Даценко Дар'я Романівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук


Даценко Дар'я

Персональні дані

Прізвище, ім’я, по батькові

Даценко Дар'я Романівна

Рік вступу

2020

Спеціальність

011 Освітні, педагогічні науки

Тема наукового дослідження

Методика формування риторичної компетентності майбутніх журналістів у процесі вивчення мовознавчих дисциплін

Науковий керівник (ПІП, науковий ступінь, вчене звання)

Караман Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Інституту Філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Наукова-дослідницька діяльність

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН

Статті у закордонних виданнях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS

Участь у державних науково-дослідних проектах

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Грантові заявки

Міжнародне стажування

Академічна мобільність