Докиль Дар'я Олегівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Докиль Дар'ї Олегівни групи ПОм-1-16-2.0д другого освітнього (магістерського) рівня денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту з 20.11.2017р. до 10.12.2017р.

База для проведення практики: Чайківська ЗОШ І-ІІІ ст. (Житомирська область, с.Чайківка, вул. Лузанівська, 1) Коротко відомості про школу. Школа була заснована у 1967 році. Відділ освіти Радомишльської райдержадміністрації здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення. У навчальному закладі визначена українська мова навчання. Навчально-виховний процес здійснюється за профілем української філології. •Загальна кількість учнів – 56 •Загальна кількість класів – 11 Юридична адреса школи: 12250 с. Чайківка , Радомишльського району, Житомирської області, вул . Лузанівська 1. E-mail : chaycovka_1@ukr.net Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, на до профільну та профільну підготовку на ІІ та ІІІ ступенях навчання. ПРОБЛЕМНА ТЕМА ШКОЛИ: "Формування і розвиток компетентності випускника школи " ОСВІТНІ ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: •забезпечувати зміст освіти, що відповідає державному стандарту з усіх навчальних предметів та задовольняє потреби здібних та обдарованих дітей, базується на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях; •формувати і розвивати соціально активну, гуманістично спрямовану особистість зі свідомою громадянською позицією, готовою до професійного самовизначення, відповідальним ставленням до власного здоров’я як до найвищої цінності. З 2014 року школа бере участь у Всеукраїнському етапі математичного конкурсу "Кенгуру" ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД: В школі працює 14 педагогів, з них: •2 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію; •4 вчителів - першу; •3 вчителів – другу; •5 вчителів - спеціаліст. Педагогічні звання: •«Старший вчитель» – 1 вчитель; •«Вчитель–методист» – 1 вчителі;

Колектив


Інтерв’ю з керівником навчального закладу та його заступниками


Директор школи – Довгий Віктор Михайлович КРЕДО: «Освіта – найважливіше із земних благ, якщо вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно марна». З 2014 року школа починає впроваджувати використання ІКТ та медіа-освітніх технологій у навчально-виховному процесі, а також досліджувати їх вплив. У 2016 році діти 3 класу спробували свої сили в Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер». Змагання проводились у віковій групі «Бобреняточко».


 Заступник директора з виховної роботи –Байда Ірина Володимирівна           читає математику у старших класах. Познайомила з організацією методичної роботи вчителів початкових класів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Михайленко Людмила Василівна є учителем української мови і літератури та інформатики у 2 та 11 класах. розповіла про роль мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на уроках в початковій школі. "Інновації з використанням ІКТ" – це внесення нових методологій і стандартів у процес. Урок без ІКТ – це урок учорашнього дня». У відповідності з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти, школа працює за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів «Інформатика». Використовуються підручники М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька.Учителі залучають проектор, комп’ютери у програми свят, заходів, конкурсів та вікторин. Така робота проводиться в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримати нові знання, але й розвиває пізнавальну діяльність дітей. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) Апаратне забезпечення В школі працює кабінет інформатики, в якому функціонують сучасні комп'ютери , принтери та сканери. У школі є проектор і телевізор для використання в навчально–виховному процесі.


Програмне забезпечення Інформаційне забезпечення

7 НАЙКРАЩИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОНЛАЙН.pptx Методичні рекомендації щодо модернізації ІТ-інфраструктури школи Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях і дає змогу на рівні школи перевести управлінську, фінансову, навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для стандартизації всієї інформації. Сучасні школи застосовують сучасні інформаційні технології у навчанні дітей для: 1) уміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях; 2) набуття системи необхідних предметних знань для вирішення практичних завдань; 3) володіння навичками подолання стереотипів мислення; 4) розвитку здібностей до адаптації в інформаційному середовищі; 5) навчання бути конкурентно-спроможною особистістю; 6) уміння працювати з інформацією; 7) навчання бути комунікабельними в різних соціальних групах; 8) самостійного працювати над розвитком власного інтелекту та культури. Рекомендації: 1) приєднатись до служби Microsoft Live@edu для отримання у своє розпорядження потужної платформи, що має засоби контролю, забезпечує вищий рівень безпеки, а також надає інші потужні функції, необхідні для загальноосвітніх навчальних закладів; 2) практикувати програми і технології для підвищення продуктивності праці, підтримки навчального процесу і створення навчального вмісту: пошукова система, програми для роботи з поштою (Spamihilator, Foxmail), програма для синхронізації вмісту (PowerFolder, PureSync), програми для створення мультимедійного вмісту (Sparcol VideoScribe, GoAnimate); 3) опрацювати сайт навчального курсу shkola.org.ua, який розглядає онлайнове навчання – мультимедійні уроки з покроковими інструкціями. Основним недоліком використання комп‘ютерних технологій є зменшення безпосереднього спілкування учня з вчителем та з колективом, значні матеріальні затрати на комп‘ютеризацію навчальних закладів.