Гудова Світлана Анатоліївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Дошкільний навчальний заклад № 601 «Сонечко»
Адреса ул. Верховинна 17, Киев
Телефон 424-70-31
Працює з 7:00 до 19:00
Директор Одноколова Олена Володимирівна

В ЗДО № 601 працює 52 співробітників, 22 з них педагогічні працівники, 30 осіб - обслуговуючий та технічний персонал. Діяльність ЗДО направлена на реалізацію основних завдань дошкульної освіти : збереження та зміцненя фізичного здоров'я дітей, яке вирішується засобами харчування, загартовування, виконання фізичних вправ, дотримання режиму дня, а також формування особистості, розвиток творчих здібностей і нахилів, забезпеченя соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Заклад працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина». У дитячому садочку за проектом передбачено 11 групових осередків, на 270 дітей, розташованих на першому та другому поверхах. На першому поверсі є фызкультурна зала, кабінет медичної сестри та терапевтична кімната, кухня, пральня та технічні приміщення. На 2 поверсі кабінет психолога, музична зала, кабінет директора та вихователя методиста. На даний час в дошкільному закладі функціонує 11 груп з наповнюваність 311 дітей :

 • 2 групи раннього віку (3-й рік життя)
 • 3 групи молодшого дошкільного віку (4-й рік життя);
 • 3 групи середнього дошкільного віку(5-й рік життя);
 • 3 групи старшого дошкільного віку 6-го року життя.

У садочку функціонують 2 групи з додатковими послугами.

1.2Анкета для визначення рівня ІКТ-компетентності вихователів

Мною було проведено анкетування педагогів закладу з метою визначення рівня ІКТ - компетентності. https://docs.google.com/forms/d/1QjPZ-XYlmXSwAz2Z2cGEfsbm9hOW1ikPexwG4EUwocc/edit?usp=sharing Запитання анкети були направлені на вявлення рівня обізнаності та викоритання на практиці різнинх ІКТ техологій. За результатами https://docs.google.com/document/d/1nsIx2--5_cr_rpSvUIVLPXZ6XxDGqXYmrH-knvtq0jk/edit?usp=sharingанкетування педагогів можна зробити висновок, що більшість вихователів використовує лише інтернет ресурси як джерело інформації та для підготовки до заняття, компютер використовують для роботи у текстовому редакторі. Також, більшість вихователів навчилися використовувати ІКТ в роботі самостійно. Більшість педагогів активно користуються соціальними мережами. Позитивною стороною є те, що вони прагнуть вдосконалення своїх знань та навички з використання ІКТ в освіті.

1.3. Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення - принтер 4 шт. ( в каб. Завідувача і в методичному кабінеті та у двух групах);

 • сканери 2 шт. ( 1 в метод. кабінеті 1 в каб. завідувача);
 • компютер 4 шт.; (в кабінеті завідуючої, методиста, завгоспу та у групі)
 • WI-Fi роутер

Програмне забезпечення - операційна система Windows 7;

 • антивірусна програма Avast;
 • робота з документами в "Microsoft Office"

Інформаційне забезпечення

 • в даному ЗДО проводять роботу, направлену на покращення інформаційного забезпечення за допомогою таких методів та форм роботи:
 • проходження педагогами онлайн курсів з інформаційних технологій;
 • організація семінарів-практикумів з питань покращення інфраструктури;
 • заохочення нових ідей, спрямованих на покращення програмного та апаратного забезпечення та впровадження нових технологій в освітню систему;

В результаті аналізу ІТ-інфраструктури було виявлено деякі недоліки:

 • немає сайту дитячого закладу;
 • немає серверної кімнати;
 • застарілі ПК, які слабо працюють.

Методичні рекомендації щодо формування ІК компетентності вихователів

керівництву навчального закладу:створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;

 • організувати розумний і раціональний документообіг в межах однієї установи, впровадити інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
 • впровадити систему збирання, перероблення інформації з різних напрямів навчально-виховного процесу;
 • здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
 • створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
 • створити електронні бази даних студентського колективу;
 • підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів;
 • розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;

2) педагогічним працівникам:

 • організувати доступ до всієї нормативно-правової бази документів;
 • використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального закладу;
 • здійснювати самостійне навчання;
 • підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, вебінарах, майстер-класах та ін.;
 • упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних етапах традиційної системи навчання;
 • створювати Інтернет-заняття, інтегровані уроки;
 • розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати, використовувати медіатеки і т. ін.

ЗАДАННЯ 2

Створення Google Календар для оптимізації та організації робочого часу керівника закладу.У перспективі календар буде використовуватися для налагодження роботи педагогів та адміністрації, тобто клендар буде спільнийдля всіх співробітників.https://calendar.google.com/calendar/b/0?cid=c3ZldGEwMTk5N0BnbWFpbC5jb20

2.1 Розробка БЛОГУ для онлайн консультацій батькам

https://blogggrup.blogspot.com/

Завдання 3 Семінар (тренінг)

https://docs.google.com/document/d/1dfrTM0BIdgdVtLHgvGDNMK0u-XtPLLoeAvXaMw2_y7Q/edit?usp=sharing