Грама Тетяна Василівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук

Виробнича (за спеціалізацією «Управління електронним навчанням») практика студентки Грами Тетяни Василівни VІ курсу Педагогічного інституту заочної форми навчання освітній рівень: другий (магістерський) спеціальності «Дошкільна освіта».

  Заклад дошкільної освіти №311 (Дніпровського району)
       Санаторного типу

Для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від туберкульозу. Розташований за адресою м.Київ,вулиця Тампере 3-А;телефон (044)559-01-84 Завідувач(директор): Мельниченко Юлія Валеріївна. Закінчила Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова у 2000році та здобула вищу освіту за спеціалізацією " Дошкільне виховання ". Проектна потужність закладу- 6груп,розрахований на 110 дітей.Фактично виховується 107 дітей.

-Групи раннього віку- 24 дитини;
-Дошкільного віку- 83 дитини.

Заклад дошкільної освіти працює за гнучким режимом роботи,а саме: -3 групи з 12-годинним режимом перебування дітей; -2 групи з 14-годинним режимом перебування дітей; -1 група з цілодобовим режимом перебування дітей.

  Організація освітньої роботи в ЗДО здійснюється відповідно до Закону України " Про освіту "," Про дошкільну освіту ",
" Базового компонента дошкільної освіти ",за програмою " Дитина "у новій редакції,парціальними програмами.
 ЗАВДАННЯ 1

Моніторинг впровадження ІКТ в ЗДО №311 1.Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ в ЗДО №311 На сьогоднішній день ЗДО(ясла-садок)санаторного типу впевнено став на шлях впровадження у своїй діяльності сучасних ІКТ. Одним із вагомих кроків є розроблений перспективний план упровадження ІКТ за освітніми лініями у дитячому садку. Для реалізації інформаційно-комп'ютерних технологій в закладі широко застосовуються різні технічні засоби,інтернет ресурси,програмне забезпечення для здійснення таких основних напрямках діяльності закладу: -управлінська; -методична; -навчальна робота.

Працівники закладу систематично проходять навчання з використанням ІКТ,в тому числі це і самоосвіта працівників,організовані колективні навчання

під час проведення семінарів,тренінгів,педрад,майстер-класів,методоб'єднань,підвищення кваліфікації на базі електронного дистанційного навчання Київського університету імені Б.Грінченка. За останній час працівники дитячого садка були залучені до вебінарів. Дитячий садок має свою сторінку на Facebook та Viber групи.

 Для забезпечення управлінської діяльності та методичної роботи ЗДО №311 засобами ІКТ використовуються ліцензійні електронні програми та
інтернет ресурси,серед яких :

1.Засоби корпоративної комунікації E-mail 311dnz@ukr.net ; 2.Комп'ютерна програма для розрахунку,обліку та аналізу харчування у ЗДО " ЇЖАК ",яка впроваджена у 2017-2018н.р.; 3.Веб-портал електронного запису дітей до закладів дошкільної освіти міста Києва; 4.Педрада.Портал освітян України-електронні видання,каталоги,статті,публікації; 5.Коза Онлайн:Дошкільний заклад-веб-програма з готовими шаблонами документів для всіх фахівців ЗДО; 6.Офіційний сайт Дніпровського району.

https://www.facebook.com/311dnz/
http://www.uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=learn&cat_id=3&show=learn&search=&id=65
http://don.kievcity.gov.ua/content/zapys-do-dytyachogo-sadka.html
https://www.pedrada.com.ua/
https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/koza-onlain-dz/
http://www.uosvitydnr.gov.ua/
 2.ІКТ-компетентність вихователів ЗДО №311

За допомогою GOOGLE "Форми " була розроблена Анкета для опитування вихователів дошкільного закладу,щодо їх компетентності у сфері ІКТ.

 https://docs.google.com/forms/d/16AhpKlJoFYmYMTT3kCGrYdEHC9GCH3aVvnOmvMVhEUo/edit#responses Отримані результати опитування свідчать про те,що рівень ІКТ-компетентності вихователів є достатнім.Працівники добре вміють користуватися 

технічними засобами,які не використовують у повній мірі,через недостатню матеріальну забезпеченість. Длля цього використовують програми Microsoft Office,зокрема PowerPoit,Excel,Word. Більшість вихователів має бажання навчатися нового,приймати участь у навчаннях чи майстер-класах,підвищити рівень своєїкваліфікації. Отже,зробимо висновки,що дошкільний заклад прийнявши до уваги такого виду опитування працівників,поставив за мету впровадження ІКТ технології у роботу вихователів та модернізацію ІТ-інфраструктури закладу.

3.Іт-інфраструктура Закладу дошкільної освіти №311
 У дошкільному закладі функціонує 1 комп'ютер,3 ноутбуки у щоденному використанні завідуючої(директора),музичного керівника,

вихователя-методиста,завгоспа,психолога.

Всі комп'ютери оснащені необхідною програмою.Вихователі для проведення занять періодично використовують планшети,мобільні телефони для 

індивідуальної та групової роботи в групах. В закладі працюють 2-багатофункціональних пристрої та 2 ксерокси. Інтернет в закладі розповсюджується як провідними мережами,так і за допомогою WIFI роутера. Музична зала не оснащена мультимедійною дошкою,проектором,акустичною системою.Для проведення занять,розваг,свят позичаємо у колег з іншого дитячого садка.В музичній залі використовуємо музичний центр та ноутбук,де дітки розучують та співають пісні,танці. У деяких групах використовують DVD-програвачі,за допомогою яких проводяться:вільна година,розваги,слухання пісень,казок.Також у групах є магнітофони.

В дошкільному закладі у кабінеті вихователя-методиста зберігається фонотека з дисками і записами музики та казок.
ЗАВДАННЯ 2.
Перед тим,як виконати завдання зі створення одного із запропонованих інтернет ресурсів для ЗДО,та порадившись із керівником закладу,що саме для їх

діяльності було б корисним та необхідним,зійшлися на тому,щоб створити гугл-календар для працівників на якому буде розміщена цікава інформація щодо освітньо-виховного процесу,новини,оголошення,події та інше.

 https://calendar.google.com/calendar/b/1/r/month/2018/11/1?tab=mc
 ЗАВДАННЯ 3. 
 Проведення семінару,доповіді для вихователів з використанням ІКТ.

Запровадження комп’ютерних технологій та використання мультимедійних презентацій у роботі як засобів формування пізнавальної компетентності дошкільника.

В сучасній системі освіти вивчення інформаційних технологій займає особливе місце. Адже, використовувати ці технології у навчальній, виховній, виробничій діяльності - одна із найважливіших складових інформаційної культури людини. У сучасних дошкільних навчальних закладах відбувається активне впровадження інноваційних технологій, які істотно змінюють та вдосконалюють освітній процес, його зміст, організацію та навіть характер діяльності педагогів.

Все частіше батьки купують комп’ютер для своїх дітей як помічника у їх навчальній діяльності. Але не завжди те, на що розраховують батьки, реалізовується. Найчастіше комп’ютер стає засобом для перегляду відеофільмів, прослуховування музики, спілкування у соціальній мережі чи гри. А ось тут і відображається зворотній бік медалі: діти стають дратівливими, не вміють спілкуватися з реальними друзями, переоцінюють свої можливості; криваві комп’ютерні ігри формують жорстокість, агресивність, переростають в ігрову залежність. Чи не можна, скажiмо, модифікувати поняття гри в інформатиці. Гра багатогранна. Вона може виховувати, розважати, соціалізувати. Але історично одна з головних її задач – навчання. З моменту свого виникнення гра постає основною формою відтворення реальних життєвих ситуацій, сприяє виробленню необхідних людських рис, якостей, навичок. Тому правильне використання комп’ютера дитиною є першочерговим завданням для формування всебічно розвиненої особистості, яка могла б орієнтуватися в світовому інформаційному просторі, представити свої інтереси, реалізувати себе. Такі вміння в сучасному суспільстві необхідні для будь-якого активного його члена. Однією з оригінальних методик, яку використовують у своїй роботі педагоги є мультимедійні презентації. Всі діти полюбляють дивитись мультики, фільми, слухати музику. Вся послідовність текстової, графічної, звукової, відеоінформації називаються мультимедіа. Найчастіше мультимедійні продукти покликані заповнити дозвілля дітей, розважити, емоційно організувати вільний час. Але засоби мультимедіа можуть допомогти не тільки розважатися. Діти можуть їх використати для навчання, створення відеосюжетів про себе і своїх друзів, демонструвати свої колекції та спортивні досягнення, проявити себе як сценарист, режисер, художник і вимогливий глядач. Все це сприяє розвитку творчої уяви дитини, формуванню її світогляду, створює підгрунтя для самовираження і соціалізації, забезпечує її всебічний розвиток.

Комп'ютер - могутній засіб навчання та саморозвитку малюка! 

Повсюдне поширення комп'ютерної техніки та пов'язаних з нею інформаційних технологій вимагає від сучасних педагогів і батьків бути компетентними у використанні нових форм та засобів виховання, навчання та розвитку дітей. Одним з інноваційних засобів, яке активно використовується в роботі, є мультимедійні дитячі презентації для дошкільнят.

Здатність комп'ютера відтворювати інформацію одночасно у вигляді тексту, графічного зображення, звуку, мови, відео, запам'ятовувати і з величезною швидкістю обробляти дані дозволяє фахівцям створювати для дітей мультимедійні презентації, електронні дитячі книги та енциклопедії . 

Основоположником перших презентацій для дітей став Глен Доман, який є автором методики, що дозволяє виховати дитину-вундеркінда. Основна ідея цієї методики полягає в наступному: батькам дитини, починаючи з самого його народження, пропонується показувати йому картинки із зображенням об'єктів і явищ навколишньої дійсності, а також яскраво, емоційно і детально описувати те, що там намальовано.

Які ж можливості в навчанні дошкільнят таять у собі мультимедійні презентації? 
На відміну від звичайних засобів навчання медіатехнології значно розширюють можливості батьків у сфері раннього розвитку, сприяють успішній реалізації інтелектуальних і творчих здібностей дитини; дозволяють не тільки наситити його великою кількістю готових, суворо відібраних, відповідним чином організованих знань, але й, що дуже актуально в ранньому дитинстві - вчать самостійно здобувати нові знання. 

Дитяча комп'ютерна презентація дозволяє вирішити такі завдання:  збагатити уявлення дитини про характерні властивості об'єктів живої і неживої природи, соціальних явищах;  розвинути граматичний лад і лексичну бік мови, накопичити активний і пасивний словник, уточнити правильну вимову;  розвинути пізнавальну сферу, моральні властивості, естетичні оцінки і судження і т.д. Поряд з реалізацією низки розвиваючих завдань, комп'ютерна презентація є досить зручним засобом навчання.

По-перше, дорослий може її модифікувати відповідно до віку дитини і тих цілей, які він переслідує на кожному етапі роботи з ним.
По-друге, презентацію не можна порвати, забруднити і зіпсувати. 

По-третє, вона естетична, так як представлена на ній інформація (візуальна і аудиальна) характеризується загальним стилем і високою якістю виконання (на відміну від зображень, вирізаних з різних книг, журналів і наклеєних на альбомні листи або картон).

«Презентація - це - навчальний міні-мультик, це електронна звукова книжка з красивими картинками, це посібник для мам, що дає можливість розповісти своїй дитині про навколишній світ так, як вона сама його бачить, не виходячи з дому і не літаючи в далекі країни ».
У порівнянні з традиційними формами навчання дошкільнят мультимедійні презентації мають ряд переваг: 
1. Презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам; формує у малюків систему думок-образів. 
Маленького чомучки цікавить маса речей: з ранку до вечора питання немов сиплються з нього. Як пояснити, зрозуміло розповісти і не відштовхнути, не погасити дитячу допитливість і допитливість розуму? 
Доросла людина принципово відрізняється від малюка: щоб щось зрозуміти, йому достатньо прослухати усне пояснення, і розвинене словесно - логічне мислення зробить свою справу. 
Приказка «краще один раз побачити, ніж сто разів почути», перш за все, про маленьку дитину. Саме їй, з її наочно-образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкту. 
Мультимедійні презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як систему яскравих образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. У цьому випадку задіюються різні канали сприйняття, що дозволяє закласти інформацію не тільки в фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять дітей. 
2. Комп'ютер дозволяє моделювати такі життєві ситуації, які не можна або складно побачити в повсякденному житті. 
Наприклад, як показати дитині процес запуску ракети або технологію виробництва паперу? 
3. Можливості комп'ютера дозволяють збільшити обсяг пропонованого для ознайомлення матеріалу. Багато мам відзначають, що при цьому значно зростає інтерес дітей до знань, підвищується рівень пізнавальних можливостей. 
4. Всі батьки помічають, як подобається дітям багаторазово питати про одне й те ж, читати «по сто разів» одну і ту ж казку. Але не треба дратуватися: у дошкільнят один і той же програмний матеріал повинен повторюватися багато разів! 
Улюблену презентацію дитина може запускати сама, стільки разів, скільки їй заманеться, може повторювати слідом за автором слова, вивчаючи їх напам'ять; дивувати дорослих обсягом знань, отриманих самостійно. 
5. Використання нових незвичних прийомів пояснення і закріплення, тим більше в ігровій формі, підвищує мимовільну увагу дітей, допомагає розвинути довільну увагу. 
6. Освоюючи дитячі електронні енциклопедії, дошколята активні. За рахунок високої динаміки ефективно проходить засвоєння матеріалу, тренується пам'ять, активно поповнюється словниковий запас, розвивається уява і творчі здібності. 

Навчальні ігри - презентації Окремо хотілося б розповісти про комп'ютерні навчальні ігри, які виконані у вигляді перезентації у програмі Microsoft PowerPoint.  Пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей величезний інтерес; руху, звук, анімація надовго привертає увагу дитини;  Проблемні завдання, заохочення дитини при їх правильному вирішенні самим комп'ютером є стимулом пізнавальної активності дітей;  Дитина сама регулює темп і кількість розв'язуваних ігрових навчальних завдань;  У процесі своєї діяльності за комп'ютером дошкільник набуває впевненості в собі, в тому, що він може багато чого;  Комп'ютер дуже" терплячий ", ніколи не лає дитину за помилки, а чекає, поки він сам виправить їх.  Ігрові навчальні програми привчають дошкільника до самостійності, розвивають навички самоконтролю.  Маленькі діти потребують великої допомоги батьків при виконанні завдань і покрокового підтвердження своїх дій, а автоматизований контроль бере цю функцію на себе, звільняє маму.

Збереження здоров'я дітей при роботі з комп'ютером.

Говорячи про використання комп'ютера дітьми дошкільного віку, постає питання про збереження здоров'я і зору. Питання про "засижування" за комп'ютером актуальне. Розумно зробити обмеження занять із ПК за часом - 10-15 хвилин. 
Дитина, яка нормально розвивається в цьому віці повинна рухатися 50 - 60% від часу неспання! Пам'ятайте про це! 

Використання комп'ютера - ще одна сфера, де можна успішно поєднувати отримання корисних знань з розвитком інтелектуальних і творчих здібностей .

Застосування навчальних мультимедійних презентацій дозволяє підвищити ефективність процесу навчання і розвитку дитини, відкриває нові можливості утворення, постійно підтримує батьків у стані творчого пошуку. 
	Найпростіші короткі презентації (не більше 2-4 хвилин), на яких представлені яскраві іграшки, рухомі об'єкти, послідовність подій з казки, можна використовувати вже в роботі з дітьми дитячого віку (але не раніше 6-7 місяців ).
Поступово час пред'явлення слайдів може бути збільшено до 15 хвилин (тільки для старших дошкільнят).

Використання мультимедійних проектів в сучасному закладі Мультимедійні технології поки не знайшли широкого застосування в дошкільній освіті, хоча вони мають переваги перед традиційним заняттям. Мультимедіа припускає одночасне використання різних форм представлення інформації: аудіо- відеозображення, анімацію тексту. Таким чином, впливаючи і через слуховий, і через зоровий канал, мультимедіа створює умови для отримання і засвоєння інформації.

 У дошкільному закладі мультимедійні технології застосуються у вигляді слайд-фільмів і презентацій. 
  Великий плюс мультимедійніх презентацій полягає в можливості дистанційного навчання батьків. Батьки хотіли би вдома займатися розвитком своїх дітей. Однак часто не знають, чим саме займатися з дитиною, або роблять це методично неграмотно. Цю проблему вихователі можуть вирішити, пропонуючи батькам диски з заняттями для закріплення того ж матеріалу вдома. Таким шляхом, дитина, яка пропустила з різних причин велику кількість занять, може отримувати необхідні знання вдома. 
 Тематика презентацій різноманітна: заняття з логіко-математичного розвитку, знайомство з природою, правила безпечної поведінки вдома і на вулиці, заняття з розвитку мовлення, корекційна робота.

Існують зовсім різні дитячі комп'ютерні презентації. Їх змістовне наповнення і технічне оформлення залежить від рівня підготовки батьків у використанні персонального комп'ютера і інстальованого програмного забезпечення. Так, абсолютно не важко підготувати презентацію по ознайомленню дитини з тваринами та звірами. Для цього завантажуються зображення цих тварин, місця їх проживання, вживана їжа, а також підбираються їхні голоси.

Шляхом натискання на зображення конкретної тварини, можлива активізація видаваних ними звуків, здійснення елементарної класифікації за лексичним тем і т.д. Ще можна підготувати презентацію, спрямовану на навчання дитини проголошенню різних звуків.
Наприклад, для закріплення в мові звуку [р] доцільно відобразити на слайді профіль проголошення цього звуку (схематичне зображення становища губ, зубів, мови, голосових складок), картинки із зображенням навколишніх об'єктів і явищ, у назві яких є цей звук, прописати слова, в яких потрібно визначити місце розташування досліджуваного звуку та ін
 Практика показала, що за умови систематичного використання в мультимедійних презентацій у поєднанні з традиційними методами навчання, ефективність роботи з розвитку пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку значно підвищується.
Про ефективність говорять наступні позитивні фактори:

 діти краще сприймають матеріал, що вивчається за рахунок того, що презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам, які не вміють читати і писати;  у вихованців підвищується мотивація до роботи на занятті за рахунок привабливості комп'ютера і мультимедійних ефектів. Руху, звук, мультиплікація надовго привертають увагу дітей;  отримані знання залишаються в пам'яті на більш довгий термін і легше відновлюються для застосування на практиці після короткого повторення;  презентації дозволяють моделювати такі життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті (політ ракети або супутника, перетворення лялечки на метелика і т. д.).

Рекомендації для педагогів щодо використання мультимедійних презентацій на заняттях.

1. Презентація рідко обходиться без засобів наочності. Їхнє завдання - надати виступу переконливість. Правильне використання цих засобів значно пожвавить презентацію та зафіксує матеріал у пам'яті.
2. Засоби наочності бажано застосовувати тільки тоді, коли вони можуть посилити вплив висловлювання.
3. При демонстрації слайдів і зверненні до аудиторії найкраще стояти ліворуч від екрану (якщо дивитися з залу). У силу того що ми читаємо зліва направо, спочатку слухачі будуть дивитися на педагога, а потім переведуть погляд направо на екран, де представлена більш докладна інформація.
4. Педагог буде виглядати природно, якщо розташується під невеликим кутом до дитячої аудиторії. Можна зайняти більш "сильну" позицію, повністю розвернувшись лицем до дошкільнят.
5. Швидко подивившись на зображення (предмет), можна жестом лівої руки привернути до нього увагу аудиторії. Жест повинен бути дуже коротким. Потім слід знову повернутися і звернутися до аудиторії.
6. При тимчасовому виключенні проекційного обладнання або перерві в показі слайдів бажано переміститися в центр кабінету і продовжити презентацію.
7. Якщо використовувати засоби наочності більше не передбачається, рекомендується встати впівоберта до дітей зліва від устаткування і продовжити заняття.
8. Не слід:
- Говорити, повернувшись спиною до дітей;
- Читати конспект заняття;
- Загороджувати демонстроване зображення;
- Допускати, щоб використовуваний засіб відігравало головну роль в презентації;
- Видавати роздатковий матеріал під час презентації.

За допомогою чого дивитися файли презентацій?

Для перегляду файлів-перезентацію (*. ppt) необхідна програма Microsoft PowerPoint з пакету Microsoft Office. 
	Підібрані електронні книги та енциклопедії дозволяють вирішувати поставлені програмою завдання, а значить, систематично і цілеспрямовано готувати дитину до школи.
Де знайти якісні мультимедійні презентації? 
Мережа Інтернет несе величезний потенціал освітніх послуг. Пошукові системи мережі Інтернет надають батькам можливість знайти та відібрати практично будь-який матеріал з питань раннього розвитку і навчання. Важливо, щоб електронні навчальні посібники були призначені спеціально для дітей дошкільного віку. 

Підібрати готові презентації можна в інтернеті. Досить широкий спектр розвиваючих комп'ютерних презентацій для дітей представлений на сайті viki.rdf.ru.

Однак, слід пам'ятати, що кожен малюк індивідуальний, тому розроблений матеріал повинен бути адаптований під його особливості, потреби і бажання. Можна також використовувати дитячі презентації для дошкільнят із власними фотографіями, які легко зробити самим батькам

Існує ряд сайтів, де викладаються якісні, професійно виконані дитячі презентації, створена Велика Бібліотека Електронних книг для дітей. Більшість презентацій були виконані мамами для власних дітей. Деякі творчі натури, захоплюючись процесом створення мультимедійної презентації, перетворюють його в хобі не тільки для себе, але й для своєї дитини. Упровадження цієї інноваційної форми роботи в освітній процес потребує від педагога певної підготовки та вміння нестандартно підходити до розроблення й проведення занять. Педагогічний працівник має бути готовим до саморозвитку в собі якостей творчої особистості, мати бажання вдосконалювати свою діяльність, навички роботи з інноваційними технологіями.

Ресурси інтернет:

1. Бартенєва Т. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку та навчання дошкільнят 
2. Рябцева О. В. Використання медіатехнологій в освітньому процесі ДОП. 
3. Ільюшонок Н. Н. Аналіз можливостей інтерактивних і комп'ютерних технологій для підвищення якості навчання 
 ЗАВДАННЯ 4.
 Методичні рекомендації:
1.Розпланувати поширення швидкісного інтернету по всій території дитячого садочка.

Для цього знадобиться WIFIмаршрутизатор для приєднання до мережі найбільш віддалених кабінетів.

2.Зробити загальнодоступне відвідування спільноти у соцмережі FACEBOOK.
3. ПРовести опитування батьків для отримання дозволу(чи відмови),для використання фото та відео зйомок у соцмережі на сторінці FACEBOOK.

Та для запобігання небажаних конфліктів та не задоволень.

4.Підвищити рівень ІКТ-компетентності вихователів,провести навчання тощо.
 ЗАВДАННЯ 5.

Презентація практики студентки про використання ІКТ.

https://docs.google.com/presentation/d/1XHSzoakxMRzSWF-WjMU9n7WtWpy-MLQNBkDX4VovFHY/edit#slide=id.g45f6b31e37_1_0