Гудим Алла Геннадіївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гудим Алли Геннадіївни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».
База для проведення практики: ДНЗ №215 ім. Т. Лубенця (місто Київ, вулиця Урлівська, 3-Г)

ЗАВДАННЯ 1 Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ
ІТ інфраструктура ДНЗ: 9 персональних комп’ютерів, 3 принтер-сканерів, 7 телевізорів, 7 аудіо-програвачів, 1 інтерактивна дошка.
Застосування ІКТ для реалізації таких завдань:

 • робота з документацією
 • підготовка до занять
 • розробка презентацій для проведення семінарів, тренінгів, метод-об’єднань, тощо
 • спілкування з батьками
 • обмін новинами з життя ДНЗ
 • робота в освітній мережі


Засоби корпоративної комунікації:
E-mail: Veselka09@ukr.net
Телефонний додаток: Viber (https://www.viber.com/ru/)

Було створенно анкету для визначення рівня ІКТ компетентності вихователів.
Анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGbUVlXedCOu5BhL_rTKSnikJRBg-pKfBibRrkpjRaMoPl5Q/viewform

Аналіз результатів анкетування показав, що рівень ІКТ компетентності вихователів є різним.
58% - має високий рівень. Вони з легкістю володіють комп’ютерними технологіями, використовують їх у своїй роботі та в повсякденному житті.
40% - має середній рівень. Вміють користуватися деякими технологіями, але не використовують їх у своїй роботі. Мають труднощі у оволодінні новими ІКТ.
2% - має низький рівень. Взагалі не вміють користуватися технологіями.
Не дивлячись на все вище сказане, бажання вдосконалювати свої знання та навички присутні у всіх вихователів ДНЗ.

ЗАВДАННЯ 2 Створила блог "Зростаємо професійно. Використання ІКТ у навчально - виховному процесі"
Посилання на блог: https://allagudympraktika.blogspot.com

ЗАВДАННЯ 3
За результатами проведеного анкетування та опитування вихователів, а також в ході бесіди з керівником закладу та вихователем-методистом, вдалося відзначити ряд питань, які доцільно було б винести на семінар. Було вирішено провести семінар на тему "Онлайн - дошка Padlet".

ЗАВДАННЯ 4 Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до проектування інформаційного освітнього середовища установи:

 • − формування медіатеки та впровадження локальних мережних навчальних програмних комплексів;
 • − створення єдиної інформаційної бази навчального закладу;
 • - створення індивідуальних портфоліо керівництва та педагогів;
 • - оновлення віртуального методичного кабінету;
 • − надання користувачам регламентованого доступу до інформації.

Методичні рекомендації до модернізації ІТ інфраструктури:

 • − оновити технічну базу;
 • − створити умови для активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі;
 • − використовувати якісні джерела – Інтернет-адреси, наукову літературу про застосування ІКТ в дошкільній освіті;
 • − розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
 • − створити сайт ДНЗ.

Методичні рекомендації до формування ІК- компетентності співробітників, вчителів, вихователів установи:

 • − здійснити моніторинг на визначення рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками ДНЗ;
 • − проводити методичні заходи, семінари, тренінги щодо формування ІКТ-компетентності вихователів;
 • − проводити індивідуальні консультації;
 • − проводити заходи для педагогів ДНЗ щодо взаємодії з батьками шляхом використання Інтернет-технологій соціальних комунікацій;
 • − направити педагогів на курси підвищення кваліфікації;
 • − проводити систематичні практичні заняття для вихователів для підвищення знань в користуванні ІКТ.


ЗАВДАННЯ 5 Презентація
Файл:Виробнича практика Гудим А.Г. ДОм 2-17-2.0з.pptx