Довгошиєнко Наталія Валеріївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентів VІ курсу Довгошиєнко Наталії Валеріївна групи ДОм-2-19-1.4з заочної форми навчання.

Дошкільний навчальний заклад "Золотий ключик" знаходиться за адресою:

Наталія12.jpg

Житомирська область,

Коростенський район,

село Поліське,вул. Жмаченко 50 Б, 11555

тел.(04142) 9-03-87

Режим роботи: з 7:00 до 17:30

Наталія123.jpg


В ДНЗ "Золотий ключик" функціонує дві різновікові групи


Наталія009.jpg


Наталія07.jpg

Завдання 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками

Інтерв’ю з керівником ДНЗ "Золотий ключик" було проведено в програмі Meet.

-Чи володієте Ви навичками ІКТ?

Так,але на мою думку не на 100%.Потрібно ще вдосконалювати ці навички для того щоб було створено електронно інформаційно освітній простір навчання який забезпечить ефективну мережеву взаємодію між батьками й вихователями.


- Яким чином педагогічні працівники використовують ІКТ в роботі з дітьми?

Вихователі використовують готові програмні педагогічні засоби, власні презентації, електронні проекти, забезпечуючи мультимедійний супровід на заняттях. Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні засоби й дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процессу навчання. Це дає можливість не лише вивчати світ за допомогою текстів і зображень, а й створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюємо навчальний процес. Використання електронних засобів навчання дає вихователям необмежену творчу свободу. Вони можуть самостійно обирати план проведення заняття, добирати додаткові матеріали, складати, розробляти завдання для здійснення як індивідуального, так і диференційованого підходів до вихованців.

- Як Ви вважаєте, як ще можна використовувати ІКТ в ДНЗ?

ІКТ ефективно й успішно використовують під час проведення занять , різноманітних конкурсів, свят, інших виховних заходів. Стало традицією проводити батьківські збори з використанням мультимедійної техніки,в складний для країни час на карантині ми успішно освоїли програму ZOOM. Адміністрація дитячого садка весь документообіг веде в електронному вигляді. Вихователі оформлюють шкільну документацію, матеріали до конкурсів,занять, виховних заходів.

Photo 2020-10-14 15-21-32.jpg
Photo 2020-10-14 15-24-16.jpg
ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.

Для визначення ІК-компетентності працівників було проведено анкетування педагогічних працівників дошкільного закладу.

Наташа5.jpg


З анкетою можна ознайомитися за посиланням. https://forms.gle/C32xiDXurdLKmyHW7

Аналіз результатів анкетування.

Аналіз результатів можна побачити за посиланням. https://docs.google.com/document/d/1DQk7sqGqwvg2cSyKfeEG1r1C6eceyASeoIjt71St8-o/edit?usp=sharing

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення) ДНЗ«Золотий ключик»обладнений необхідним для роботи в сфері ІКТ.

Технічне забезпечення:

 • комп”ютер – 1 шт;
 • ноутбук – 2 шт;
 • інтерактивна дошка -2 шт;
 • принтер -3 шт;
 • ламінатор- 1шт.

Програмне забезпечення:

 • операційна система Windows 8;
 • антивірусна програма Avast Professional Edition;
 • робота з документами в Microsoft Office;
 • Wi-Fi.

Навчально-наукове забезпечення складається з :

 • документації,
 • збірників,
 • дидактичних матеріалів.

Завдання 2.Завдання на вибір

Мною було відредаговано сайт закладу освіти "Золотий ключик". Та створено вкладку адміністрація,установчі документи,а також оновлено сторінку та внесенні корективи в вкладку карантин. Сайт переглянути можна за посиланням. (https://stepanchyk1979.wixsite.com/zolotii-klyuchik)

Изображение viber 2020-10-19 19-54-39.jpg

Завдання 3. Семінар(тренінг)

Ми з колегою провели онлайн семінар-практикум "«Використання інформаційно – комунікаційних технологій в освітній роботі з дітьми в ДНЗ.Створюємо мультимедійні презентації» в програмі Meet. Також додаю посилання на презентацію https://docs.google.com/presentation/d/1GREPOtzMgcrfs76bIQmtz96ZAZMY53Plgk6I6vrcG9M/edit?usp=sharing


Наталія172.jpg
Наталія141.jpg

Завдання 4.Методичні рекомендації

Підготувати методичні рекомендації до:

 • проектування інформаційного освітнього середовища установи,
 • модернізації ІТ інфраструктури.
 • формування цифрової компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи

Для формування ІКТ-компетентності вихователів потрібно:

 • Проводити семінари і тренінги для вихователів.
 • Надавати вихователям можливості проходження курсів підвищення ІК-компетентності.
 • Мотивувати вихователів та показувати можливості використання сучасних технічних засобів в освіті.
 • Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.
 • Модернізація ІТ-інфраструктури

ІТ-забезпечення ДНЗ потребує модернізації.ДНЗ забезпечена ІКТ на середньому рівні. Потрібно облаштувати групи . Тому що інколи виникають труднощі та незручності під час проведення занять. Тому що, техніка закладу потребує діагностики . Формування ІК-компетентності вихователів потребує підготовки та вдосконалення навичок користування. ІК-компетентностність передбачає наявність у особистості здібності:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • будувати інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ;
 • давати оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.

Вважаємо, що використання методу проектів у роботі, є найбільш ефективним на сьогоднішній день для формування цілісної конкурентоспроможної особистості дошкільників. Одним з головних завдань дошкільної освіти сьогодні є підготовка дітей до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформаційної компетентності. Щоб сформувати інформаційну компетентність в дошкільників, вихователь і сам повинен володіти такою компетентністю, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості дитини .

Заходи, для того щоб покращити стан впровадження ІКТ в ДНЗ "Золотий ключик" потрібно провести ряд заходів, а зокрема: Збільшити на оновити програмне забезпечення. Провести навчання персоналу, щодо використаня хмарних технологій. Вихователю – методисту потрібно використовувати різні форми роботи з педагогами: тижні педагогічної майстерності; майстер – класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій; педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах. Шляхи підвищення кваліфікації для вихователів закладу освіти, зокрема засобами неформальної освіти: Онлайн платформа неформальної освіти створена з метою:

- сприяти інформованості щодо освітніх програм, які реалізуються в Україні;

- налагодження комунікації між бажаючими навчатися та освітніми інституціями;

- усвідомлення цінності та розвитку культури освіти впродовж життя;

- створення умов для всебічної реалізації потенціалу особистості (самоосвіти) та підвищення її соціальної, громадянської активності та відповідальності.


Завдання 5.Презентація виконання

Снимок.PNG