремонтних та профілактичних робіт комп’ютерної, друкарсько-копіювальної, відео проекційної техніки.  Налагодження та технічне обслуговування локальної мережі, телефонного зв’язку та системи сигналізації університету.  Розробка різних інструктивних матеріалів користування системами сигналізації, телефонного зв’язку та ін.  Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм у навчальних комп'ютерних аудиторіях. деканати, кафедри:  Розробка навчально-методичного забезпечення;  Впровадження інформаційних технологій в освітнє середовище;  Створення дистанційних курсів. Апаратне Наявні 2 комп'ютерних класів, серверна, кабінет техніків. Програмне Програми для роботи та навчального процесу Протягом практики було проаналізовано саме ІТ-інфраструктуру кабінетів кафедри теорії та історії педагогіки та її завідувача.
Технічне забезпечення:

 • 3 комп'ютери на кафедрі та 1 у кабінеті завідувача;
 • 2 принтера (на два кабінети);
 • точка доступу до мережі;
 • маршрутизатор

Програмне забезпечення:

 • операційна система Windows 7;
 • антивірусна програма;
 • робота з документами в "Microsoft Office"

Навчально-наукове забезпечення складається з різноманітної документації, збірників, дидактичних матеріалів тощо.
Інформаційне забезпечення

1.5. Моніторинг та оцінювання освітньо-інформаційного середовища Університету Грінченка (для ПВШ)


Університет Грінченка – це успішний навчальний заклад, який впевнено посів своє місце в топ-десятці кращих київських вишів і є єдиним університетом, що належить територіальній громаді міста Києва. Тут навчаєтьcя більшe 8500 студeнтів зa 45 спеціальноcтями. Універcитет пpопонує чудовe пoєднання оcвітніх тpадицій і сучаcного, інноваційногo підxоду в підготoвці спеціаліcтів зa європейcькими стандаpтами.
Факультети і спеціальності: Університетський коледж Інститут філології Інститут журналістики Інститут мистецтв Інститут людини Педагогічний інститут Факультeт пpава і міжнародниx відноcин Факультет інформаційниx теxнологій і управління Історико-філософcький факультет Факультeт здоpов’я, рeабілітації тa рекрeації
Інфраструктура
Спортивний комплекс з басейном, тренажерними та спортивними залами. Понад 80 SMART – аудиторій. Wi-fi зони. Актові та хореографічні зали. Телестудія. Майстерні ювелірного мистецтва; кераміки. Сучасна бібліотека. Оцінювання освітньо-інформаційного середовища проходило за допомогою гугл-формс (анкетування). Відповідали студенти університету імені Бориса Грінченка. [ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW8m6pMKpmhfHktLCa00QUXlULQWWmzP2UXyGphDUvfDQn-Q/viewform ]

Результати анкетування : https://docs.google.com/forms/d/1N1C7G8dVZp00oSXGtLo11DVF0NRoBiRuUN5dJ21Z3rg/edit#responses

 == 2 Завдання на вибір == 

Гугл календар для співробітників
Для викладачів і працівників кафедри було створено календар [1], який буде нагадувати про події, що відбулись, будуть відбуватись у майбутньому. Також було запрошено більшість викладачів кафедри, та просто викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка відвідати важливі події у житті кафедри.

3 Семінар(тренінг)


План проведення тренінгу https://docs.google.com/document/d/1kXwjBOrKG_Y9fOXgAuorr2fFtyaXmOJmtrQ3u9kc1_g/edit#
Презентація https://docs.google.com/presentation/d/1Q_oTPHX4bOn6iszceaDMFWgYI4yP3YbrGwplxMQ4oyw/edit#slide=id.p1


4 Методичні рекомендації


Проектування інформаційного освітнього середовища:

-

* забезпечення комунікації всіх учасників робочого процесу;
* 
* - наявність великого обсягу цифрових освітніх ресурсів( програми ліцензовані , доступ до інтернету);
* 
* - доступність та відкритість результатів робочого для всіх учасників (успіхи співробітників ,об'єм виконаної роботи, задоволеність співробітників);
* 
* - моніторинг якості роботи в програмах (аналіз та формування звітності за результатами роботи);
* 
* - автоматизація процесів управління робочим процесом (формування розкладу, розподіл навантаження та формування планів на кожного співробітника);
* 
* - наявність та підтримка електронного документообігу;
* 
* - доступність всіх нормативних документів;
* 
* - використання програмного середовища, яке формує робочий інформаційний простір;
* 
* - наявність відібраної, безпечної та якісної інформації (захист компютерів від доступу до неякісної інформації).
* 
* 

Модернізація ІТ інфраструктури

-

* Оновлення компютерів компанії;
* 
* - Створення додаткового серверу для курсів для нових співробітників електронного навчання;
* 
* - Збільшення кількості робочих місць;
* 
* - Швидкісний інтернет ;
* 
* - Створення курсів для підвищення рівня знань працівників компанії по роботі з ІКТ;
* 

Формування ІК-компетентностей співробітників

-

* Проведення семінарів ,тренінгів щодо використання ІКТ;
* 
* - Проведення зустрічів з співробітниками інших компаній ,для переймання досвіду ;
* 
* - Оновлення літератури, робочих планів , методичних документів по застосуванню ІКТ;
* 
* - Участь в конкурсах, виставках ;

Модернізація ІТ-інфраструктури Київського університету імені Бориса Грінченка

 • операційна ефективність;програмний комплекс серверів і інструментів, які забезпечують світовий рівень керування ІТ-інфраструктурою, захисту даних і безпеки мережі;
 • електронне навчання, інструменти для творчості і технології для співпраці, що надає змогу студентам творити і надихати один одного, а такоє співпрацювати під час освітнього процесу в межах навчально закладу, держави та всього світу.
 • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • створити електронні бази даних студентського колективу;
 • Удосконалити модель ІОС навчального закладу.
 • абезпечити доступ до освітніх ресурсів і обміну інформацією для здійснення контактів і участі в проектах