Дарівник

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Дарівник, -ка, м. Даритель. Такъ называется и дарящій новобрачнымъ на свадьбѣ. МУЕ. ІІІ. 168.

Сучасні словники

За договором дарування одна сторона (дарівник) пере­дає безоплатно іншій стороні (обдарованому) майно у влас­ність. Дарівник повинен бути власником відчужуваного у такий спосіб майна. Цей договір є безоплатним, тому дарівник не вправі вимагати від обдарованої особи зустріч­них дій майнового характеру. Договір вважається укла­деним з моменту прийняття майна обдарованим.

Словник синонімів Караванського

дародавець

дарувальник

подаруйко

щедрий

Цікаві факти

В пункту 3 в основних документах, що стосуються розпорядження земельними ділянками та паями “Інші умови” Дарівник засвідчує, що зазначена земельна ділянка не подарована, не продана чи іншим чином відчужена третім особам, вільна від будь-яких претензій з боку третіх осіб, на неї не покладена відповідними державними органами заборона на відчуження. Усі витрати пов’язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією, покладено на Дарівника.

Медіа

Ілюстрації

Дарівник2017.jpg
Дарівник 7102.jpg