Гриценко Вікторія Миколаївна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Гриценко Вікторії Миколаївни VІ курсу Педагогічного інституту денної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Початкова освіта».

База практики: Комунальний навчальний заклад "Навчально виховний комплекс №141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва (дошкільний навчальний заклад - школа I ступеня - спеціалізована школа II ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та інформаційних технологій - технологічний ліцей)"

Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі

Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ

Щоб проаналізувати освітню політику закладу щодо питань впровадження ІКТ, було розроблено питання та проведено інтерв'ю із заступником директора з навчально виховної роботи, вчителем інформатики.

Питання
Інтерв’ю

ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу

Анкетування.

Результати анкетування свідчать, що вчителі початкових класів потребують більше можливостей для опанування інформаційно-комунікаціними технологіями. Мають проводитися тренінги, семінари, які допоможуть педагогам розширити свої знання, удосконалити навички використання ІКТ на уроках. Використання інформаційних технологій відкривають доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, надають абсолютно нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Серед основних причин, які не дозволяють вчителям використовувати ІКТ під час навчання, виділено такі:

 • не у всіх учнів є комп’ютер в домашньому користуванні;
 • у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету;
 • додаткові витрати часу на підготовку до уроку;
 • недостатньо знань, щодо можливостей ІКТ.

Аналіз ІТ інфраструктури навчального закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Апаратне забезпечення:

 • 270 комп'ютерів (з них 130 ноутбуків);
 • 4 сервера
 • 30 роутерів;
 • 40 камер відеоспостереження;
 • 15 принтерів;
 • обладнання для відеомонтажу;
 • обладнання для CISCO:
  • 9 роутерів;
  • 9 маршрутизаторів;
  • 9 брандмауерів.
 • 45 проекторів.

Програмне забезпечення:

Ліцензійне програмне забезпечення Windows 10, Office 16, Visual Studio, Autodesk 3D MAX, Solidworks,Archicad.

Інформаційне забезпечення:

Навчально-наукове забезпечення:

У навчальному закладі діють курси з кібербезпеки, мехатроніки та робототехніки, архітектурного та ландшафтного проектування, з інформаційних технологій в економіці та бізнесі, а також з проектування мобільних додатків та сайтів. По завершенню кожного з курсів учні отримують відповідний сертифікат про їх проходження. Також заклад співпрацює з мережевою академією Cisco та Microsoft IT Academy.

Блог

На допомогу вчителям початкових класів, було розроблено блог, в якому розміщена інформація щодо застосування певних сервісів. Кожного тижня вчителі мають змогу познайомитися з новим ресурсом, поставити питання стосовно користування цим сервісом та ознайомитися з його функціональними можливостями.

Блог

Семінар для вчителів початкової школи

ОрТш.jpg Гриценко77.jpg Гриценко11.jpg

Методичні рекомендації

Проектування інформаційного освітнього середовища установи

Інформаційне освітнє середовище – сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, а також політичні, економічні і культурні умови реалізації процесів інформатизації. Застосування комп’ютерних технологій у навчанні - це важлива умова досягнення цілей інформатизації освіти. Пріоритетом для розвитку системи освіти нині є впровадження сучасних ІКТ, котрі забезпечують доступ до мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості учнів щодо сприйняття складної інформації. Впровадження ІКТ здійснюється шляхом створення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності в залежності від конкретних потреб, використання можливостей Інтернет, упровадження гнучких технологій дистанційної освіти, видання електронних підручників тощо. Держава всебічно підтримує використання комп’ютерних технологій у системі оцінки знань, дистанційної освіти, сприяє забезпеченню навчальних закладів комп’ютерами, побудові міжвузівських інформаційно-освітніх мереж тощо.

Модернізація ІТ-інфраструктури

 • Необхідність підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів;
 • Використання хмарної платформи для обміну знанням, досвідом, рекомендаціями.

Формування ІК-компетентності вчителів початкових класів

Останнім часом, як окрему складову професійної компетентності педагога, виділяють ІК-компетентність. Вона передбачає наявність в особистості навичок:

 • застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
 • раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням;
 • стежити за результатами технологічної діяльності.
ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, використовувати найновітніші досягнення техніки в своїй професійній діяльності. Задля формування ІК-компетентності, вчителям потрібно:
 • Проходити відповідні семінари і тренінги;
 • Проходити курси підвищення ІК-компетентності;
 • Моніторити шляхи використання сучасних технічних засобів в освіті тощо.