Глова Тетяна Іванівна

Матеріал з Київський університет імені Бориса Грінченки
Перейти до: навігація, пошук
Фото151.jpg

Виробнича практика (зі спеціалізації) студентки VІ курсу Глови Тетяни Іванівни.

 • Місце проходження практики: приватний дитячий центр "БІКЛЕВР".
 • Адреса: м.Київ, вул. Олени Пчілки 3А
 • Директор: Силенко Оксана Василівна.

Коротко про заклад: Освітній центр "БІКЛЕВР" працює з 18. 06. 2019 року незважаючи на те що центр є новий, але за рік свого існування він вже має велику кількість гарних відгуків та хорошу славу. В центрі працює 2 групи одна молодша та одна старша. Також в "БІКЛЕВЕРІ" є два початкових класи перший та другий. Проводяться додаткові заняття з йоги хореографії, карате. Освітній центр працює за власною програмою та програмою "Дитина". Заклад є великий та вміщує в себе: спортивний, музичний зал лего кімнату, 3 класи та 2 групи. Також проводяться додаткові заняття щодо підготовки до школи.
Завдання 1.

 1. Моніторинг впровадження ІКТ в освітній установі
 2. Аналіз освітньої політики з питань впровадження ІКТ. Інтерв’ю з керівником освітнього закладу та його заступниками.
 3. ІК-компетентності науково-педагогічних працівників, вчителів та вихователів закладу. Створення анкети. Проведення анкетування. Аналіз результатів анкетування.
 4. Аналіз ІТ інфраструктури освітнього закладу (апаратне, програмне, інформаційне, навчально-наукове забезпечення)

Для того щоб проаналізувати роботу "БІКЛЕВЕРА" щодо впровадження ІКТ мною було проведено інтерв'ю з директором освітнього центру Силенко Оксаною Василівно.

Доброго дня шановна Оксана Василівно хочу вам поставити декілька запитань, щодо ІКТ в вашому освітньому центрі.

Доброго дня Тетяно Іванівно я вас слухаю.

Як ви думаєте чи потрібно взагалі інформаційно-комунікаційні технології в вашому центрі?

Так звичайно потрібно в наш час без цього ніяк не справитися, до того це ще полегшує роботу моїх працівників.

Чи використовують ваші працівники ІКТ в роботі з дітьми?

Використовують на заняттях, так як в кожні групі є плазмовий  телевізор, та окремо кабінет для роздруківки потрібної інформації 
 вихователям.

Ви вважаєте ваш заклад є повністю обладнений ІКТ технологіями?

На даний час я вважаю що цього достатньо для якісної роботи з дітьми звичайно можна ще добавити смарт дошки, ноутбуки, але все згодом.<br 

Завдяки ІКТ діти сприймають краще інформацію?

Звичайно їм цікавіше на заняттях, вихователь може декілька раз змінювати діяльність дітей.

Працівники Освітнього центру вміють користуватися інформаційно-комунікаційні технологіями?

Так майже всі працівники володіють навичками користування ІКТ.

Дякую було приємно поспілкуватися в такому форматі.

І вам дякую.

Висновок

Провівши інтерв'ю з директором Освітнього центру "БІКЛЕВР" я можу зробити такі висновки, що ІКТ є необхідним для роботи в ЗДО. Інформаційно-комунікаційні технології полегшують, урізноманітнюють роботу вихователів працювати стає цікавіше, також дітям більше подобається коли вони можуть щось подивитися на смарт-дошці, телевізорі, проекторі. Але на жаль дуже мало державних ЗДО які є обладненні всіма необхідними інформаційно-комунікаційними технологіями. Я думаю, що час не стоїть на місці і в найближчий час наша держава забезпечить ІКТ в Заклади дошкільної освіти.
Аналіз ІТ інфраструктури освітнього центру: Апаратне:

 • 6. Плазмових телевізори;
 • 5. Ноутбуків;
 • 2. Комп'ютери;
 • 2. Прінтери;
 • 1. Ламінатор;
 • 1. Сканер;
 • 2. Роутер;
 • 1. Смарт дошка;

В управлінській діяльності закладу:

 • Робота з документацією та бугалтерією;
 • Опрацювання нормативно-правової документації;
 • Участь у форумах, тренінгах, конференціях;
 • Створення портфоліо педагогічних працівників.

Програмне забезпечення:

 • операційна система Windows 10
 • Microsoft Office;
 • інтернет-браузер Chrome;

В методичній роботі:

 • Оформлення конспектів занять;
 • Оформлення звітної документації;
 • Оформлення інформаційних куточків;
 • Розробка дидактиних матеріалів для вихователів;
 • Робота в мережі Інтернет;

ІК-компетентність вихователів закладу дошкільної освіти. Анкетування вихователів. Шановні колеги! візьміть участь в анкетуванні. що дасть змогу організувати навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) відповідно до Ваших потреб і бажань. Анкетування вихователів на форумі.

Створити форуму та впровадити його в діяльність освітньої установи. https://docs.google.com/forms/d/1DMrQc8TcAJ6Cckw6cnwU21Z6wDLR0Ag9dApwv7TqhQw/edit
Провівши анкетування вихователів я можу зробити такий висновок, що більшість працівників "БІКЛЕВЕРА" володіють навичками користування ІКТ. А ті що не володіють чи володіють не досконало готові вчитися та розвиватися, удосконалювати свої вміння та навички. Також дуже тішить той факт що керівництво "БІКЛЕВЕРА" дає можливість своїм працівникам вчитися, розвиватися опановувати ІКТ.

Завдання 3.

Биклевер1.jpg
Биклевер2.jpg
Биклевер3.jpg
Биклевер4.jpg
Биклевер5.jpg
Биклевер6.jpg
Биклевер7.jpg

Семінар (тренінг)
Тема. Теоретичні та методичні засади підготовки вихователів до застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми.

Інформаційна компетентність педагога
Ціннісно-мотиваційний компонент включає.
Мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, стимулює творчий прояв особи в професійній діяльності.Також ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви здійснення педагогічної діяльності, спрямованість на передачу суми знань і розвиток особистості дітей.

Когнітивний компонент повинний.

Забезпечити вільне володіння вихователем навичками опрацювання інформації та роботи з інформаційними об’єктами, які відповідно впливають на навички вдосконалення професійних знань і умінь, знання міжпредметних зв'язків і т.д.

Діяльністний компонент.
Це активне застосування інформаційних технологій і комп'ютера в професійній діяльності як засобів пізнання і розвитку ІКТ-компетентності, самовдосконалення і творчості, а також виховання подібних якостей у дітей.

Рефлексійний компонент.

Включає самосвідомість, самоконтроль, самооцінку педагога. Відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і самореалізації в професійній діяльності через засоби ІКТ.

Зміст базової ІКТ-компетенція для вихователя дошкільного закладу:

 Знання                    Вміння

розуміння принципів роботи

                       здатність шукати, збирати,

основних комп'ютерних програм,

                       створювати, організовувати

включаючи текстовий та табличний

                       електронну інформацію,

процесори, системи керування.

                       систематизувати отримані дані.

До критеріїв відбору ІКТ, що гарантують відповідність їх віковим особливостям дітей дошкільного віку,а отже придатні для застосування в дошкільних закладах, відносять:

1)інформаційно – комунікаційні технології є розвивальними: усі засоби, які використовуються при навчанні дітей дошкільного віку, є розвивальними і навчальними за своєю природою, інші - виключаються;

2)сприяють співпраці та інтеграції: формують уміння дитини діяти самостійно, та в команді, потребують спільної діяльності з дорослим, та іншими дітьми;

3)створюють і підтримують гру: гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку, як імітація соціального життя, вона відіграє центральну роль у процесі засвоєння нових знань, умінь і навичок; ігрові ІКТ поряд з реальними іграшками та предметами можуть стати альтернативними моделями життєвих ситуацій;

4)«прозорість» і наочність: функції ІКТ мають бути чітко визначеними та наочними;

5)соціальна прийнятність: в інформаційно – комунікаційних технологіях не повинно бути сцен насильства, в іншому разі дітям нав’язуються стереотипи соціально неприйнятної, агресивної поведінки, і якщо засоби ІКТ не відповідають даному критерію, їх використання в будь-якому навчальному контексті не може бути виправданим;

6)дозованість в часі і змісті: інтеграція ІКТ повинна підтримувати усвідомлення питань здоров’я і безпеки та залучення батьків у процес дошкільної освіти, оскільки впровадження будь-яких інновацій у процес навчання та виховання дітей має здійснюватися у тісній взаємодії з батьками

ІКТ у дошкільних закладах створюють можливості для вирішеня цілої низки завдань і, зокрема, забезпечують:
1.розвиток психофізіологічних функцій, що забезпечують готовність до навчання (дрібна моторика, просторова орієнтація, зорово-моторна координація); збагачення кругозору;
2.опанування різними соціальними ролями; формування навчальної мотивації, розвиток особистісних компонентів пізнавальної діяльності (пізнавальна активність, самостійність, довільність);
3.формування відповідних віку загальноінтелектуальних умінь;
4.організація сприятливого для розвитку дитини предметного та соціального середовища.
Робота з дітьми з використання ІКТ в пізнавальному розвитку дітей дошкільного віку, має базуватися на наступних принципах:

 • Принцип наочності;
 • Принцип привабливості;
 • Принцип систематичності і послідовності;
 • Принцип психологічного комфорту;
 • Принцип цілісності;

Вимоги до інструментів ІКТ:
 Інструменти, що використовуються в перші роки навчання дітей дошкільного віку, повинні бути за природою своєю освітніми, інші - виключаються.

 Інструменти ІКТ слід якомога тісніше інтегрувати з іншими традиційними видами діяльності ДНЗ (іграми, роботою над проектами тощо), що забезпечують розвиваючий характер навчального процесу для дітей.

 В цілому дитина повинна керувати інструментами; інструменти неповинні керувати діями дитини через програмоване навчання або через будь який інший поведінковий алгоритм.
Додаткові ІКТ які можна використовувати в ЗДО

1.Фотоапарат — для формування пізнавальної активності дитяче фотографування — цікавий спосіб використання фотоапарата в освітній діяльності з вихованцями старшого дошкільного віку.
2.Диктофон — для розвитку комунікативних навичок. Цікаві форми роботи можна організувати з використанням диктофона. Найефективнішими вони будуть з дітьми старшого дошкільного віку, які вміють планувати і здійснювати пізнавально-дослідницьку діяльність. Дошкільники можуть використовувати диктофон без допомоги дорослих, а саме:

 • брати інтерв’ю — «Що б ти зробив із... (предмет або матеріал)?», «Як привітати маму зі святом?» тощо;
 • фіксувати результати спостережень і дослідів — аудіорепортажі «Яким стало сонце на початку зими?», «Що під снігом?» тощо;
 • фіксувати необхідну інформацію — банк аудіозаписів з відповідями дорослих і дітей на цікаву тему.
 • досліджувати звукове оточення — як дзюрчить вода, шумить листя, співають птахи тощо.

3.Ноутбук, планшет — для організації спільної діяльності
4.Web- технологій у навчальному процесі.
Завдання 4. Методичні рекомендації:

Модернізації ІТ інфраструктури.

 1. Оновлення ноутбуків;
 2. Збільшення радіусу дії wi-fi мережі;
 3. Оновлення програмного забезпечення;

Рекомендації для батьків-вихованцям дошкільного навчального закладу:

 1. Використовувати Інтернет-технології;
 2. Брати участь в Інтернет конкурсах;
 3. Навчитися працювати з інформацією;
 4. Брати участь у телекомунікаційних проектах.

Методичні рекомендації до формування ІК компетентості в установі:

 1. Моніторинг ІК-компетентності педагогічних працівників Дитячого центру;
 2. Заохочувати педагогічний колектив до вдосконалення вмінь та поглиблення знань у сфері ІТ-освіти;
 3. Сприяти самоосвіті та саморозвитку педагогів;
Завданння 2. 

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/5e494572-4c98-4da3-bf5a-0e4158ea97e2?editorSessionId=897786F4-0C9A-4197-30F2-5BA5D8825A3A&metaSiteId=6b915470-f839-434f-b845-ffe7aee66db1

B49ddcdd-3733-41a3-9045-d4824d0c84de.jpg 9587d498-7242-4904-b7ba-438ce952f0d0.jpg Cc2d4276-0306-4a83-b4a4-874520c9eac5.jpg 86bb06b1-4b1a-4733-ae37-9f922def5f04.jpg